Hlavní navigace

Může email nahradit písemnou formu?

Bohumír Štědroň 10. 12. 2003

Stejně tak jako si lidé dříve psali dopisy rukou, píší si je dnes prostřednictvím emailu. Využití emailu ale již daleko přesáhlo pouze soukromou korespondenci a email se využívá i ve světě obchodu. Cílem tohoto článku je odpovědět na otázku, zda email může v současnosti nahradit zákonem požadovanou písemnou formu.

Informační společnost a prostředky komunikace na dálku se prudce rozvíjí. V podstatě každý z nás má mobilní telefon (někteří i dva a více), stejně tak má pravděpodobně každý z nás i přístup k Internetu (ať už ve škole, v práce či doma) a samozřejmě i emailovou schránku. Právě email je jednou z nejrozšířenějších služeb Internetu. Stejně tak jako si lidé dříve psali dopisy rukou, píší si je dnes prostřednictvím emailu. Využití emailu ale již daleko přesáhlo pouze soukromou korespondenci a email se využívá i ve světě obchodu. Cílem tohoto článku je odpovědět na otázku, zda email může nahradit zákonem požadovanou písemnou formu. Jinými slovy, zda je např. možné prostřednictví emailu uzavřít smlouvu, u které zákon pod podmínkou neplatnosti vyžaduje písemnou formu. Zodpovězení otázky je významné především z toho důvodu, že pokud nebude dodržena zákonem předepsaná forma právního úkonu, bude úkon neplatný (§40/1 občanského zákoníku). Stejně tak je v zákoně i stanoveno, že písemně uzavřená dohoda může být změněna nebo zrušena zase jen písemně. Je možné ji např. změnit nebo vypovědět prostřednictvím emailu?

Odpověď na tuto otázku najdeme především v občanském zákoníku (zákon) a v zákoně č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu (ZEP). Občanský zákoník v § 40 stanoví, že pokud nebyl právní úkon učiněn ve formě, kterou zákon nebo dohoda stran vyžaduje, je takovýto úkon neplatný. Platnost písemné formy ale předpokládá i existenci podpisu, který může být nahrazen mechanickými prostředky v případech, kdy je to obvyklé. Dále zákon stanoví, že písemná forma je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila. Tedy písemná forma právního úkonu, je-li učiněn elektronicky, zůstává zachována, jsou-li splněny současně dvě podmínky: 1) použití elektronických prostředků, které umožňují zachycení obsahu právního úkonu a 2) určení osoby, která právní úkon učinila.

Splnění první podmínky v případě emailu (elektronické pošty), tedy zachycení obsahu, nebude pravděpodobně činit větších problémů, a proto se ve svém dalším výkladu zaměřím především na splnění druhé podmínky, tedy na určení osoby, která email poslala (nebo obecně datovou zprávu), resp. učinila tento právní úkon. To může v praxi představovat již jisté komplikace, protože není problém si založit emailovou schránku zdarma a představovat se libovolným jménem. Takových emailových schránek navíc mohu mít v zásadě neomezený počet, tedy splnění této podmínky již může být problematičtější. K řešení daného problému určení osoby, která učinila právní úkon (poslala email), poslouží především elektronický podpis.

V roce 2000 byl přijat zákon o elektronické podpisu. Výsledná podoba zákona byla ovlivněna především modelovým zákonem UNCITRAL (Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo) o elektronickém podpisu a směrnicí Evropské unie pro elektronické podpisy. ZEP zavádí a definuje důležité pojmy. Především definuje tzv. datovou zprávu, což jsou elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou. Samotný elektronický podpis je definován jako údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které umožňují ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. Zákon dále rozlišuje elektronický podpis a tzv. zaručený elektronický podpis. Na zaručený elektronický podpis jsou kladeny následující vyšší bezpečnostní požadavky. Zaručený elektronický podpis je elektronický podpis, který splňuje následující požadavky:

  1. je jednoznačně spojen s podepisující osobou,
  2. umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě,
  3. byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
  4. je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat.

Použití zaručeného elektronického podpisu zaručuje, že dojde-li k porušení obsahu datové zprávy od okamžiku, kdy byla podepsána, toto porušení bude možno zjistit. Zde je třeba upozornit na skutečnosti, že v oblasti orgánů veřejné moci je možné používat pouze zaručené elektronické podpisy. To samé platí i pro výkon veřejné moci vůči fyzickým a právnickým osobám. Dále platí, že datová zpráva je považována za podepsanou, pokud je opatřena elektronickým podpisem.

Na základě právě uvedeného platí, že pokud je datová zpráva (email) podepsána (zaručeným) elektronickým podpisem, je splněna i druhá podmínka stanovená zákonem, a to určení osoby, která právní úkon učinila. Jinými slovy: na právní úkon učiněný emailem, za předpokladu, že lze určit osobu, která email poslala (právě na základě např. elektronického podpisu), lze nahlížet jako na právní úkon písemný, a to se všemi důsledky, které zákon s takovýmto projevem spojuje. Ostatně i to byl i záměr zákonodárce, aby přijetím ZEP byla elektronická forma postavena za stanovených podmínek na roveň formě písemné.

Anketa

Uzavíráte smlouvy elektronicky?

Našli jste v článku chybu?

17. 2. 2004 22:46

lupa.cz@lupa.lt (neregistrovaný)
Labas kas geresnio?

17. 12. 2003 20:30

Michal Kubeček (neregistrovaný)
Tak především je jakýkoli viditelný postranní kanál třeba zlikvidovat opravou protokolu nebo implementace. Protože to je problém, ne to, že budu klíčem něco podepisovat. Od toho přeci ten klíč je - jinak budujete hospodu na mýtince.
Vitalia.cz: Jak koupit Mikuláše a nenaletět

Jak koupit Mikuláše a nenaletět

Podnikatel.cz: Prodává přes internet. Kdy platí zdravotko?

Prodává přes internet. Kdy platí zdravotko?

Podnikatel.cz: K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Lupa.cz: UX přestává pro firmy být magie

UX přestává pro firmy být magie

120na80.cz: Rakovina oka. Jak ji poznáte?

Rakovina oka. Jak ji poznáte?

DigiZone.cz: Milan Kruml: procházka TV historií

Milan Kruml: procházka TV historií

DigiZone.cz: Recenze Westworld: zavraždit a...

Recenze Westworld: zavraždit a...

Vitalia.cz: Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

DigiZone.cz: Digi CZ výrazně zlevnila balíček HBO

Digi CZ výrazně zlevnila balíček HBO

Vitalia.cz: Manželka je bio, ale na sex moc není

Manželka je bio, ale na sex moc není

Vitalia.cz: To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

Vitalia.cz: Pravda o přibírání na zimu

Pravda o přibírání na zimu

120na80.cz: Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Vitalia.cz: Tesco: Chudá rodina si koupí levné polské kuře

Tesco: Chudá rodina si koupí levné polské kuře

Root.cz: Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Podnikatel.cz: Víme první výsledky doby odezvy #EET

Víme první výsledky doby odezvy #EET

Podnikatel.cz: Pozor, pojišťovny mění čísla účtů

Pozor, pojišťovny mění čísla účtů

Podnikatel.cz: Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!

Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!