Hlavní navigace

Parazituje Centrum na Blesku?

Ladislav Bittner 9. 12. 2004

[Oživeno] Na spadnutí je nová mediální aféra. Portál Centrum.cz před pár dny spustil bulvární magazín Bleskově.cz, jehož název se nelíbí vydavateli známé bulvární tiskoviny, který mimo jiné provozuje i její internetovou podobu tohoto magazínu na Blesk.cz. Bude proto Blesk žalovat portál Centrum? A kdo má větší šanci vyhrát případný soudní spor?

Již nějaký ten pátek mohou internetoví uživatelé prostřednictvím webu Blesk.cz nahlížet do života celebrit, seznamovat se s hrůznými kriminálními činy nebo se třeba vzrušovat nad eroticky laděnými články.

„Internetovou verzí deníku Blesk se nám podařilo zachytit novou cílovou skupinu, která do té doby tištěný Blesk nečetla. Jedná se o lidi s vyšším vzděláním, vyššími příjmy, středním a vyšším postavením v zaměstnání. Dokladem toho, že na Internetu čtou Blesk jiní lidé než tištěné noviny, je to, že během posledních tří let výrazně roste jak prodaný náklad deníku Blesk, tak návštěvnost webu Blesk.cz,“ říká Petr Bednář, manažer internetových projektů Ringier ČR, do jehož působnosti spadá také web Blesk.cz.

Nárůstu počtu internetových uživatelů lačnících po zábavných zprávách si všimli také na portálu Centrum.cz. Několik posledních měsíců tam proto pracovali na vytvoření nového internetového magazínu Bleskově.cz, který byl koncem listopadu uveden v život. Zdrojem informací v magazínu nejsou jen agenturní zprávy, ale i vlastní redaktoři (interní a externí). Nový projekt má navázat na již několik let fungující speciál Zábava.centrum.cz, ze kterého jsou ale nyní návštěvníci automaticky přesměrováni na Bleskově.cz.

Prakticky ihned po spuštění nového webzinu se na Internetu začaly objevovat úvahy, do jaké míry Bleskově.cz parazituje na názvu webu Blesk.cz. „Při stavbě projektu jsme měli v úvahách několik názvů, Bleskově.cz nakonec vyšlo vítězně z důvodu nejlepšího vyjádření obsahu. Bleskově.cz = rychlé, jednoduché a čtivé zprávy. Následně jsme si nechali udělat právní analýzu (děláme to u každé nové značky). Jejím závěrem je ‚nekonfliktnost‘ k již existujícím značkám na trhu. Bleskově má zcela jiný význam než slovo blesk,“ hájí za Centrum název nového magazínu Oldřich Bajer.

Na sporný název jsem se nemohl nezeptat také Petra Bednáře, který mi nejdříve pouze sdělil, že tato problematika se právě řeší s právníky. O den později mi bylo zasláno stanovisko následujícího zně­ní:

Společnost RINGIER ČR a.s. považuje provozování internetového portálu Bleskově.cz a užívání odpovídající internetové domény ke komerčním účelům za nekalosoutěžní jednání. Důvodem pro toto stanovisko je velmi blízká podoba označení portálu s naší internetovou stránkou www.blesk.cz, která vznikla dříve a vešla již ve známost. Užití názvu bleskově.cz tak neodůvodněně těží ze známosti deníku Blesk a jeho internetové verze, když vzbuzuje dojem, že s námi vydávaným deníkem obsahově souvisí. Pokud nebude společnost NetCetrum, s.r.o. stanovisko naší společnosti respektovat, podáme žalobu k soudu.

Srovnáme-li oba magazíny z pohledu loga a grafické podoby, může mít netrénovaný jedinec skutečně problémy s okamžitým (čtěte „bleskovým“) rozeznáním identity právě navštívených stránek. To se ovšem není možné divit, neboť agresivní odstíny červené barvy a velké fotografie prostě k bulvárnímu obsahu patří. Při opakované denní návštěvě by se ale čtenář již zorientovat měl – zatímco Blesk.cz nabízí večer prakticky totožné informace jako ráno, Bleskově.cz nový obsah přináší v průběhu celého dne.

„Jako silný subjekt na trhu s několikanásobně vyšší návštěvností než server Blesk.cz nemáme zapotřebí parazitovat na existujících serverech. Bleskově.cz si své návštěvníky najde na Centru, bude se propagovat především na stránkách našeho portálu,“ dodává Oldřich Bajer.

O vyjádření jsem požádal také JUDr. Jána Matejku, který je mimo jiné vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, kde se věnuje problematice práva informačních technologií a informačních systémů.

