Hlavní navigace

Klepni pravym, dědo

Martin Kopta 25. 2. 2003

Nečekat na státní podporu a pustit se do stírání rozdílů v počítačové gramotnosti se rozhodli jihlavští radní a dali vzniknout projektu Internet pro seniory. Každému seniorovi byl přidělen osobní asistent a vzdělávání probíhalo formou e-learningu. Během několika týdnů se 50 seniorů naučilo ovládat operační systém a textový a tabulkový editor.

Zatímco už téměř měsíc běží vládní projekt na podporu počítačové gramotnosti a je ještě poměrně brzy hodnotit, podívali jsme se na záležitost podobnou, kterou realizuje statutární město Jihlava. Cílem jihlavského projektu Internet pro Seniory je vyrovnat hendikep dříve narozených spoluobčanů, kteří se s počítači nesetkávají ani ve škole ani v zaměstnání a nevědí obvykle v čem by jim počítače nebo Internet mohl pomoci.

Projekt, který starosta Jihlavy Vratislav Výborný považuje za jeden z nejlepších svého volebního období, běží od loňského podzimu a je určen občanům od 58 let. V několika kurzech se frekventanti mají naučit zkladní práci s operačním systémem Windows a mohou pokračovat kurzy zaměřenými na zvládnutí Wordu a Excelu. Výuka je vedena zajímavým způsobem, kdy jsou seniorům přiděleni osobní asistenti, kteří se rekrutují z dětí navštěvujících jihlavský dům dětí a mládeže. Děti se projektu zúčastňují dobrovolně a odměnou jim jsou volné hodiny pro práci s Internetem.

Při osobním přístupu se senioři nebojí i několikrát zeptat na stejný problém, zatímco ve větším studijním kolektivu, v jakém jsou vedeny například vládou dotované kurzy, se lidé cítí trapně, pokud něco nepochopí hned napoprvé. Děti mívají základní problematiku práce s počítačem zvládnutou dobře už samy, ale přesto jim je před svojí „gerontogogickou“ praxí projdou didaktickým minimem, které jim posléze kontakt se seniory usnadňuje.

Jihlava má s odstraňováním digital divide poměrně dobré zkušenosti již z loňské akce, která byla naopak zaměřena na školou povinné děti, které soutěžily o počítač s připojením na Internet. Když se Jihlavští na podzim pustili do počítačové osvěty z druhé strany, považovali Internet pro seniory jen za pilotní projekt, na nějž posléze navážou další aktivity. Vratislav Výborný k tomu říká: „Tím, že originální metodou výuky začínáme u nejstarší generace, chceme dokázat, že zvládnout počítač se může naučit každý, kdo o to projeví zájem.“

Originální metodou výuky je asistované samostudium založené na e-learningu. Kurzy jsou postaveny na platformě Oracle iLearning, pro kterou radnice zakoupila pro letošek 200 licencí na serveru v USA. Zpracováním kurzů byl pověřen místní webintegrator Oxygen Solutions. Do projektu radnice na podzim investovala 650 tisíc korun na rozběh programu, vybavení a nakoupení prvních licencí. Počítá s tím, že další investice přijdou z řad firem, pro které se frekventanti kurzů mohou stát potenciálními klienty, protože počítač obvykle nevlastní.

Kurzy dosud prošlo asi 50 seniorů a v současné době pokračují dalším během, ve kterém se mohou přihlásit noví frekventanti a ti pokročilí mohou pokračovat ve zdokonalování ve Wordu a Excelu. Vedle snižování digital divide u starší generace občanů má Internet pro seniory jeden pozitivní vedlejší efekt. Zatímco senioři se zajímají o dění ve městě a informace z radnice, ale neumějí si je najít na Internetu, děti z DDM jsou na tom přesně obráceně. Když se během kurzů děti snažily pomoci seniorům ve hledání informací, které je zajímají, dozvěděly se i samy něco o fungování územní samosprávy.

