Hlavní navigace

Elektronické podatelny pokaždé jinak

Jiří Peterka

K prvnímu říjnu nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304/2001, které (některým) orgánům veřejné moci ukládá zřídit elektronické podatelny a přijímat podání opatřená elektronickým podpisem. Několik takových podatelen již skutečně vzniklo. Ovšem způsob, jakým nařízení vlády implementují, se u jednotlivých podatelen výrazně liší.

O vládním nařízení k elektronickému podpisu a způsobu jeho využití u orgánů veřejné moci jsem zde na Lupě psal podrobnější článek s názvem Jednosměrný elektronický podpis? – proto jen stručná rekapitulace. Nařízení:

 • se zabývá jen jedním směrem komunikace – příjmem podání od občana (nezabývá se explicitně opačným směrem komunikace)
 • ukládá povinnost zřizovat elektronické podatelny a přijímat v nich podání v elektronické formě opatřená el. podpisy jen některým orgánům veřejné moci, nikoli obecně všem (jen těm, kterým ze zvláštních právních předpisů vyplývá právo či povinnost takováto podání přijímat).
 • požaduje pouze to, aby podání zasílaná občany byla opatřena zaručeným elektronickým podpisem, vytvořeným s využitím kvalifikovaného certifikátu (bez explicitního požadavku na to, aby tento kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb) – paragraf 1, odst. 1, bod c.
 • požaduje, aby provozovatel pověřil konkrétní své zaměstnance ověřováním zaručených el. podpisů, tyto své zaměstnance vybavil kvalifikovanými certifikáty od akreditovaného poskytovatele (paragraf 1, odst. 1, bod b)
 • požaduje, aby bylo možné přejímat podání v elektronické formě i na nosiči dat (paragraf 1, odst. 1, bod d)
 • požaduje zveřejnit datové formáty, které je podatelna schopna přijímat

Klíčovým aspektem je určitě to, jaký certifikát musí použít občan, aby jeho podání bylo shledáno řádně a korektně podepsaným (přesněji: zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný). V textu nařízení se hovoří pouze o tom, že to musí být kvalifikovaný certifikát, neboli „certifikát, který má náležitosti stanovené zákonem a byl vydán poskytovatelem certifikačních služeb, splňujícím podmínky, stanovené zákonem pro poskytovatele certifikačních služeb vydávající kvalifikované certifikáty“.

Naopak se zde nehovoří o tom, že by to musel být kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Rozdíl je opravdu významný: kvalifikované certifikáty je možné vydávat bez toho, že by bylo nutné čekat až na existenci akreditovaných poskytovatelů. Ti ale nebudou existovat dříve, než vstoupí v platnost prováděcí vyhláška k zákonu o el. podpisu (která stanovuje pravidla akreditace) a než první poskytovatel úspěšně projde celým procesem akreditace.

Z toho, co nařízení vlády č. 304/2001 požaduje, tedy rozhodně není možné splnit požadavek bodu b paragrafu 1 (vybavení zaměstnanců kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb).

Co umožňují konkrétní podatelny?

Pojďme se nyní podrobněji podívat na to, jak bylo nařízení vlády č. 304/2001 naplněno v praxi. Rád bych ale hned v úvodu zdůraznil, že nejde o žádné systematické zjištění toho, kdo z povinných subjektů nařízení splnil a kdo nikoli. Z dostupných zdrojů jsem se dozvěděl jen o 4 prvních vlaštovkách (informace o tom, kdo všechno měl podatelny zřídit ale neučinil tak, k dispozici nemám).

Stejně tak bych rád zdůraznil, že nepůjde o žádný test oněch 4 elektronických podatelen – dosud jsem neměl příležitost fakticky vyzkoušet jejich fungování. Vycházím zde pouze z toho, co o těchto podatelnách zveřejňují jejich zřizovatelé – a již zde je možné najít výrazné rozdíly, na kterých je zřetelně vidět, jak lze jedno a to samé nařízení vlády různě interpretovat, resp. odlišně přistoupit k jeho naplnění.

Děčín – maximum možného

Jednu z nově zřízených elektronických podatelen mají na okresním úřadě v Děčíně (známém též jako e-okres). Zde, alespoň podle mého názoru, toho zrealizovali zdaleka nejvíce z vládního nařízení. Zveřejnili:

 • adresu podatelny: epodatelna@oku-dc.cz
 • akceptované formáty zpráv: doc (MS Word 6.0/95), xls (MS Excel 5.0/95), txt, htm, html, rtf, pdf, jpg, gif
 • jména zaměstnanců pověřených ověřováním zaručených elektronických podpisů

K požadavku na vybavení pracovníků podatelny kvalifikovanými certifikáty vydanými akreditovanými poskytovateli zde uvedli: „do vydání vyhlášky ÚOOÚ nelze zřídit“ (úplně správně by asi mělo být: do vydání vyhlášky a dokončení procesu akreditace). Důležité je, že z existence „zaměstnanců pověřených ověřováním…“ vyplývá připravenost podatelny přijímat podání opatřená příslušným elektronickým podpisem. Co zde naopak chybí, je adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání.

