Hlavní navigace

Jak EU hodnotí naše telekomunikace?

Jiří Peterka

Stav našich telekomunikací je podle hodnotící zprávy EU takový, že brání nástupu skutečné konkurence a poškozuje zájmy spotřebitelů i investorů. Požadována je urychlená náprava a odstranění příčin tohoto stavu. Včera večer již zareagovala vláda -- projednala návrh opatření k dalšímu rozvoji konkurence na telekomunikačním trhu v České republice.

Telekomunikace jsou jednou z oblastí, ve kterých ČR jako kandidát na členství EU musí splnit určité představy evropského společenství a uzavřít příslušnou kapitolu. Ta sice již byla předběžně uzavřena, ale to rozhodně neznamená, že EU již nebude stav našich telekomunikací dále sledovat a hodnotit. Jak tedy dopadlo nejnovější hodnocení? Je obsažené v hodnotící zprávě za rok 2001, jejíž plné znění lze získat například na serveru Euroskop (zatím jen v angličtině, následující citace jsou mým vlastním překladem).

Celkově pokrok, ale…

Celkové hodnocení našich telekomunikací je ve zprávě laděno tak, že za uplynulé roky byl vykonán velký kus práce a dosažen významný pokrok. Stále však přetrvávají výrazné nedostatky, které je třeba urychleně řešit.

Pokud jde o úspěchy a klady, zde zpráva kvituje zejména:

  • Uvádění nového telekomunikačního zákona do praxe, včetně navazujících prováděcích předpisů
  • Udělování licencí novým operátorům (ještě s předstihem vůči 1.1.2001)
  • Vydání klíčových rozhodnutí o propojení sítí nezávislým regulátorem

Celkově pak hodnotící zpráva dochází k závěru, že

Český trh je nyní velmi aktivní a komerční chování inkumbenta (rozuměj: Českého Telecomu) se výrazně změnilo

Dále však již následují výtky, a to dosti závažné. Hned ta první si všímá celkového stavu na telekomunikač­ním trhu:

Datum liberalizace (k 1.1.2991) bylo stanoveno již v roce 1994, ale služby výběru poskytovatele (carrier selection), které jsou životně důležité pro skutečnou konkurenci na trhu, byly neospravedlnitelně (unjustifiably) odloženy. To podkopalo otevření trhu a v některých ohledech poškodilo nové operátory. Poškodilo to zájmy spotřebitelů a také investorů ve společnostech, které soupeří s inkumbentem (Českým Telecomem), ve kterém má stát stále svůj podíl. Situace by měla být bez průtahů napravena.

Co k tomu dodat? Považuji to za ráznou odpověď všem hlasům, které tvrdily že služby výběru poskytovatele jsou jen jakýmsi „nadstandardem“, který není k liberalizaci trhu vůbec nutný. Formulace s „neospravedlni­telným odkladem“ také uvádí na pravou míru tvrzení, že není nutné (resp. nepožaduje se od nás) tyto služby zavést současně s otevřením trhu. Výmluvná jsou i slova o „podkopání“ celého procesu otevření trhu – také jste si povšimli, jak klesly ceny telekomunikačních služeb a zvýšila se jejich dostupnost?

Ano, ceny klesly, ale jen pro firemní klienty, protože právě kvůli absenci služeb charakteru volby poskytovatele konkurence dokáže oslovit jen firemní zákazníky, ale již nedokáže „dosáhnout“ na jednotlivé koncové zákazníky z řad soukromých osob. Pro ty se otevřením trhu téměř nic nezměnilo. EU to považuje za poškození těchto koncových uživatelů (spotřebitelů) a potažmo i nových operátorů. Náš stát si to až dosud vůbec nepřipouštěl a choval se spíše opačně, jako kdyby chtěl nástup konkurence na telekomunikační trh ještě více přibrzdit. Zde je třeba připomenout alespoň zakázku na budování infrastruktury veřejné správy (viz články o „Zlatém padáku“), kterou Telecom dostal „bez boje“ s ostatními operátory (bez výběrového řízení). Zcela v tichosti se k původním požadavkům na jednotnou infrastrukturu pro přenos dat posléze přidaly i hlasové služby tak, aby celá veřejná správa telefonovala jen s Telecomem.

loňské hodnotící zprávy přetrvává i výtka na adresu účinkování představitelů ministerstva dopravy a spojů ve vedení Telecomu:

Ministerstvo dopravy a spojů stále má významné kompetence regulační povahy. S tím se neslučuje to, aby pracovníci ministerstva byli jakýmkoli způsobem zastoupeni v manažerských či dozorčích radách operátorů nebo zapojeni do jejich privatizace.

