Hlavní navigace

Hlavní partner letošní e-Vize, společnost Asseco Czech Republic, odstartuje novou éru komunikace s úřady

6. 10. 2008

[Tisková zpráva] Město Uherský Brod přešlo 1. října na ostrý provoz elektronické komunikace s občanem. Pomohl mu v tom nový systém eObec využívající nejmodernější architektury webových služeb, který vyvinula společnost Asseco Czech Republic.

Tento komplexní systém je koncipován tak, aby byl součástí klíčových aplikací e-Governmentu v České republice. Díky intuitivnímu a uživatelsky příjemnému rozhraní portálu zajišťuje přehlednou elektronickou komunikaci mezi žadateli (občané, firmy) a vyřizujícími (úřad, organizace). Řeší životní situace občana ve vazbě na úředníka. Například při žádosti o rybářský lístek si občan na portálu vypíše elektronický formulář a ihned poté si může v tzv. Osobním kalendáři rezervovat schůzku se svým úředníkem. Kromě toho bude mít možnost sledovat aktuální stav vyřízení žádosti a bude tak ušetřen zdlouhavému ověřování. Portál bude v průběhu října přístupný z webových stránek úřadu (www.ub.cz).

„Vedení města chtělo aktivně zlepšit vzájemnou komunikaci s občany i s jednotlivými složkami státní správy,“ uvádí Jan Přerovský, generální ředitel a předseda představenstva Asseco Czech Republic. „Jsem proto rád, že si vybralo právě náš systém, který tak pomůže odstartovat novou éru komunikace. Věřím, že i díky snadné modifikovatelnosti bude velice rychle přijat.“

Po skončení povinné předimplementační analýzy a studie proveditelnosti proběhla v období od poloviny června do jeho konce vlastní implementace. Následoval pilotní provoz systému a od 1. října přešel Uherský Brod na ostrý provoz.

Systém eObec podporuje tzv. Osobní účet občana. Jeho prostřednictvím má občan přehled o svých pohledávkách vůči úřadu. Je v něm informován mimo jiné o nutnosti uhradit poplatek za psa, za odpad nebo daň z nemovitosti. Další zajímavostí eObce jsou manažerský informační systém a systém notifikační. První z nich sleduje, je-li vše prováděno řádně a včas, ten druhý naopak upozorňuje občana SMS zprávou, zda jeho žádost (např. o stavební povolení) byla vyřízena kladně, či zamítnuta.

Ladislav Kryštof, starosta Uherského Brodu k tomu dodává: „S Asseco Czech Republic úspěšně spolupracujeme již delší dobu. Její experti pro nás vyvinuli systém, který nám výrazně usnadní komunikaci s občanem. Tomu již například nebudeme muset složitě rozesílat složenky o poplatcích – občan vše najde ve svém Osobním kalendáři.“

A jak to vše funguje? Občan se na portálu nejprve zaregistruje (stačí i pod přezdívkou). Automaticky mu bude vygenerován přístupový a šifrovací certifikát, který následně slouží pro jeho jednoznačnou identifikaci. Veškeré informace osobního charakteru (dle zákona o ochraně osobních údajů) jsou navíc kromě veřejného klíče certifikátů oprávněných úředníků i veřejným klíčem tohoto certifikátu šifrovány tak, aby ani provozovatelem portálu tyto údaje nemohly být zneužity. Tím může být i subjekt třetí strany. Na základě této registrace systém přihlášeného občana jasně identifikuje a umožní mu podávat žádosti elektronickou cestou. To se děje pomocí tzv. inteligentních formulářů, které jsou po vyplnění, zaevidování a ověření automaticky předány k vyřízení příslušnému odboru, úředníku nebo agendě. Každý krok je elektronicky zabezpečen na bázi osobního identifikátoru, což zaručuje naprostou bezpečnost pomocí šifrování veškerých citlivých dat. Vedle ochrany před jakýmkoli zneužitím údajů systém zároveň generuje pro žadatele a vyřizující úřad informaci o dané fázi životního cyklu podání. Hlavním přínosem pro občana tedy bude výrazné zrychlení vyřízení jeho žádosti. Pokud chce registrovaný občan plně využít možností portálu, je potřeba na úřadě provést ověření jeho totožnosti a od tohoto okamžiku mu budou dostupné veškeré jeho privátní informace evidované na úřadu bez ohledu na agendu, ve které tyto informace vznikají, na rozdíl od neověřené registrace, která pouze může vytvářet podání a zpět získávat informace veřejného charakteru.

„Přístup občanů k internetu se v našem městě výrazně zvýšil vybudováním Metropolitní komunikační sítě s 36 veřejně přístupnými počítači. Nyní dochází k výraznému rozšíření použitelnosti této sítě, jelikož máme k dispozici další systém, který občanům nabízíme k aktivnímu využití. Jsem přesvědčený o tom, že elektronická komunikace mezi občanem a úřadem bude do budoucna výrazně narůstat Proto jsem rád, že jsme se na tuto formu komunikace společně se společností Asseco Czech Republic důkladně připravili,“ uzavírá Ladislav Kryštof.

Aplikace eObec staví zejména na základech úspěšných produktů Elektronická podatelna a Spisová služba, které dnes používá více než 200 institucí státní správy a samosprávy. Splňuje všechny přísné požadavky na podobná řešení, navíc podporuje proces autorizace subjektů prostřednictvím elektronického podpisu a zabezpečuje důvěryhodnost elektronicky podepsaného dokumentu po celou dobu jeho povinné existence v organizaci (pomocí tzv. časového razítka). Řešení není koncipováno pouze pro příjem elektronických podání, ale prostřednictvím modulů Elektronická podatelna, Šanonový systém a Spisová služba nabízí i obrácený směr komunikace (od úřadu k občanům nebo organizacím). Umožňuje jednoduché propojení i s jinými systémy – např. registrem vozidel. Systém je možno plně vizuálně přizpůsobit stávajícím portálům obcí tak, aby vzájemně mezi sebou korespondovaly (barevné ladění, volba pozadí, struktura menu apod.), což usnadňuje začlenění do stávající struktury.

Lupa.cz: Z pražského sídla CETINu budou byty

Z pražského sídla CETINu budou byty

Podnikatel.cz: Hygiena je věda, tohle ale přehnali

Hygiena je věda, tohle ale přehnali

Měšec.cz: Co způsobuje důchodcovský paradox?

Co způsobuje důchodcovský paradox?

Měšec.cz: Úrazové pojištění jen tahá z lidí peníze

Úrazové pojištění jen tahá z lidí peníze

Vitalia.cz: Trpí syndromem MBA

Trpí syndromem MBA

Podnikatel.cz: První česká finta, jak lze obejít #EET

První česká finta, jak lze obejít #EET

DigiZone.cz: DVB-T2: problémy českých TV stanic

DVB-T2: problémy českých TV stanic

Vitalia.cz: Víc než polovina lidí je moc silná v pase

Víc než polovina lidí je moc silná v pase

Vitalia.cz: Za nás žádná hyperaktivita nebyla…

Za nás žádná hyperaktivita nebyla…

Měšec.cz: ČNB: ERB bank není solventní

ČNB: ERB bank není solventní

Vitalia.cz: Inspekce úřadovala na Damejidlo.cz

Inspekce úřadovala na Damejidlo.cz

120na80.cz: Jak se pozná autista?

Jak se pozná autista?

DigiZone.cz: DVB-T2: V lednu třetí přechodová síť

DVB-T2: V lednu třetí přechodová síť

Vitalia.cz: Test: Je nákup se skenerem skutečně OK?

Test: Je nákup se skenerem skutečně OK?

Vitalia.cz: Víte, že banány se pěstují v pytlíku?

Víte, že banány se pěstují v pytlíku?

120na80.cz: 6 opatření proti chřipce

6 opatření proti chřipce

DigiZone.cz: Jak se natáčí dabing seriálu South Park?

Jak se natáčí dabing seriálu South Park?

120na80.cz: I stařec může mít spermie jako zamlada

I stařec může mít spermie jako zamlada

120na80.cz: Nová pomoc pro rodiče s autisty

Nová pomoc pro rodiče s autisty

Podnikatel.cz: Zbrojí proti EET, za účtenku chce 5 Kč

Zbrojí proti EET, za účtenku chce 5 Kč