„Co se týče otázky známkoprávní, tak tady se domnívám, že rozhodně není jednoznačné, zda o zásah do práv k ochranné známce jde, či nikoliv. V každém případě je zde známkoprávní ochrana poměrně široká, a tedy potenciální zásah do známkoprávní ochrany je zde skutečně možný, byť dle mého soudu (a stávajících informací o věci) se o takovýto zásah jednat nemusí. Na druhou stranu ale z dostupných informací vyplývá, že je zde snaha toto žalovat skrze nekalou soutěž, což je rovněž možné, navíc jednodušší o to, že zde nemusí jít o rozpor se zákonem, ale pouze s dobrými mravy,“ říká Ján Matejka.

Portál Centrum chce dle slov Oldřicha Bajera dostat Bleskově.cz mezi deset nejnavštěvova­nějších serverů českého Internetu. Otázkou zůstává, zda je případný soudní proces tou nejlepší cestou ke zvýšení návštěvnosti.


Níže následuje vyjádření, které k článku zaslala společnost NetCentrum, s. r. o.:

Je server Bleskově.cz Blesk?

Společnost NetCentrum, s.r.o. spustila server Bleskově.cz, který má v podtitulu rychlé a čtivé zprávy. Dle společnosti Ringier, a.s., vydavatele deníku Blesk se jedná o nekalosoutěžní jednání. Toho se prý NetCentrum, s.r.o. dopouští zejména údajným vyvoláváním dojmu o provázání deníku Blesk a serveru Bleskově.cz.

Historie
Společnost NetCentrum, s.r.o. již 3 roky provozuje server zabava.centrum.cz, který si za dobu své existence získal více než 100 tisíc pravidelných čtenářů. Postupně se z jeho čistě „zábavního“ obsahu stal průběžně aktualizovaný server s rychlými a čtivými zprávami ze společnosti. Jelikož společnost NetCentrum, s.r.o. vidí na trhu potenciál v segmentu rychlých a jednoduchých zpráv, připravila na základech serveru zabava.centrum.cz nový formát s novou značkou: Bleskově.cz – zpravodajství zajímavě a rychle.
Uživatel internetu tak na Bleskově.cz najde různé zprávy z domova, ze světa i ze společnosti.

Otázka známkoprávní:
NetCentrum, s.r.o. mělo v létě tohoto roku možnost získat doménu Bleskovky.cz. Jelikož však obsahově nevystihovala obsah chystaného projektu, přenechala další aktivitu k získání domény Bleskovky.cz společnosti Ringier, a.s.. Tehdy Petr Bednář, zástupce společnosti Ringier, a.s. prohlásil, že kupuje i další domény kolem Blesk.cz, které podle nich mohou být v konfliktu s názvem Blesk.

Až více než 1 měsíc po tomto prohlášení měla společnost NetCentrum, s.r.o. možnost získat doménu Bleskově.cz. Jelikož tento název plně vystihuje obsahový formát serveru – rychlé a čtivé zprávy, zadala právní analýzu k doméně Bleskově.cz. Podle této právní analýzy není Bleskově.cz v konfliktu s existujícími značkami na trhu. Až po těchto krocích společnost NetCentrum, s.r.o. doménu Bleskově.cz koupila a podala přihlášku ochranné známky na stejné znění.

Bleskově.cz je od 27.9.2004 vedena ve veřejném rejstříku ochranných známek UPV (Úřad průmyslového vlastnictví) jako „podaná“ pro třídy 9, 16, 35, 38, 39. Z nich je nejdůležitější třída 38 – šíření informací prostřednictvím internetu V této souvislosti je nutné zdůraznit, že v této době neměla společnost Ringier přihlášenou ochrannou známku Blesk pro třídu č.38 – šíření informací prostřednictvím internetu. Toto učinila až toto pondělí – 6.12.2004. zde je důvod se domnívat, že tak učinila na základě projektu Bleskově.cz. Přihlášku ochranné známky týkající se šíření informací prostřednictvím internetu mělo tedy dříve podanou NetCentrum. Ochranná známka blesk však chráněna pro takovou službu není.
S ohledem na ustanovení § 8 odst. 1 zákona (vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna), tedy známková ochrana není pro Ringier žádnou argumentací.

