Hlavní navigace

NS: Vypočítávat škodu násobením ceny originálu a počtu stažení není fér

Autor: Isifa
Jan Beránek

Nejvyšší soud vrátil k novému projednání kauzu Reného Rozmahela, který měl za sdílení 372 filmů a 33 hudebních alb zaplatit distribučním firmám 11 milionů korun.

Městský soud v Brně původně ocenil Rozmahelovu aktivitu třemi lety vězení s podmíněným odkladem na pět let, krajský soud to loni potvrdil a Nejvyšší soud (NS) to teď vrátil k novému projednávání. Informaci přinesla ČTK, která ji objevila v soudní databázi.

Filmová studia a distribuční společnosti totiž vyčíslily způsobenou škodu tradičním způsobem: vynásobením počtu stažení nelegální kopie cenou originálu na DVD. Podle soudu je tento způsob výpočtu nepřijatelný a vede jen k astronomickým částkám, aniž by odrážel reálné ztráty nositelů práv. 

Odsouzený přiznává, že sdílením vydělal 7810 korun, což je částka, kterou získal na prémiových kreditech za stahování ze serverů. Soud také nerozporoval trest, ale pokutu. Podle něj totiž neexistují objektivní důkazy o způsobené škodě velkého rozsahu.

Ušlý zisk nositelů autorských práv je totiž nutné prokázat s potřebnou mírou jistoty, a nikoliv jen hypotetickou úvahou. 

Jak počítat ušlý zisk

Podle říjnového rozhodnutí NS (kompletní znění najdette zde: 5 Tdo 171/2014) nahrál obviněný na datová úložiště na 400 kopií filmů, seriálů nebo hudebních souborů, které předtím sám stáhl z jiných úložišť. Odkazy k jejich stažení pak publikoval na diskusních fórech. Za stahování dostával od úložišť tzv. prémiové kredity, přes které si přišel na 7 810 Kč.

Rozmahel se ke všemu přiznal, rozporoval jen výši škody (ušlého zisku), kterou firmy stanovily na 11 041 514 Kč. Vyšly přitom z prodejních cen DVD nebo CD, které vynásobily počtem stažení. Mimo jiné na základě této částky také pirát dostal přísnější trest – podle soudů totiž způsobil tzv. škodu většího rozsahu. 

Nejvyšší soud potvrdil, že se obviněný vzhledem k počtu nahraných kopií bez pochyby dopustil „trestné činnosti značného rozsahu“, výpočet ušlého zisku ale podle něj nebyl vůbec v pořádku:

UX17

Zatímco značný rozsah trestné činnosti obviněného R. R. , kterým zákon podmiňuje použití vyšší trestní sazby podle § 270 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku, byl soudem prvního stupně objektivně zjištěn, stejný závěr nelze učinit o kvalifikačním znaku škody velkého rozsahu podle § 270 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku. Soudem prvního stupně stanovená výše škody částkou 11 041 514 Kč neodpovídá skutkovým zjištěním, naopak je s nimi v rozporu.

Při výpočtu škody není podle NS možné vycházet z předpokladu, že by si každý, kdo si pirátskou kopii stáhl, jinak pořídil originál:

Tvrzení soudu prvního stupně o konkrétní finanční ztrátě jednotlivých nositelů práv chráněných autorským zákonem stojí totiž na čistě hypotetickém a nijak nepodloženém základě, že každý uživatel Internetu, který si zdarma stáhl z datového úložiště konkrétní film nebo jiný audiovizuální nebo hudební záznam, by si jinak koupil jeho legální DVD nebo CD nosič. Otázkou příčinné souvislosti mezi neoprávněným zveřejněním díla na Internetu a počtem prodaných originálních nosičů typu DVD nebo CD se soud prvního stupně blíže nezabýval.

Pokud bude chtít Městský soud v Brně, kterému NS případ vrátil, posuzovat kvalifikaci trestného činu i podle výše škody, má si na to podle NS objednat odborného znalce:

…úkolem znalce bude kvalifikovaně odhadnout alespoň minimální výši ušlého zisku oprávněných nositelů práv v návaznosti na to, jaké příjmy by jim plynuly v případě, pokud by v rozhodné době a za srovnatelných podmínek sami zpřístupnili dílo uživatelům veřejné počítačové sítě Internet prostřednictvím filehostingových serverů.

Našli jste v článku chybu?
5. 1. 2015 15:23
Ten z… (neregistrovaný)

Pod tohle jsem ochoten se podepsat. DVD jsem koupil naposledy někdy před lety, když jsem chtěl mít určitý kousek čehosi do sbírky ve fyzické podobě. Ani ne tak kvůli obsahu, ale kvůli té fyzické formě, že to mělo prostě punc originálu. Všechno ostatní sleduji zdarma, resp. za paušální „drobné“ vložené do prostředků, které to „zdarma“ učiní (internet, PC, ulož.to). Místopřísežně prohlašuji, že vše, co jsem takto zhlédl, bych si jako originál nikdy nekoupil a do kina bych na to nešel, kdyby nebyla…

6. 1. 2015 12:28

A mě zase chybějící čárka vyhodí z rytmu čtení, protože musím ono souvětí "parsovat" namísto sledování "natvrdo uložených patternů". Každý holt máme něco, otázka je, zda má ve virtuální diskusi, kde je běžné si před odesláním ani nepřečíst svůj příspěvek kvůli opravě překlepů, smysl s tím prudit.

To už bych doporučil se spíše zaměřit na články, tam je upozornění na chybu jakéhokoliv druhu relevantní.