MIF16

Protože má město od seniorů kladné reakce, uvažuje, že by metodu e-learningu mohlo využít i v dalších vzdělávacích programech. Ty už by nemusely být zaměřeny na informační technologie, ale mohly by odpovídat potřebám jihlavských občanů. Senioři mají například zvláštní zájem o kurzy týkající se zdraví a zdravovědy. Vzhledem k tomu, že e-learning se osvědčil, mohli by další kurzy probíhat i distančně mimo DDM.

Digital Divide
Označení digital divide (digitální rozdělení společnosti) se objevuje současně s rozvojem moderních informačních a komunikačních technologií. Digital divide je označován za nechtěný produkt pokroku a všeobecně se soudí, že bude mít neblahý vliv na prohlubování společenských rozdílů mezi obyvateli. Digital divide posiluje rozdíly ve vzdělání, rasové, národnostní a pohlavní diskriminaci, rozdíly mezi zdravou populací a osobami se specifickými potřebami, jakož i rozdíly mezi zaměstnanci, kvalifikací a konkurenceschop­ností na pracovním trhu.

Z obecné perspektivy na osobní úrovni rozdíly ve společnosti tkví v nedostatečném vybavení domácností počítači a špatném osvojení služeb Internetu. Na technologické úrovni vzniká digital divide vlivem špatné přístupnosti (bezbariérovosti) a přizpůsobivosti technologií a technologiím, zvláště pak nedostupností potřebné telekomunikační infrastruktury vlivem monopolních dodavatelů.

Tento článek vznikl ve spolupráci s First Tuesday.

Anketa

Kdo naučil vaše rodiče pracovat s emailem?

Našli jste v článku chybu?
Podnikatel.cz: První česká finta, jak lze obejít #EET

První česká finta, jak lze obejít #EET

Podnikatel.cz: Alza.cz 28. října otevře. Dle ČOI poruší zákon

Alza.cz 28. října otevře. Dle ČOI poruší zákon

DigiZone.cz: Senzi se vrátila do slovenského DVB-T

Senzi se vrátila do slovenského DVB-T

DigiZone.cz: Jak se natáčí dabing seriálu South Park?

Jak se natáčí dabing seriálu South Park?

Vitalia.cz: Banány z Ameriky levnější než česká jablka

Banány z Ameriky levnější než česká jablka

120na80.cz: 6 opatření proti chřipce

6 opatření proti chřipce

120na80.cz: Zastavte akutní průjem

Zastavte akutní průjem

120na80.cz: Nová pomoc pro rodiče s autisty

Nová pomoc pro rodiče s autisty

Podnikatel.cz: Dali slevu, která se nevyplatila. Pozor na to

Dali slevu, která se nevyplatila. Pozor na to

120na80.cz: Válka s uhry. Můžete ji vyhrát

Válka s uhry. Můžete ji vyhrát

Vitalia.cz: Umí delikátní operace a má katalog: Pipinotéku

Umí delikátní operace a má katalog: Pipinotéku

DigiZone.cz: Labelling je uzákoněn, i když nikdo neví...

Labelling je uzákoněn, i když nikdo neví...

DigiZone.cz: Je tu nový formát programatické reklamy

Je tu nový formát programatické reklamy

Podnikatel.cz: Hygiena je věda, tohle ale přehnali

Hygiena je věda, tohle ale přehnali

Vitalia.cz: Víte, že banány se pěstují v pytlíku?

Víte, že banány se pěstují v pytlíku?

DigiZone.cz: První den konference Radiokomunikace

První den konference Radiokomunikace

Vitalia.cz: Test: Je nákup se skenerem skutečně OK?

Test: Je nákup se skenerem skutečně OK?

DigiZone.cz: DVB-T2: problémy českých TV stanic

DVB-T2: problémy českých TV stanic

Lupa.cz: Děti, to je kazeta. Sraz starých počítačů

Děti, to je kazeta. Sraz starých počítačů

Vitalia.cz: Co dělat s nedozrálým pomelem?

Co dělat s nedozrálým pomelem?