Jde např. o členství paní Marcely Gürlichové, náměstkyně ministra dopravy a spojů, v představenstvu Českého Telecomu.

Zajímavá je i výtka na adresu ČTÚ. Jeho cenová rozhodnutí v oblasti cen za propojení (konkrétně pevných sítí mezi sebou, neboli oněch 66 a 33 haléřů za minutu):

Ceny za propojení vzájemně si konkurujících telekomunikačních sítí, stanovené nezávislým regulátorem, jsou nad obdobnými cenami v EU a nejsou založeny na adekvátní cenové metodice.

Za velmi zásadní považuji následující výtku, obsaženou v části zabývající se konkrétním plněním úkolů:

Telekomunikace: Žádného pokroku nebylo dosaženo v podpoře rozvoje trhu, pokud jde o datum zavedení služeb „volba poskytovatele“ a „přenositelnost čísel“.

Omezit, nebo posílit nezávislost ČTÚ?

Nezávislý regulátor, neboli Český telekomunikační úřad, je v hodnotící zprávě celkově chválen za dobrý start (s výše uvedenou výtkou na adresu jím stanovených cen za propojení). V části hodnotící zprávy, která se zabývá krátkodobými prioritami, se explicitně konstatuje, že je třeba ještě dále posílit nezávislost tohoto orgánu.

V této souvislosti si neodpustím citaci z draftu tzv. Zelené knihy, ve které se autoři také vyjadřují k fungování Českého telekomunikačního úřadu – ovšem způsobem, kterému rozumím právě opačně, jako snahu omezit nezávislost regulátora. Zelená kniha totiž po vládě požaduje:

Pravidelně vyhodnocovat dopady opatření ze strany telekomunikačního regulátora, aby mohla posoudit, zda uplatňovaná regulační opatření jsou ještě ve veřejném zájmu, či zda je třeba je upravit či zrušit.

Místní smyčky jsou prioritou

Hodnotící zpráva EU klade poměrně velký důraz na tzv. zpřístupnění místních smyček. Vidí totiž v tomto mechanismu šanci, jak podpořit nástup konkurence na telekomunikační trh tím, že by alternativní operátoři dostali šanci „dosáhnout“ po zpřístupněných místních smyčkách až k jednotlivým koncovým zákazníkům a nabídnout jim své služby. Zpráva konkrétně říká, že:

Ministerstvo [dopravy a spojů] bude muset rychle pokročit ve zpřístupnění místní smyčky.

Právě včera přitom zasedala vláda. Na programu jejího jednání byl bod:

Návrh opatření k dalšímu rozvoji konkurence na telekomunikačním trhu v České republice

O existenci takovéhoto návrhu se zmiňovala náměstkyně Gürlichová již ve svém vystoupení na Telekomunikačním fóru na Invexu. Obsah tohoto návrhu by podle dostupných informací měl být zveřejněn, dosud mi ale o jeho obsahu není nic známo. Jedinou zprávou, kterou se mi do redakční uzávěrky podařilo získat, je následující informace z teletextu ČT1: MDS ČR dostalo za úkol připravit do května 2002 návrh věcného záměru zákona, který umožní zpřístupnění místních smyček.

535

Co říkají operátoři?

K hodnotící zprávě EU se již začali vyjadřovat i telekomunikační operátoři, působící na našem trhu. Například Contactel včera vydal tiskovou zprávu, ve které uvedl:

Contactel považuje za oprávněně kritické hodnocení vývoje telekomunikací v ČR obsažené v letošní hodnotící zprávě…

Zahleděnost do českých podmínek a podpora monopolních struktur v našich telekomunikacích odrazuje investory, poškozuje konkurenci a zákazníkům nepřináší výhody, ke kterým liberalizace běžně vede – zkvalitnění a zlevnění služeb," komentoval závěry zprávy EU Michal Čupa, generální ředitel Contactelu.

