Hlavní navigace

Klepni pravym, dědo

Martin Kopta

Nečekat na státní podporu a pustit se do stírání rozdílů v počítačové gramotnosti se rozhodli jihlavští radní a dali vzniknout projektu Internet pro seniory. Každému seniorovi byl přidělen osobní asistent a vzdělávání probíhalo formou e-learningu. Během několika týdnů se 50 seniorů naučilo ovládat operační systém a textový a tabulkový editor.

Zatímco už téměř měsíc běží vládní projekt na podporu počítačové gramotnosti a je ještě poměrně brzy hodnotit, podívali jsme se na záležitost podobnou, kterou realizuje statutární město Jihlava. Cílem jihlavského projektu Internet pro Seniory je vyrovnat hendikep dříve narozených spoluobčanů, kteří se s počítači nesetkávají ani ve škole ani v zaměstnání a nevědí obvykle v čem by jim počítače nebo Internet mohl pomoci.

Projekt, který starosta Jihlavy Vratislav Výborný považuje za jeden z nejlepších svého volebního období, běží od loňského podzimu a je určen občanům od 58 let. V několika kurzech se frekventanti mají naučit zkladní práci s operačním systémem Windows a mohou pokračovat kurzy zaměřenými na zvládnutí Wordu a Excelu. Výuka je vedena zajímavým způsobem, kdy jsou seniorům přiděleni osobní asistenti, kteří se rekrutují z dětí navštěvujících jihlavský dům dětí a mládeže. Děti se projektu zúčastňují dobrovolně a odměnou jim jsou volné hodiny pro práci s Internetem.

Při osobním přístupu se senioři nebojí i několikrát zeptat na stejný problém, zatímco ve větším studijním kolektivu, v jakém jsou vedeny například vládou dotované kurzy, se lidé cítí trapně, pokud něco nepochopí hned napoprvé. Děti mívají základní problematiku práce s počítačem zvládnutou dobře už samy, ale přesto jim je před svojí „gerontogogickou“ praxí projdou didaktickým minimem, které jim posléze kontakt se seniory usnadňuje.

Jihlava má s odstraňováním digital divide poměrně dobré zkušenosti již z loňské akce, která byla naopak zaměřena na školou povinné děti, které soutěžily o počítač s připojením na Internet. Když se Jihlavští na podzim pustili do počítačové osvěty z druhé strany, považovali Internet pro seniory jen za pilotní projekt, na nějž posléze navážou další aktivity. Vratislav Výborný k tomu říká: „Tím, že originální metodou výuky začínáme u nejstarší generace, chceme dokázat, že zvládnout počítač se může naučit každý, kdo o to projeví zájem.“

Originální metodou výuky je asistované samostudium založené na e-learningu. Kurzy jsou postaveny na platformě Oracle iLearning, pro kterou radnice zakoupila pro letošek 200 licencí na serveru v USA. Zpracováním kurzů byl pověřen místní webintegrator Oxygen Solutions. Do projektu radnice na podzim investovala 650 tisíc korun na rozběh programu, vybavení a nakoupení prvních licencí. Počítá s tím, že další investice přijdou z řad firem, pro které se frekventanti kurzů mohou stát potenciálními klienty, protože počítač obvykle nevlastní.

Kurzy dosud prošlo asi 50 seniorů a v současné době pokračují dalším během, ve kterém se mohou přihlásit noví frekventanti a ti pokročilí mohou pokračovat ve zdokonalování ve Wordu a Excelu. Vedle snižování digital divide u starší generace občanů má Internet pro seniory jeden pozitivní vedlejší efekt. Zatímco senioři se zajímají o dění ve městě a informace z radnice, ale neumějí si je najít na Internetu, děti z DDM jsou na tom přesně obráceně. Když se během kurzů děti snažily pomoci seniorům ve hledání informací, které je zajímají, dozvěděly se i samy něco o fungování územní samosprávy.

UX17

Protože má město od seniorů kladné reakce, uvažuje, že by metodu e-learningu mohlo využít i v dalších vzdělávacích programech. Ty už by nemusely být zaměřeny na informační technologie, ale mohly by odpovídat potřebám jihlavských občanů. Senioři mají například zvláštní zájem o kurzy týkající se zdraví a zdravovědy. Vzhledem k tomu, že e-learning se osvědčil, mohli by další kurzy probíhat i distančně mimo DDM.

Digital Divide
Označení digital divide (digitální rozdělení společnosti) se objevuje současně s rozvojem moderních informačních a komunikačních technologií. Digital divide je označován za nechtěný produkt pokroku a všeobecně se soudí, že bude mít neblahý vliv na prohlubování společenských rozdílů mezi obyvateli. Digital divide posiluje rozdíly ve vzdělání, rasové, národnostní a pohlavní diskriminaci, rozdíly mezi zdravou populací a osobami se specifickými potřebami, jakož i rozdíly mezi zaměstnanci, kvalifikací a konkurenceschop­ností na pracovním trhu.

Z obecné perspektivy na osobní úrovni rozdíly ve společnosti tkví v nedostatečném vybavení domácností počítači a špatném osvojení služeb Internetu. Na technologické úrovni vzniká digital divide vlivem špatné přístupnosti (bezbariérovosti) a přizpůsobivosti technologií a technologiím, zvláště pak nedostupností potřebné telekomunikační infrastruktury vlivem monopolních dodavatelů.

Tento článek vznikl ve spolupráci s First Tuesday.

Anketa

Kdo naučil vaše rodiče pracovat s emailem?

Našli jste v článku chybu?
1. 3. 2003 23:19
Michal Kubeček (neregistrovaný)
Ad (3): souhlasím. Příliš mladý instruktor může vést k reakci "to je pro vás mladý, to já už nikdy nepochopím", když uvidí, že někdo stejně starý tomu rozumí (a pomáhá mu to), bude to samo působit jako motivace.
1. 3. 2003 18:54
Zdenek (neregistrovaný)
DiskuseKlepni Zpatky k projektu 1) Abych se nejdřív představil: čtvrtým rokem předseda Seniorklubu se 200 členy. V principu ideu sponzorované/dotované výuky počítačového a zejména internetového minima bych uvítal. Ovšem: z těch 200 lidí jsou tak 2, kteří mají doma počítač s připojením na Internet. - Ti tento projekt nepotřebují; ti jsou téměř na úrovni strýce p. ing. Hovorky (příspěvek z 27.02.). Mimochodem, žádný není na úrovni generálských důchodců (příspěvek M. Kopty z 25.2.), jak co do …