Hlavní navigace

K čemu je dobrá Mezinárodní telekomunikační unie?

Bohumír Štědroň 12. 5. 2004

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) byla založena v roce 1865, je mezinárodní vládní organizací s univerzální účastí a je přidruženou organizací OSN. Československo bylo jejím členem od roku 1920, Česká republika je jejím členem od roku 1993. V současné době má 189 členských států a jejím sídlem je švýcarská Ženeva.

Česká republika byla na zasedání Konference vládních zmocněnců (nejvyšší orgán Unie) v roce 2002 znovuzvolena do Rady ITU, která řídí činnost Unie mezi dvěma konferencemi.

ITU má významnou roli ve správě spekter rádiové frekvence a tím zaručuje, že rádiově založené systémy, jako jsou celulární telefony a pagery, letecké a námořní naváděcí systémy, vědecké výzkumné stanice, satelitní komunikace a rádiové a televizní vysílání poskytují spolehlivé bezdrátové služby kdekoliv na světě.

V současné době jsou základními platnými dokumenty ITU:

 • Ústava Mezinárodní telekomunikační unie (Constitution) a
 • Úmluva Mezinárodní telekomunikační unie (Convention).

Ústava obsahuje základní ustanovení týkající se organizační struktury ITU a nejdůležitější principy telekomunikačních služeb. V Úmluvě jsou pak uvedena pravidla procedurální povahy.

Podle Ústavy ITU patří mezi její hlavní cíle:

 • udržovat a rozšiřovat mezinárodní spolupráci mezi jejími členskými státy za účelem zlepšení a racionálnějšího využití všech druhů telekomunikace,
 • podporovat a zvyšovat účast organizací v aktivitách ITU a napomáhat jejich spolupráci s členskými státy,
 • podporovat a nabízet technickou pomoc rozvojovým zemím v oblasti telekomunikace a také napomáhat k mobilizaci materiálních, lidských a finančních zdrojů potřebných v těchto zemích ke zlepšení přístupu k telekomunikačním službám,
 • podporovat vývoj technických zařízení a jejich nejefektivnější využití se zaměřením na efektivitu telekomunikačních služeb, zvyšovat jejich užitečnost a učinit je, jak nejvíc je to možné, přístupné široké veřejnosti,
 • napomáhat šíření výhod nových telekomunikačních technologií mezi všechny světové obyvatele,
 • podporovat šíření telekomunikačních služeb s důrazem na mírové využití,
 • koordinovat činnosti členských států a napomáhat úspěšné a konstruktivní spolupráci a partnerství mezi členskými státy a členy Sektorů,
 • na mezinárodní úrovni podporovat přijetí širšího přístupu k otázkám telekomunikace v globální informační ekonomice a společnosti prostřednictvím spolupráce se světovými i regionálními mezivládními a nevládními organizacemi zaujatými v oblasti telekomunikací.

Členství v ITU je otevřené pro vlády, které se mohou připojit jako členské státy, stejně jako pro soukromé organizace, jako jsou dopravní společnosti, výrobci zařízení, finanční organizace, výzkumné a vývojové laboratoře, mezinárodní a regionální telekomunikační organizace, které se k ITU mohou připojit jako členové sektorů.

Soukromé společnosti i ostatní organizace si mohou vybrat, zda se připojí k jednomu nebo k více sektorům ITU (viz struktura a činnost ITU) podle toho, jaká je jejich oblast zájmu. Členové ITU sektorů také vyvíjejí technické normy, které podpoří budoucí telekomunikační systémy a formují budoucí sítě a služby. Tito členové také získají privilegovaný přístup k informacím, které mohou být velice cenné pro jejich obchodní plánování.

