Seriál Historie českého Internetu

Série článků o historii českého Internetu

20. výročí Internetu v Č(SF)R

Dnes, 13. února 2012, je to na den přesně 20 let, kdy se tehdejší Česká a Slovenská Federativní Republika oficiálně připojila k Internetu. Jak se od té doby změnila tvář této celosvětové sítě?

Takové to tenkrát bylo

Včerejší patnácté narozeniny českého Internetu jsme oslavili vzpomínkovým článkem Jiřího Peterky a mnozí z vás jistě při té příležitosti sáhli do vlastní paměti pro nejeden autentický zážitek. Jak však vzpomínají na tehdejší časy lidé, kteří byli "přímo u toho", případně ti, kdo dnes do značné míry určují podobu a obsah českého Internetu?

Historie českého Internetu (11.)

Jedním ze zaměstnanců Infimy byl v roce 1996 jistý student Ivo Lukačovič, na Infimě známý pod loginem Claudius. Jeho prací byla tvorba internetových stránek pro zákazníky Infimy. V Infimě také Ivo Lukačovič vytvořil své první vlastní stránky, tentokráte ještě ne vyhledávací, ale věnované českému géniovi Járovi da Cimrmanovi.

Historie českého Internetu (10.)

V roce 1991 vznikla Infima BBS provozovaná společností Infima. Podstatnou výhodou této BBSky byla skutečnost, že za ní stála firma hodlající se živit prodejem a dodávkami BBSek pro komerční organizace. To byl samozřejmě ten správný důvod, proč pojmout provoz vlastní BBSky trochu jako technologické demo a patřičně ji vybavit.

Historie českého Internetu (9.)

Ještě před tím, než pokročíme k Internetu, je třeba se podrobněji zmínit o fenoménu amatérských sítí a BBS. Již víme, že první počítačovou sítí, která do ČR dorazila, byl FidoNET. FidoNET byla a dodnes je ryze amatérskou sítí a v ČR prožívala svůj boom v letech 1993-1996, kdy hlad po elektronické výměně informací eskaloval.

Historie českého Internetu (8.)

Až v podstatě do roku 1996 se nedalo v oblasti datových sítí, potažmo Internetu, svobodně podnikat bez notné dávky kovbojské nátury. Nicméně většina architektů a "praotců" českého Internetu byla v té době mladá nejenom tělem, ale i duchem a myšlenka partizánské akce balancující na hraně monopolistických nařízení jim nebyla cizí.

Historie českého Internetu (7.)

České radiokomunikace a.s. (dále budeme zpravidla používat název ČRa) byly transformovány do podoby akciové společnosti dne 1. ledna 1994 na základě vládou schváleného privatizačního projektu z bývalého podniku Správa radiokomunikací s.p. Základní změna na poli spojů však vstoupila v platnost již 1. dubna 1963.

Historie českého Internetu (6.)

Z předchozí kapitoly vyplývá hlavní slabina vývoje českého telekomunikačního trhu v devadesátých letech: obecně potřebnému a požadovanému boomu až do roku 1994 nestačí technologické zázemí a po roce 1996 se v plné nahotě projevuje deformovanost trhu způsobená monopolním postavením SPT Telecom.

Historie českého Internetu (5.)

Existence monopolu byla opírána o nutnost zajištění základních služeb obecně dostupných - odtud strategie "telefonu pro babičku v Horní-Dolní." Aby na sebe některý z investorů vzal tento závazek, rozhodla se vláda udělit mu "investiční klid" - tedy monopol do 31. prosince 2000 na veškeré telefonní služby s výjimkou vymezených lokalit.

Historie českého Internetu (4.)

V části věnované akademické síti CESNET a jejím nástupcům již bylo zmíněno, že v určitém okamžiku síť CESNET započala nabízet i služby pro komerční subjekty. Ovšem situace s komerční nabídkou Internetu a obecně jakýchkoliv veřejných datových sítí v České republice dlouho nebyla vůbec jednoduchá.

Historie českého Internetu III.

Evropa počátkem devadesátých let počala přikládat Internetu stále větší váhu nejenom ve sféře komerční, ale i v prostředí univerzitním, akademickém. Poté, co USA začaly v roce 1992 s budováním vyhrazené vysokorychlostní páteřní sítě určené pro univerzity a výzkumné ústavy, přišla s dvouletým zpožděním s podobnou myšlenkou i Evropa.

Historie českého Internetu II.

Pro Českou republiku začíná být Internet aktuální až v roce 1990, kdy Sametová revoluce v listopadu 1989 odstranila komunistickou nevoli ke komunikaci s "dekadentním západem". Jenže stav infrastruktury nebyl po dlouhou dobu na takové úrovni, aby bylo možno budovat podobně ambiciózní projekty v USA a západní Evropě.

Historie českého Internetu

Jednou za 14 dnů byste se na tomto místě měli setkávat se seriálem Patricka Zandla "Historie českého Internetu". Ve skutečnosti se jedná o knihu stejného názvu, která je takřka dokončena, nenašla však dostatečně odvážného vydavatele. Čtenáři Lupy tak alespoň nyní budou mít možnost se s jejím obsahem seznámit po částech.