Podobnost serverů?
Společnost Ringier, a.s. prohlašuje, že se NetCentrum, s.r.o. dopouští nekalosoutěžního jednání údajným vyvoláváním dojmu o provázání deníku Blesk a serveru Bleskově.cz.
V tomto smyslu je třeba zdůraznit, že se na serveru nenachází žádná informace, která by vůbec naznačovala napojení na deník či server Blesk. Veškerý obsah serveru je vytvářen za pomoci vlastních redaktorů a partnerských informačních agentur jako je ČTK, AP, Korzo či Profimedia.
Může uživatel internetu získat pocit podobenství Bleskově.cz s deníkem či serverem Blesk?
 – na první pohled má server zcela jiný grafický design (viz přiložený obrázek). Není podobný ani v barevném schématu – Bleskově.cz používá na první pohled jiné barvy. Není podobný ani v layoutu stránek – Bleskově.cz je zarovnán na střed, server Blesk je zarovnán k levé straně prohlížeče. V neposlední řadě se server Bleskově odlišuje zcela jinou hlavičkou, použitím datumů a časů vydání u každého článku apod.
 – Bleskově.cz je jiný v obsahovém formátu – na rozdíl od serveru Blesk, kde jsou zprávy převzaty z deníku a od rána do večera jsou tzv.statické, je na serveru Bleskově.cz každou hodinu několik nových článků a soustředí se na rychlé a aktuální informace dne.

Podobnost názvů?
Dle Slovníku spisovné češtiny je výklad slov následovný:
Bleskově – (vykonat) rychle, př.bleskově vykonaná akce
Blesk – krátky světelný jev způsobený výbojem atmosférické elektřiny

Dle všech těchto argumentů, časového sledu událostí i tržních pozic obou společností se nabízí otázka: Je spor o novou značku Bleskově.cz oprávněným, nebo se jedná o snahu medializace deníku Blesk?

KL_HLASOVANI

Společnost NetCentrum, s.r.o. se domnívá, že spuštěním serveru Bleskově.cz neporušuje žádná práva třetí osoby. Má řádně podanou přihlášku ochranné známky Bleskově.cz pro třídu 38. Dle vizuálního i obsahového srovnání obou značek a serverů nelze v žádném případě říci, že jsou si jakkoliv podobné. Není důvod se domnívat, že by si spotřebitel oba servery pletl či je zaměňoval.

Kontakt:
Oldřich Bajer, NetCentrum, s.r.o.
E-mail: olda.bajer@net­centrum.cz
Mobil: 737 213 503

Anketa

Parazituje název Bleskově.cz na Blesk.cz?

Našli jste v článku chybu?
DigiZone.cz: DVB-T2: V lednu třetí přechodová síť

DVB-T2: V lednu třetí přechodová síť

Vitalia.cz: Radlery míří do propadliště pivních dějin

Radlery míří do propadliště pivních dějin

Měšec.cz: Úrazové pojištění jen tahá z lidí peníze

Úrazové pojištění jen tahá z lidí peníze

Vitalia.cz: Pane doktore, je to akutní!

Pane doktore, je to akutní!

Podnikatel.cz: EET od prosince. Už máte autentizační údaje?

EET od prosince. Už máte autentizační údaje?

Podnikatel.cz: Proč Alza 28. října otevře a jinde zavřou?

Proč Alza 28. října otevře a jinde zavřou?

Vitalia.cz: dTest vybral nejlepší indukční desku

dTest vybral nejlepší indukční desku

Root.cz: Mozilla přestane věřit CA WoSign a StartCom

Mozilla přestane věřit CA WoSign a StartCom

Root.cz: Chrome už nebude žroutem paměti

Chrome už nebude žroutem paměti

Lupa.cz: Děti, to je kazeta. Majitelé starých počítačů měli sraz

Děti, to je kazeta. Majitelé starých počítačů měli sraz

Podnikatel.cz: Nenašel, co hledal. Tak si to založil sám

Nenašel, co hledal. Tak si to založil sám

Měšec.cz: Kolik najezdíte, tolik zaplatíte na povinném ručení

Kolik najezdíte, tolik zaplatíte na povinném ručení

DigiZone.cz: Jak se natáčí dabing seriálu South Park?

Jak se natáčí dabing seriálu South Park?

120na80.cz: 10 tipů, jak šetřit oči při práci s počítačem

10 tipů, jak šetřit oči při práci s počítačem

120na80.cz: 6 opatření proti chřipce

6 opatření proti chřipce

Podnikatel.cz: Výše záloh na sociální a zdravotní OSVČ 2017

Výše záloh na sociální a zdravotní OSVČ 2017

Měšec.cz: Minimální mzda 2017: až 22 000 Kč měsíčně

Minimální mzda 2017: až 22 000 Kč měsíčně

Vitalia.cz: Banány z Ameriky levnější než česká jablka

Banány z Ameriky levnější než česká jablka

Root.cz: „Chytré“ kamery útočí po internetu

„Chytré“ kamery útočí po internetu

Podnikatel.cz: Koupit večer pečivo na maloměstě. Utopie?

Koupit večer pečivo na maloměstě. Utopie?