Další alternativní operátor, společnost GTS, se k hodnotící zprávě vyjádřil v souvislosti s podáním podnětu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve kterém žádá o přezkoumání způsobu udělení zakázky na infrastrukturu veřejné správy (bez výběrového řízení Českému Telecomu):

Liberalizace prostě nesmí probíhat jen na papíře," řekl Milan Rusnák, generální ředitel GTS v České republice. „Nelze se divit, že se to orgánům EU nelíbí. Žádáme otevřené, transparentní a objektivní výběrové řízení na každou státní zakázku, nejen na informační systém pro veřejnou správu,“ dodal Rusnák.

Co bude dál?

Nad hodnocením našich telekomunikací ze strany EU se určitě bude ještě delší dobu diskutovat. Důležité ale bude to, jak na vše zareagují naše kompetentní orgány. Zde je vhodné připomenout signály přicházející z MDS ČR o snaze spojit dosud oddělenou Národní telekomunikační politiku a Státní informační politiku do jediného koncepčního dokumentu. Stejně tak bude důležité, co konkrétně MDS navrhuje ve svém „Návrhu opatření k dalšímu rozvoji konkurence na telekomunikačním trhu v České republice“, jak se svými návrhy uspěje ve vládě a jak je bude realizovat. Jestliže včera dostalo MDS za úkol vypracovat teprve věcný záměr zákona o zpřístupnění místních smyček, může být cesta k realizaci tohoto zpřístupnění ještě pořádně dlouhá.

Vhodnou příležitostí k širší odborné diskusi určitě bude konference „tel.con 2001 – České telekomunikace: bilance a výhledy“, která proběhne v Praze v prosinci. Sejde se zde celý výkvět našich telekomunikací, a tak jsem opravdu zvědav, co konkrétního se zde dozvíme.

Našli jste v článku chybu?

15. 11. 2001 15:34

Vrána (neregistrovaný)
Něco jako "vejškrabek"?

15. 11. 2001 15:08

Petr (neregistrovaný)
Tak Cesky Telecem je imkubent, jooo? A neni to nejaka sprostarna? :-)
Podnikatel.cz: Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

Podnikatel.cz: Změny v daních z příjmů pro podnikatele

Změny v daních z příjmů pro podnikatele

DigiZone.cz: Mňam TV splnila slib a odešla z DVB-T

Mňam TV splnila slib a odešla z DVB-T

DigiZone.cz: Zdeněk Gerlický: nový ředitel nangu.tv

Zdeněk Gerlický: nový ředitel nangu.tv

Vitalia.cz: Potvrzeno: Pobyt v lese je skvělý na imunitu

Potvrzeno: Pobyt v lese je skvělý na imunitu

Vitalia.cz: Mondelez stahuje rizikovou čokoládu Milka

Mondelez stahuje rizikovou čokoládu Milka

120na80.cz: 5 nejčastějších mýtů o kondomech

5 nejčastějších mýtů o kondomech

Root.cz: Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

120na80.cz: Pánové, pečujte o svoje přirození a prostatu

Pánové, pečujte o svoje přirození a prostatu

Podnikatel.cz: Chaos u EET pokračuje. Jsou tu další návrhy

Chaos u EET pokračuje. Jsou tu další návrhy

Měšec.cz: U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

Podnikatel.cz: Snížení DPH na 15 % se netýká všech

Snížení DPH na 15 % se netýká všech

120na80.cz: Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět

Root.cz: Mirai má nový cíl 5 milionů routerů

Mirai má nový cíl 5 milionů routerů

120na80.cz: Stoná vaše dítě často? Upravte mu jídelníček

Stoná vaše dítě často? Upravte mu jídelníček

Vitalia.cz: Když přijdete o oko, přijdete na rok o řidičák

Když přijdete o oko, přijdete na rok o řidičák

DigiZone.cz: Vedení ČRo: personální změny od ledna

Vedení ČRo: personální změny od ledna

Podnikatel.cz: K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá