Hlavní navigace

Březen soustředil pozornost na internet jako výhodu pro znevýhodněné

10. 4. 2007

[Tisková zpráva] Praha, 10. dubna 2007 – Aktivity 384 knihoven zapojených do letošního Března – měsíce internetu navštívilo více než 100 000 obyvatel České republiky. V duchu motta jubilejního 10. ročníku BMI Internet – výhoda pro znevýhodněné se knihovny zvlášť soustředily na služby pro skupiny znevýhodněných obyvatel a kromě stovek akcí pro nejširší veřejnost se zaměřením na školení v informační gramotnosti a práci s elektronickými informačními zdroji připravily 159 akcí pro seniory, 141 pro matky s dětmi, 57 pro zdravotně postižené a 61 akcí pro nezaměstnané. Svým návštěvníkům nabídly leták s popisem nejdůležitějších internetových zdrojů zaměřených na znevýhodněné skupiny, který v nákladu 40 000 výtisků vydalo Ministerstvo vnitra ČR.

Dalších více než 2600 účastníků uvítalo pět odborných konferencí určených pro různé skupiny uživatelů internetu. Nezastupitelný význam internetu pro lidi se zdravotním postižením potvrdila konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která 17. března v Kongresovém centru Praha seznámila 171 účastníků s novinkami v oblasti využívání internetu a dalších moderních technologií. Co vše jsou schopni zvládnout s jejich pomocí i lidé s nejtěžším zdravotním postižením, dokumentovaly rovněž příběhy účastníků literární soutěže Internet a můj handicap, kteří na konferenci převzali hodnotné ceny. Například její vítěz Jiří Žváček se po těžkém úrazu naučil ovládat počítač tyčinkou v ústech a internet používá nejen jako zdroj informací, ale vytváří také webové stránky, publikuje, občas vede kurz programování pro postižené. Jak napsal, cítí se užitečný a nemusí si pořád připomínat své postižení, protože na internetu dokáže to, co ostatní.

Na konferenci INSPO 2007 byly také poprvé zveřejněny výsledky průzkumu v rámci výzkumného úkolu vyhlášeného Ministerstvem informatiky, který se týkal uživatelů internetu se zdravotním postižením. Ukázalo se, že existuje zhruba 35 procent občanů se zdravotním postižením, kterým sice brání postižení v různé míře v seznámení se s obsahem webových stránek, ale pokud jsou při vzniku stránek dodržena pravidla pro tvorbu přístupného webu, mohou se v nezbytném rozsahu s jejich obsahem seznámit. Jde o skupinu zhruba 140 000 potenciálních uživatelů internetu. Pouze dvěma procentům uživatelů se zdravotním postižením zůstávají i korektně vytvořené stránky nepřístupné.

Ve větší míře než v minulosti se podařilo zapojit děti se zdravotním postižením do internetových soutěží projektu Junior Internet. Sedmého ročníku této konference, pořádané s pomocí BMI sdružení mladými lidmi, kteří si ji ve věku kolem 12 let vymysleli, se zúčastnilo 191 mladých tvůrců. Vítězové jednotlivých soutěžních kategorií pak navštívili na přelomu března a dubna třídenní mezinárodní sympozium Junior Internet v Bratislavě.

Mladí organizátoři Junior Internetu z Česka a také Slovenska a Polska, kam se Junior Internet již druhým rokem rozšířil, pak dostali prostor k představení svého projektu také na konferenci ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě. Tu navštívilo 2. a 3. dubna v Hradci Králové za přítomnosti předsedy Senátu PČR, premiéra a dalších vrcholných představitelů více než 2100 účastníků a zaznělo na ní více než 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představilo přes 110 vystavovatelů. V sekci věnované sociálnímu začleňování byly kromě Junior Internetu představeny také projekty zaměřené na internetové vzdělávání seniorů a na přístupnost elektronických služeb veřejné správy pro zdravotně postižené.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo informatiky ČR nepokračuje v roce 2007 v Národním programu počítačové gramotnosti ani nevyhlásilo dotační tituly na podporu nestátních neziskových organizací, zmenšila se nabídka vhodných příležitostí ke školení v počítačové gramotnosti zejména pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Na znevýhodněné skupiny se orientují různé projekty v rámci Evropského sociálního fondu, ale ty jsou zpravidla určeny jen menšímu množství účastníků. Nejrozsáhlejším projektem zaměřeným na školení seniorů tak zůstává Školička internetu pro seniory (www.elpida.cz/sko­licka) nadačního fondu Elpida, která působí ve 12 městech a vyškolila již více než 8200 seniorů.

Kromě ní leták Internet – výhoda pro znevýhodněné, který byl distribuován na březnových akcích knihoven, představil také informační zdroje užitečné pro nezaměstnané. V prvé řadě je to Integrovaný portál MPSV (http://portal­.mpsv.cz), který soustřeďuje kompletní nabídku volných míst ze všech úřadů práce. Nabídku zaměstnání pro lidi se zdravotním postižením zprostředkovává Burza práce (www.bariery.cz/bur­zaprace), nový projekt Konta Bariéry Nadace Charty 77. Na něj navazuje Univerzita 4G, nabízející firmám doškolení potenciálních zaměstnanců na konkrétní pracovní pozici. Jako první do ní vstoupila společnost IBM, pro kterou je nyní rekvalifikováno 20 osob se zdravotním postižením na pozici Computer operátor a Help desk operátor v technologickém centru IBM v Brně.

