Vláda slíbila, že do konce roku otevře pro strojové zpracování klíčové databáze

Ve víru divokých zpráv z politiky málem zanikla zpráva o důležitém dokumentu, který dnes dopoledne schválila vláda Petra Nečase. V Akčním plánu České republiky „Partnerství pro otevřené vládnutí“ se zavázala do konce letošního roku otevřít a zpřístupnit pro strojové zpracování deset klíčových databází spravovaných státními orgány.

Odměnit autora
Poslat autorovi přímou platbu 25 Kč jako odměnu za tento článek. Více informací
?

Ve víru divokých zpráv z politiky málem zanikla zpráva o důležitém dokumentu, který dnes dopoledne schválila vláda Petra Nečase. V Akčním plánu České republiky „Partnerství pro otevřené vládnutí“ se zavázala do konce letošního roku otevřít a zpřístupnit pro strojové zpracování deset klíčových databází spravovaných státními orgány.

Pokud svůj závazek splní – ať už bude v příštích měsících její složení jakékoli – mohli bychom se do Vánoc dočkat otevření API následujích zdrojů dat:

Databáze/dataset

Správce dat

Obchodní rejstřík

Ministerstvo spravedlnosti

Insolvenční rejstřík

Ministerstvo spravedlnosti

Informační systém o veřejných zakázkách

Ministerstvo pro místní rozvoj

Výsledky voleb

Český statistický úřad

Registr aktivních legislativních prací – RALP (resortní nástroje podporující transparentnost výkonu státní správy a zapojení veřejnosti)

Ministerstvo dopravy

Finanční statistika – státní dluh

Ministerstvo financí

Finanční statistika – vládní finanční statistika

Ministerstvo financí

ÚFIS – účetní záznamy a finanční údaje z CSÚIS

Ministerstvo financí

Online přístup k údajům o financování politických stran

Ministerstvo vnitra

Centrální registr dotací

Ministerstvo financí

Podrobnosti o přislíbených změnách se dočteme v dokumentu, který zatím na vládním webu není k nalezení (dostupné jsou jen lednové Úvodní teze):

Několik významných souborů dat bude převedeno do standardů otevřených dat tak, aby kdokoli mohl tato data svobodně zapojit do svého díla a šířit, zejména pak prostřednictvím automatizovaného počítačového zpracování.

Otevřená data, resp. způsob jejich zveřejnění, musí splňovat následující podmínky:

  • technická otevřenost, tj. zveřejnění dat ve standardním strojově čitelném formátu,
  • právní otevřenost, tj. zveřejnění dat pod otevřenou licencí,
  • dostupnost a původnost, tj. jednotlivé datové sady jsou zveřejňovány jako jeden celek a nezměněné (tj. např. ne statistiky, ale data, na základě kterých se dají statistiky spočítat – s výjimkou dat, u nichž to ze zákona není možné),
  • přehlednost, tj. katalogizace datových sad v katalogu dat pro usnadnění vyhledávání.

Výstupy, normy a procesy vzniklé na základě tohoto plánu musí být nastaveny tak, aby výhledově mohla být zveřejněna všechna data veřejné správy [samozřejmě s výjimkou těch, jejichž publikaci zakazuje zákon, např. strategická data o rozvodech elektrické sítě nebo osobní údaje fyzických osob ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů]. 

Vláda se také zavázala do konce března 2013 zprovoznit svůj vlastní, průběžně doplňovaný a pročišťovaný katalog datasetů veřejné správy. Tuto důležitou službu moderního státu občanům nyní suplují podle svých možností dobrovolníci z neziskové a akademické sféry.

Citovaný dokument ovšem neobsahuje žádné sankce pro případ, že stát své sliby nesplní. Jedná se o dobrovolnou deklaraci, kterou se Česká republika připojuje ke 54 zemím zapojeným do projektu Open Government Partnership. Její plnění vyhodnotí kabinet v květnu 2013.

V dalších bodech deklarace vláda slibuje „přijetí zákona o úřednících veřejné správy zajišťující odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci státní správy“ (to už má ovšem ve svém programu, proto pro ní z tohoto závazku žádné nové povinnosti ne­vyplývají) a zefektivnění zákona o svobodném přístupu k informacím (to může ještě dopadnout všelijak).

„Klíčové bude, jak k závazku [otevření dat] přistoupí jednotlivá ministerstva a jaká bude politická snaha překonávat bariéry na jednotlivých úřadech,“ říká Michal Berg. Internetový podnikatel (eSports.cz) a provozovatel Da­tablog.cz, jednoho z webů, kolem nichž se soustředí česká komunita zabývající se otevřenými daty, pomohl ci­tovanou kapitolu společně s kolegy zformulovat a propašovat ji do vládního usnesení. „Samozřejmě je otázka, co se bude dít nyní [když se vláda rozpadá], nicméně i na Slovensku podle mých informací po nástupu nové vlády je ze strany Smeru snaha v těchto projektech pokračovat,“ neztrácí optimismus.

Jakmile vláda zveřejní finální znění dokumentu, podíváme se na něj na Lupě podrobněji.

Odměnit autora
Poslat autorovi přímou platbu 25 Kč jako odměnu za tento článek. Více informací
?
7 názorů Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 7. 4. 2012 15:42

Tento text je již více než dva měsíce starý. Chcete-li na něj reagovat v diskusi, pravděpodobně vám již nikdo neodpoví. Pro řešení aktuálních problémů doporučujeme využít naše diskusní fórum.

Zasílat nově přidané příspěvky e-mailem

Školení: Právo vs. online marketing

  •  
    Jak chránit vlastní značku a obsah.
  • Jak využívat cizí díla pro svoje prezentace.
  • Na co si dát pozor při tvorbě reklamy na internetu.

Více o školení Právo vs. online marketing »

       
Ušetřete