Budoucnost určí internetové fórum

Budoucnost komutovaného přístupu k Internetu v České republice bude řešena v rámci nově utvořeného fóra, se širším zastoupením zainteresovaných stran, včetně uživatelů Internetu. Rozhodlo se o tom včera, při prvních jednáních u regulátora. Fórum by mělo být otevřené pro všechny, kteří se chtějí na novém řešení podílet.

Minulý týden, konkrétně ve čtvrtek 24. října, se měla konat společná tisková konference tří ISP a současně i alternativních operátorů: Contactelu, Czech OnLine (VOLný) a Tiscali. Předmětem této tiskové konference měl být

současný stav vývoje nového modelu pro platby za přístup k Internetu, účtované národní monopolní telekomunikační společností, Českým Telecomem.

Organizátoři zde chtěli vysvětlit své důvody odmítnutí modelu Internet Plus, nastínit svá stanoviska a předložit vlastní návrh nového modelu účtování za přístup k Internetu. Tisková konference však byla ještě ve středu odložena, neboť

Contactel, Tiscali a VOLný se rozhodli odložit tiskovou konferenci a vyčkat na výsledky fóra organizovaného ČTÚ 29/10/2002, na kterém by Český Telecom měl předložit návrhy nových modelů na Internet plně respektující rozhodnutí ČTÚ.

Jak dopadlo včerejší jednání?

O výsledcích včerejšího jednání se ještě večer objevily dvě informace: zpráva ČTK a společná tisková zpráva ISP. Z jejich obsahu si dovolím usuzovat na to, že k žádnému pokroku v projednávané věci nedošlo. Pouze společná tisková zpráva ISP uvádí, že:

ČTÚ potvrdil všechna svá předešlá cenová rozhodnutí, a zachoval tak „předsrpnový“ status quo.

Současně se konstatuje, že i do budoucna by měl zůstat zachován model Internetu zdarma:

V rámci propojení zůstane pro klienty zachován stávající model „Free Internet“, který používají již několik let a vyhovuje jim.

K tomu ISP dodávají, že:

Pro naše klienty je důležité, že se zachovávají stejné podmínky, jako měli dosud. Že se jich tedy nevyrovnaná a leckdy nepřehledná situace posledních týdnů a měsíců naprosto nedotkla.

Vznikne Fórum

Včerejší jednání však přece jen přineslo něco nového: Dohodu zúčastněných stran na tom, že budou dále jednat, a to dokonce na podstatně otevřenější platformě než doposud. Touto platformou by mělo být širší fórum, které zpráva ČTK charakterizuje jako „společné fórum ČTÚ a operátorů“. Tisková zpráva ISP je ještě konkrétnější a říká:

O portfoliu dalších služeb by do budoucna mělo rozhodovat tzv. fórum, jehož funkce byla představena na dnešním setkání. Pod vedením nezávislého regulátora na půdě APVTS bude pracovat v zájmu všech zainteresovaných stran na dalších nových modelech Internetu včetně paušálního poplatku.

Tisková zpráva ISP naznačuje i složení tohoto fóra:

Fórum bude složeno ze zástupců alternativních operátorů, z Českého Telecomu, nezávislých ISP a také z řad uživatelů.

Zpráva ČTK ohledně složení fóra cituje předsedu ČTÚ:

Podle Stádníka je fórum otevřené pro všechny, kteří se chtějí na novém řešení podílet. K účasti ve skupině ještě ČTÚ vyzve oficiální zprávou.

Za sebe ustavení takovéhoto fóra velmi vítám.


Kdo bude jednat za uživatele Internetu?

V tiskové zprávě ISP je určitě zajímavá zmínka o tom, že ve fóru by měli být i zástupci uživatelů. Kdopak to asi bude? Kdo se o to přihlásí?

Zajímavé je, že právě před několika dny, přesně 22. října, se stihlo ustanovit občanské sdružení IPV (Internet pro všechny), za kterým stojí představitelé Výzvy k rozšíření Internetu v ČR (podrobněji zde). Pokud si neuvědomujete, o koho jde, možná si vzpomenete na účinkování Miloslava Sovy v diskusích nejen zde na Lupě, když propagoval svou Výzvu a odkaz na ni (http://www.kde­toje.cz/petice). Aniž bych chtěl komukoli vnucovat svůj názor, dovolím si konstatovat, že právě způsob vystupování Miloslava Sovy v diskusích mě osobně odradil od zájmu o tuto aktivitu.

Včera, při přípravě tohoto článku, jsem se na stránky Výzvy znovu podíval. Našel jsem zde i zprávu z 26. října, nadepsanou:

Úterní jednání v budově ČTÚ bude za účasti členů občanského sdružení IPV.

Uvádí se v ní:

CIF16

Na základě pozvání Ing. Davida Stádníka, předsedy Českého telekomunikačního úřadu, se jednání zúčastní i členové nově vzniklého občanského sdružení IPV (Internet pro všechny).

Ve zprávě se hovoří i o předpokládaném obsahu jednání, a to následovně:

Předmětem tohoto jednání bude především otevřená prezentace návrhů jak ČESKÉHO TELECOMU, a.s., tak i případných protinávrhů, resp. stanovisek dotčených OLO/ISP, včetně možnosti vysvětlení navržených řešení a uvedení souvisejících argumentů.

Kdybych tuto větu četl v tiskové zprávě Českého Telecomu, vůbec bych se nad ní nepozastavil – nad jejím celkovým vyzněním, ani nad formálně psaným jménem ČESKÉHO TELECOMU, a.s., či nad „dotčenými“ ISP, kterým Český Telecom navíc tak rád předhazuje, že jsou současně i alternativními operátory (proto: OLO/ISP). Ve zprávě občanského sdružení, které chce reprezentovat uživatelskou veřejnost, mě ale takováto věta docela zarazila.

Anketa

Vítáte vznik internetového fóra?

13 názorů Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 1. 11. 2002 16:06

Školení e-mail marketingu – pokročilé techniky

  •  
    Jak připravit šablonu moderního e-mailu
  • Jak spustit automatizované kampaně
  • Jak dynamizovat běžnou rozesílku

Detailní informace o školení e-mail marketingu - pokročilé techniky »