Ministerstvo vnitra – bez elektronického podpisu?

Zajímavý přístup použili na ministerstvu vnitra. Zde, v informaci ředitele odboru komunikačních a informačních služeb, totiž vůbec nehovoří o elektronických podpisech a jejich používání – odvolávají se sice na nařízení vlády č. 304/2001, ale hovoří jen o „Podatelně pro příjem spisů v elektronické formě“ (viz zde).

Zveřejňují:

 • adresy podatelen (samostatně pro MV ČR, Policii a GŘ Hasičského sboru)
 • akceptované formáty dat: Microsoft Word 6.0/95 s příponou .doc, Software602 Text602 s příponami .txt nebo .wpd, Acrobat Reader s příponou .pdf, textového standardu RTF-DCA s příponou .rtf nebo jako prostý text (KP 852, 1250) s příponou .txt.
 • místo a dobu, kdy lze doručovat podání v el. formě na disketách (podatelna Ministerstva vnitra, Nad Štolou 7, Praha 7, v pondělí až pátek od 7.30 hod. do 16.00 hod.)

O možnosti použít elektronický podpis zde však není žádná přímá ani nepřímá zmínka – že by tedy na vnitru vyřešili problém s neexistencí akreditovaných poskytovatelů a s dalšími nejasnostmi kolem epodpisů taktním mlčením?

ČTÚ – není nad papír!

Podle mého názoru nejkurióznější postoj zaujali na českém telekomunikačním úřadě. Zde vyšli z toho, že nařízení č. 34/2001 sice existuje, ale některé jeho požadavky nelze ještě splnit (což je pravda). Literu nařízení vlády proto hodlají (prozatím) naplnit tak, že sice zřídí podatelnu pro příjem podání v elektronické formě, ale budou požadovat „doložení“ příslušných podání jejich papírovou verzí do 3 dnů!! Navíc takto budou přijímat pouze podání ve věcech správního řízení, s odvoláním na § 19 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. (podrobněji zde). K tomu je vhodné dodat, že požadavek na následné doložení papírovou formou do 3 dnů není původním nápadem ČTÚ, ale požadavkem správního řádu.

Zveřejněna byla emailová adresa takovéto „elektronické předpodatelny“ ( podatelna@ctu.cz). O akceptovaných datových formátech ani o možnosti doručování na nosičích ani slovo.

UX17

SVS – žádný problém?

Žádné cavyky s elektronickými podpisy očividně nedělali na Státní veterinární správě ČR a jejích pobočkách po republice. Jak se můžete dočíst zde, na ústředí i na všech pobočkách všechno stihli v termínu a ve stoprocentní kvalitě:

Všechny elektronické podatelny jsou od 1.10.2001 při­praveny přijímat elektronická podání, opatřená elektronickým podpisem, podle zákona č. 227/2000 Sb.

S jemnostmi typu datových formátů, neexistujících akreditací, kvalifikovaných certifikátů či doručováním na nosičích se zde zřejmě nezdržovali. Doufám jen, že stejně „fundovaný“ přístup neaplikují i v boji proti nemoci šílených krav.

Našli jste v článku chybu?
9. 10. 2001 3:49
Jerry III (neregistrovaný)
Jenze DOC a XLS v dnesnich verzich Office = XML format ktery na webu Microsoftu zdokumentovany je a dokonce je to dostupny zadarmo na URL ktery sem tu nahore napsal. Samozrejme pokud statni zprava nespecifikuje jaka verze DOC a XLS to musi byt tak ses v pohode protoze ti XML verze bude stacit a pokud specifikuje ze to musi byt stara binarni verze ke ktere dokumentace uz neni tak s tebou budu souhlasit ze to sou blbci ;)
8. 10. 2001 7:39
Michal Kubeček (neregistrovaný)
Ale tady není řeč o Microsoftu, řeč je o státní správě. Já se bavím o formátech, které se státní správa chystá používat jako formáty dat pro komunikaci s občany. A mezi nimi je zcela jednoznačně DOC a XLS. Co chce nebo nechce Microsoft používat v nových verzích Office, je mi úplně jedno, protože já Office nepoužívám. Proto je mi také jedno, jestli Microsoft jejich specifikaci zveřejní, "zveřejní" nebo úplně utají. Ale se státní správnou chtě nechtě komunikovat musím. Proto mne zajímá, …