Hlavní navigace

ICT v předvolebních programech politických stran nehledejte

Autor: 29

Pouhé dvě politické strany (TOP09 a KSČM) ve svých volebních programech zahrnují oblast ICT. Konkrétní podporu této oblasti nebo dokonce řešení problémů ale nečekejte.

Jako průměrný občan, svědomitý volič a zaměstnanec spojující svou profesní kariéru s oblastí informačních a komunikačních technologií jsem se rozhodl krátce zanalyzovat předvolební programy největších politických stran a zjistit tak, co může v následujících čtyřech letech ICT od vlády očekávat.

Nejhalasnější proklamace zaznívají především v oblasti veřejných zakázek – korupční prostředí je podle předvolebních slibů nutné vyřešit jejich elektronizací, nejčastěji elektronickými aukcemi a zveřejňováním dokumentace na internetu. Širokou podporu mají také existující projekty elektronizace veřejné správy (eGovernment) a soudnictví (eJustice).

Přestože podle různých odhadů dosahuje sektor ICT až 10 % podílu na HDP České republiky (a 15 % podílu na jejím exportu), v politických programech jako by neexistoval. V rámci analýzy jsem se zaměřil na, podle mne klíčová, témata z dané oblasti – podpora znalostní ekonomiky, podpora ICT sektoru, vzdělávání v oblasti ICT a podporu konkrétních projektů (eGovernment, eJustice, eHealth, eDemocracy).

A jak strany dopadly?

Volební program ČSSD je, z pohledu podpory ICT a konkrétních témat, příliš obecný a zaměřený na předpokládaného voliče této strany. Mezi boj s krizí a sociální nevyrovnaností informační a komunikační technologie příliš nezapadají. Přesto jsou některá konkrétní témata zmíněna. Jedná se však spíše o proklamace, které nejdou do konkrétnosti ani do hloubky.

Program KSČM, pro mne poněkud překvapivě, obsahoval samostatnou kapitolu „Rovný přístup k informacím“. Ani zařazení této kapitoly ovšem KSČM nepomohlo, aby se umístila na předních místech – obecná témata bez konkrétních návrhů jejich řešení a typická rétorika (regulace monopolů) člověka zvědavého na budoucnost celého sektoru v následujících čtyřech letech prostě neuspokojí.

ODS pojala z mého pohledu program nejpřínosněji. ICT opravdu prostupuje různými kapitolami, přináší konkrétní budoucí projekty (elektronická neschopenka) i závazky (příští parlamentní volby elektronicky), zároveň ale staví i na projektech, u jejichž zrodu strana stála (základní registry, CzechPOINT). ODS tak pojala problematiku nejkomplexněji a zaslouženě si odnáší nejlepší výsledek.

TOP09 nepřekvapila. Podporu ICT jsem očekával spíše od pravicových stran a TOP09 jej potvrdila. Byť konzervativněji, než jsem předpokládal. V dost zeštíhleném programu se našlo místo i pro samostatnou kapitolu o ICT. Prostoru bylo nicméně málo a témata spíše obecnější. Přesto je TOP09 zaslouženě na druhém místě (a díky bonusu za kapitolu věnovanou pouze ICT dokonce jen pár bodů za ODS).

Ani Věci veřejné nepřekvapily. V programu bylo zopakováno to, co bylo už stokrát řečeno i napsáno na billboardech. Programem se prolíná (povinné) používání elektronických aukcí u veřejných zakázek a několik vlastních témat. Jinak ale pusto a prázdno – ICT je poskrovnu a volič aby jej hledal s lupou.

ICT v programech stran
Téma ČSSD KSČM ODS TOP09 VV
Podpora znalostní ekonomiky 3 2 1 0 0
Podpora ICT sektoru 0 0 0 0 0
Podpora ICT vzdělávání 0 3 0 0 1
eGovernment 2 2 5 4 0
eJustice 3 0 4 5 2
eHealth 1 0 1 0 0
eDemocracy 0 0 5 2 0
Další (vlastní) témata 2 1 4 2 3
ICT jako součást programu 0 3 0 5 0
Celkem 11 11 20 18 6

Co s tím?

Analýza mi prozradila, že znalostní ekonomika bude po několik příštích let opět jen zbožným přáním hrstky nadšenců, kteří v ní vidí jeden z možných strategických cílů naší země. eVelmocí se nejspíš také nestaneme, protože pro vedoucí strany ICT není prioritou a malé strany budou mít nejspíš dost co dělat, aby v případné koalici ustály alespoň ty nejdůležitější programové body a chudinky informační a komunikační technologie budou zase odsunuty na vedlejší kolej.

Tip Content Kortanová

Na druhou stranu je tu alespoň jistá naděje, že by i nová nomenklatura mohla navázat na více i méně úspěšné projekty (základní registry, eJustice) a zároveň že by se mohly rozvíjet i zajímavé nové projekty (elektronické volby). Kolik je na tom pravdy bude načase si říct ale nejdřív za tři roky, kdy už nová vláda dostane dost prostoru k tomu, aby své sliby splnila. A třeba se v ní najde osvícený ministr nebo náměstek, který bude rozvoj ICT soustavně podporovat.

O analýze

Analýza vznikala mezi 17. a 26. květnem a snaží se nezaujatě reflektovat předvolební sliby uvedené v programech výše uvedených stran. Za každou hodnocenou oblast bylo možné získat 0 – 5 bodů s tím, že 5 bodů bylo maximum. Pokud bylo ICT uvedeno jako samostatná část programu, byla strana honorována extra body navíc (TOP09 plným počtem 5 bodů za kapitolku „Informační technologie“, KSČM 3 body za „Rovný přístup k informacím“). Analýzu vypracoval tým zaměstnanců společnosti Equica. Společnost Equica se specializuje na řízení významných projektů, zlepšování fungování organizací a poradenství v oblasti ICT.

Anketa

Mohl by postoj politické strany k ICT ovlivnit vaše volební preference?

Našli jste v článku chybu?
28. 5. 2010 14:01
vasjo (neregistrovaný)
Bože, to je ale stupidní kritérium pro předvolení článek! Podle mě lidi nejvíc zajímají právě ty malé strany. Nehledě na to, že podobné předvolební průzkumy je nutné brát jejich uvedenou odchylkou, takže by tu měla být i KDu-ČSL, Zelení a Zemanovci. Tohle je hrozně neobjektivní, sorry. Od Lupy bych to nečekal.
28. 5. 2010 9:14
PanPetr (neregistrovaný)
U článku není uvedeno jméno autora, čímž už se stává nevěrohodným. Dále je vybráno několik stran (neuvedeno podle jakého klíče) a z nich je vybrána ODS jako nejlepší. Jaká je informační hodnota článku? Nulová. Snad jen víme, že redakce Lupy bude volit ODS. Článek (dá-li se tak tahle agitka nazvat) hodný bulváru.