ITU je tvořena následujícími orgány:

 • Konferencí vládních zmocněnců – nejvyšší orgán ITU, který je tvořen delegacemi zastupující členské státy a je svoláván každé čtyři roky. Stanovuje všeobecné zásady plnění cílů ITU, z členských států volí členy Rady, přijímá návrhy na úpravu Ústavy a Úmluvy, volí Generálního tajemníka ITU, jeho zástupce, ředitele úřadů jednotlivých Sektorů a členy Výboru pro radiokomunikační řád, stanovuje rozpočet a schvaluje uzavírání dohod s jinými mezinárodními organizacemi.
 • Radou – v období mezi konferencemi vládních zmocněnců jedná Rada jako řídící orgán ITU, skládá se ze 43 členských států ITU, schází se jednou ročně; projednává zásadní otázky telekomunikační politiky, zajišťuje koordinaci činností ITU, kontroluje finanční plány a rozpočty Generálního sekretariátu a všech tří Sektorů (viz dále).
 • Světovými konferencemi mezinárodních telekomunikací – revidují Mezinárodní telekomunikační řád, zabývají se dalšími otázkami celosvětové povahy, jsou svolávány podle potřeby.

Dále se ITU člení na následující tři sektory:

 • ITU-R (Radiocommuni­cation),
 • ITU-D (Telecommunication Development) a
 • ITU-T (Telecommunication Standardization).

Činnost všech tří sektorů pokrývá všechny aspekty telekomunikace. Každý z nich pracuje prostřednictvím konferencí a setkání, kde jednotliví členové projednávají dohody, které slouží jako základ operací globálních telekomunikačních služeb.

MIF16

Technickou práci uskutečňují studijní skupiny, které jsou složeny z odborníků nejdůležitějších telekomunikačních organizací. Tyto skupiny připravují studie, které vedou k vydání směrodatných ITU doporučení (ITU Recommendations).

V současné době tvoří ITU 22 studijních skupin (sedm v ITU-R, 13 v ITU-T a dvě v ITU-D), které společně produkují 550 nových nebo revidovaných ITU doporučení ročně. Všechna ITU doporučení jsou nezávazné, dobrovolné dohody.

Myslíte si, že podobné mezinárodní instituce mají svůj smysl ?
Našli jste v článku chybu?
Podnikatel.cz: DameJidlo.cz má průšvih. Falšované jídlo

DameJidlo.cz má průšvih. Falšované jídlo

Lupa.cz: IT ve firmách: je problém mezi klávesnicí a židlí?

IT ve firmách: je problém mezi klávesnicí a židlí?

Měšec.cz: ČNB: ERB bank není solventní

ČNB: ERB bank není solventní

Lupa.cz: Jak si vedou české sítě pro Internet věcí?

Jak si vedou české sítě pro Internet věcí?

Vitalia.cz: Radlery míří do propadliště pivních dějin

Radlery míří do propadliště pivních dějin

DigiZone.cz: Je tu nový formát programatické reklamy

Je tu nový formát programatické reklamy

120na80.cz: 6 opatření proti chřipce

6 opatření proti chřipce

Vitalia.cz: Test: Je nákup se skenerem skutečně OK?

Test: Je nákup se skenerem skutečně OK?

DigiZone.cz: Jak se natáčí dabing seriálu South Park?

Jak se natáčí dabing seriálu South Park?

Vitalia.cz: Za nás žádná hyperaktivita nebyla…

Za nás žádná hyperaktivita nebyla…

Root.cz: Turris Omnia: nerozbitný router pro kutily

Turris Omnia: nerozbitný router pro kutily

Lupa.cz: Děti, to je kazeta. Sraz starých počítačů

Děti, to je kazeta. Sraz starých počítačů

Podnikatel.cz: Koupit večer pečivo na maloměstě. Utopie?

Koupit večer pečivo na maloměstě. Utopie?

Podnikatel.cz: Hygiena je věda, tohle ale přehnali

Hygiena je věda, tohle ale přehnali

Vitalia.cz: Jakákoli změna znaménka varuje

Jakákoli změna znaménka varuje

DigiZone.cz: DVB-T2: problémy českých TV stanic

DVB-T2: problémy českých TV stanic

Vitalia.cz: Tipy, jak poznat dobré víno podle etikety

Tipy, jak poznat dobré víno podle etikety

DigiZone.cz: Nova dostala skoro půlmilionovou­ pokutu

Nova dostala skoro půlmilionovou­ pokutu

Vitalia.cz: Trpí syndromem MBA

Trpí syndromem MBA

120na80.cz: Sem vás dají, když budete v karanténě

Sem vás dají, když budete v karanténě