Motto 10. ročníku BMI Internet – výhoda pro znevýhodněné inspirovalo Národní knihovnu k tomu, že v průběhu března s pomocí elektronického dotazníku uskutečnila průzkum služeb knihoven zdravotně znevýhodněným uživatelům. Dotazník s více než 70 otázkami vyplnilo 140 knihoven. První výsledky ukazují, že knihovny mají určité zkušenosti se službami zrakově handicapovaným uživatelům, městské a obecní knihovny se věnují skupinám mentálně handicapovaných, postupně se odstraňují bariéry pro uživatele s fyzickým handicapem. Nejmenší tradice v knihovnách mají služby sluchově znevýhodněným, zcela v počátcích jsou specializované služby prelingválně neslyšícím, kterými se více zabývá jenom několik knihoven. Celkově je orientace na služby osobám se specifickými potřebami a jejich kvalita dosud v našich knihovnách neuspokojivá. Podrobnější zpracování průzkumu bude vyžadovat delší čas. Výsledky budou publikovány na webu Národní knihovny.

Potěšitelné je, že Noc s Andersenem, kterou strávilo z pátku 30.3. na sobotu 31. března na 590 místech ve čtyřech zemích rekordních téměř 20 000 dětí a více než 3300 dospělých, se letos více otevřela také dětem s handicapem. Na několika místech se těšily z pohádek a různých dobrodružných her a soutěží spolu s ostatními také děti z dětských domovů či ze zařízení služeb pro mentálně postižené a poprvé také neslyšící děti v Praze 5 – Stodůlkách.

Na tiskové konferenci k zakončení BMI 2007 byly představeny také aktuální výsledky dvou tradičních výzkumů, které každoročně provádějí společnosti Markent a DEMA. Podle výzkumného šetření Markentu nyní pracuje s internetem v ČR 47 % dospělé populace, zatímco vloni to bylo 41 procent. Příznivě se ve srovnání s minulostí mění podíl častých uživatelů, který se z loňských 73 zvýšil na 81 procent, kdežto při prvním průzkumu v roce 1999 tvořili častí uživatelé jen 28 procent a naopak příležitostní uživatelé 72 procent.

Ještě delší časovou řadu sleduje průzkum společnosti DEMA, podle kterého se podíl domácností vybavených internetem zvýšil ze 2 % v roce 1997 na současných 46 %. Vybavenost domácností internetem se přitom zvyšuje nejvíce u respondentů s vysokoškolským vzděláním, kteří mají internet již v 76 %, zatímco se středoškolským vzděláním v 59 % a nižším vzděláním ve 27 % případů.

Organizátorem projektu Březen – měsíc internetu je BMI sdružení. Záštitu nad jeho 10. ročníkem převzal předseda Senátu Parlamentu ČR, hlavními partnery Března – měsíce internetu 2007 jsou IBM Česká republika a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, mediálními partnery jsou Český rozhlas, Protext – PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Springer Media CZ a Vogel Burda Communications, odborným partnerem FORInternet a logistickým partnerem Česká pošta.

BMI sdružení je neziskové sdružení fyzických i právnických osob, jehož posláním je podpora rozvoje Internetu jako globálního komunikačního prostředku, charakteristického pro informační společnost. Jeho projekt Březen měsíc Internetu 2000 se umístil ve finále soutěže Stockholm Challenge Award, které se zúčastnilo 612 projektů z 80 zemí.

Vitalia.cz: Test: Je nákup se skenerem skutečně OK?

Test: Je nákup se skenerem skutečně OK?

Vitalia.cz: Radlery míří do propadliště pivních dějin

Radlery míří do propadliště pivních dějin

Podnikatel.cz: DameJidlo.cz má průšvih. Falšované jídlo

DameJidlo.cz má průšvih. Falšované jídlo

Podnikatel.cz: První česká finta, jak lze obejít #EET

První česká finta, jak lze obejít #EET

Měšec.cz: Pojištění proti zneužití karty: kde jej dokoupit?

Pojištění proti zneužití karty: kde jej dokoupit?

Vitalia.cz: Bubbleology: kuličky nejsou naše

Bubbleology: kuličky nejsou naše

Root.cz: OnlyOffice: hezké rozhraní, horší kompatibilita

OnlyOffice: hezké rozhraní, horší kompatibilita

DigiZone.cz: Labelling je uzákoněn, i když nikdo neví...

Labelling je uzákoněn, i když nikdo neví...

Root.cz: Chrome už nebude žroutem paměti

Chrome už nebude žroutem paměti

120na80.cz: 6 opatření proti chřipce

6 opatření proti chřipce

Podnikatel.cz: Toto je aplikace EET. Seznamte se

Toto je aplikace EET. Seznamte se

Vitalia.cz: Bubble tea: Tři a půl tuny nebezpečných kuliček

Bubble tea: Tři a půl tuny nebezpečných kuliček

Měšec.cz: ZUNO Bank končí, „zadarmo“ už nevydělává

ZUNO Bank končí, „zadarmo“ už nevydělává

Lupa.cz: Děti, to je kazeta. Majitelé starých počítačů měli sraz

Děti, to je kazeta. Majitelé starých počítačů měli sraz

Měšec.cz: Minimální mzda 2017: až 22 000 Kč měsíčně

Minimální mzda 2017: až 22 000 Kč měsíčně

Vitalia.cz: Inspekce úřadovala na Damejidlo.cz

Inspekce úřadovala na Damejidlo.cz

Lupa.cz: IT ve firmách: je problém mezi klávesnicí a židlí?

IT ve firmách: je problém mezi klávesnicí a židlí?

Root.cz: Mozilla přestane věřit CA WoSign a StartCom

Mozilla přestane věřit CA WoSign a StartCom

DigiZone.cz: Nova dostala skoro půlmilionovou­ pokutu

Nova dostala skoro půlmilionovou­ pokutu

Vitalia.cz: Scan&Shop: Zahrajte si v Globusu na pokladní

Scan&Shop: Zahrajte si v Globusu na pokladní