Hlavní navigace

Jaký byl Internet v pravěku?

Karel Chvalovský

V roce 1990 se tehdejší Československo připojilo k počítačové síti EARN. Byl to počátek opravdového síťování u nás. Konečně bylo Československo připojeno "online" do mezinárodní sítě. Jaká to vlastně byla síť? Předchůdce a počátky Internetu u nás popisuje Karel Chvalovský.

V roce 1990 se tehdejší Československo připojilo k počítačové síti EARN. Byl to počátek opravdového síťování u nás. Konečně bylo Československo připojeno „online“ do mezinárodní sítě. Jaká to vlastně byla síť?

V roce 1981 vznikla v New Yorku počítačová síť BITNET(Because It's Time NETwork). Tato síť se velice rychle rozšířila a v roce 1984 byla vytvořena její evropská větev EARN(European Academic Research Network). Tato síť byla opravdu určena pouze akademické obci(stejně jako dnes TEN-155). Síť BITNET se rozšířila do celého světa a tak vznikla ASIANET(Asie), GULFNET(Střední východ) a NORTHNET(Kanada).

íť EARN byla založena na pavoukovitém propojení jednotlivých národních uzlů pomocí pevných linek. Všechny počítače byly typu mainframe(stře­diskové), takže byly neustále v provozu(stejně jako Internetové servery). Vše bylo tedy realizováno pomocí dvoubodových spojů mezi uzly(počítači) sítě. Na jednotlivé národní uzly byly připojeny další uzly sítě v dané zemi. Bylo vždy dodržováno, že pro zjednodušení směrování v síti byl národní uzel připojen pouze jednou linkou na jiný národní uzel směrově „nadřazenější“. V síti měl každý uzel svoje jednoslovné jméno – např. CSEARN, BITNIC, CSPGEU11,… Z toho označení se nedá vyčíst umístění uzlu a tak musel každý uzel sítě znát všechny ostatní počítače v síti a jejich připojení a z něho odvodit kam má poštu směrovat. Zmínil jsem se o jedné ze služeb sítě EARN a to poště. Síť EARN neumožňovala interaktivní komunikaci(např. remote login), ale umožňovala přenos pošty a krátkých „interaktivních“ zpráv. Protože celá síť pracovala na protokolu RSCS(Remote Spooling Control Subsystem) firmy IBM, který umožňuje pouze přenos pomocí hesla „ulož a předej dál“. Veškera komunikace probíhala tak, že jeden uzel příjmul poštu, uložil jí do fronty a ta čekala na další odeslání. Vrátím se zpět k další službě sítě a to posílání interaktivních zpráv, protože jejich délka byla omezena na jeden řádek terminálu, mohlo být jejich směrování v síti okamžité… Pokud šlo o poštu, tak ta se řadila ve frontě podle velikosti, takže např. velký soubor byl neustále předbíhán menší poštou. Mezi sítí BITNET a Internet existuje brána Interbit(inter­bit.cren.net), protože provoz Internet<->BITNET byl stále větší, tak byla dokonce založena pseudodoména .bitnet, která umožňovala velice pohodlné směrování z Internetu do BITNETu – např. listserv@csear­n.bitnet. U veškeré komunikace v síti EARN se používalo adresování podobné internetovému emailu – uživatelské_jmé­no@jméno_uzlu – např. LISTSERV@CSEARN

V síti EARN(BITNET) byla celá řada původních služeb, jako např.:

LISTSERV – služba která je dnes známa z Internetu, i když za ní stojí právě síť BITNET, kde vznikla a byla hromadně používána

BITFTP  – tato služba je vlastně vzorem služby ftpmail, umožňuje stahování souborů z Internetu a jejich následné posílání elektronickou­ poštou

TRICKLE – „překladiště“ programů z databáze Simtel 20, uživatel zadal dotaz na program vždy na nejbližší TRICKLE a ten pokud program měl, tak mu ho poslal a pokud ne, tak si ho vyžádal z nadřazeného uzlu

RELAY – chat na BITNET(EARN)u, pomocí interaktivních zpráv

Tip Content Kortanová

Dokončení a pohled na vývoj EARNu u nás zítra…

Karel Chvalovský

Našli jste v článku chybu?
10. 10. 1999 23:12
Vaněk (neregistrovaný)
Od roku 1981 pracovalo v bývalém UVTEI tzv. Středisko automatizovaného přístupu k zahraničním počítačovým sítím a databázím. Nejdříve se připojovalo prostřednictvím mezinárodní organizace IIASA v Rakousku. V roce 1983 to američani ve vedení IIASA zakázali. Proto od roku 1983 byl přístup přes rakouský uzel RADIO AUSTRIA propojený do všech skoro tehdy existujících počítačových sítí včetně EARN. Bylo to ale drahé tak byli přímo ministerstvem (bývalé FMTIR) schvalováni uživatelé. Přesně řečeno, drah…