Hlavní navigace

Ministr vnitra České republiky Ivan Langer a Steve Ballmer jednali o strategické spolupráci

22. 5. 2008

[Tisková zpráva] Vláda České republiky schválila záměr, na základě kterého uložila ministru vnitra Ivanu Langerovi uzavřít nové smlouvy o strategické spolupráci, smlouvy Microsoft Enterprise, smlouvy Microsoft Select, obchodní smlouvy a servisní smlouvy se společností Microsoft, záměr uzavřít smlouvy o bezpečnostní spolupráci se společností Microsoft a záměr uzavřít dodatek ke Smlouvě o přístupu ke zdrojovému kódu společnosti Microsoft, který prodlouží její platnost o další tři roky. Uzavřené smlouvy podpoří další rozšíření moderních informačních technologií v České republice.

Při této příležitosti se dnes Steve Ballmer, prezident a výkonný ředitel společnosti Microsoft, během své dnešní návštěvy České republiky setkal s ministrem vnitra Ivanem Langerem, aby společně prodiskutovali možnosti spolupráce v oblasti rozvoje informačních technologií a podpory projektů v oblasti e-Governmentu. Na základě jednání došlo k uzavření dvou strategických smluv, a to smlouvy o strategické spolupráci společnosti Microsoft a České republiky a smlouvy o spolupráci v oblasti bezpečnosti informací.

„Dnes Ministerstvo vnitra, zastupující vládu ČR, podepisuje se společností Microsoft dvě smlouvy – o bezpečnostní spolupráci a o strategické spolupráci. Uvědomujeme si, že hrozeb a rizik není ušetřen nikdo, kdo využívá informační technologie. Díky spolupráci se společností Microsoft v oblasti bezpečnosti budeme lépe připraveni na jakékoliv ataky a zajistíme lepší fungování státní správy. Díky smlouvě o strategické spolupráci může Česká republika oproti dosavadnímu stavu dosáhnout úspory 700 miliónů Kč,“ hodnotí přínos dohod ministr vnitra Ivan Langer. „V Microsoftu věříme, že úzká spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem představuje klíč k využití skutečných přínosů informačních technologií a zajištění trvalého ekonomického růstu. Tato spolupráce staví na kombinaci schopnosti veřejného sektoru nastavit obecná pravidla fungování společnosti a zasáhnout široké vrstvy obyvatel, a přínosu soukromého sektoru v oblasti inovací a vytváření nových pracovních a obchodních příležitostí. Dnes uzavřené dohody slouží jako příklad odhodlání Microsoftu úzce spolupracovat s českou vládou na budování znalostní ekonomiky,“ uvedl Steve Ballmer.

Smlouva o strategické spolupráci
Uzavřená smlouva stvrzuje oboustranný zájem společnosti Microsoft a České republiky rozvíjet vzájemnou spolupráci, která bude zahrnovat zejména programy a aktivity vedoucí k dalšímu rozšíření informačních technologií ve veřejné správě, vzdělávací oblasti i podnikatelském sektoru, a k podpoře digitalizace veřejné správy v České republice.

Podpora národní informační bezpečnosti
Smlouva o spolupráci v oblasti bezpečnosti informací umožní Ministerstvu vnitra využít výhod programu Security Cooperation Program (SCP). Tento celosvětový projekt dává vládám jednotlivých zemí možnost zapojení do společných bezpečnostních aktivit v oblasti reakce na počítačové incidenty, zmírnění dopadů počítačových útoků a ochrany obyvatelstva proti kybernetickým hrozbám. Program díky možnosti sdílení informací o hrozbách a preventivních opatřeních snižuje samotné riziko útoků a poskytuje rámec pro výměnu informací a spolupráci s vládními organizacemi zodpovědnými za IT infrastrukturu, vynucování práva, veřejnou bezpečnost a vzdělávání v jiných zemích.

S touto dohodou souvisí také obnovení smlouvy o přístupu ke zdrojovému kódu v rámci Bezpečnostního programu pro vlády (Government Security Program – GSP), kterou se společností Microsoft obnovil v dubnu tohoto roku Národní bezpečností úřad. V rámci tohoto bezpečnostního programu spolupracuje Microsoft s vládami a vládními organizacemi po celém světě při identifikaci jejich unikátních bezpečnostních požadavků. Tento program zajišťuje vládám přístup ke zdrojovým kódům produktů Microsoftu, osobní spolupráci s vývojáři společnosti a přístup k technickým informacím souvisejícím s bezpečností systému Windows. Program vládám zároveň pomáhá ohodnotit jejich stávající systémy, umožnit jejich lepší ochranu před únikem informací a současně navrhovat a zavádět systémy nové a bezpečnější.

Podnikatel.cz: První česká finta, jak lze obejít #EET

První česká finta, jak lze obejít #EET

Vitalia.cz: Bubble tea: Tři a půl tuny nebezpečných kuliček

Bubble tea: Tři a půl tuny nebezpečných kuliček

Vitalia.cz: Bubbleology: kuličky nejsou naše

Bubbleology: kuličky nejsou naše

Měšec.cz: Co způsobuje důchodcovský paradox?

Co způsobuje důchodcovský paradox?

Lupa.cz: Jak si vedou české sítě pro Internet věcí?

Jak si vedou české sítě pro Internet věcí?

Podnikatel.cz: Koupit večer pečivo na maloměstě. Utopie?

Koupit večer pečivo na maloměstě. Utopie?

DigiZone.cz: Labelling je uzákoněn, i když nikdo neví...

Labelling je uzákoněn, i když nikdo neví...

120na80.cz: Neplivejte pecky z vína

Neplivejte pecky z vína

DigiZone.cz: Nova dostala skoro půlmilionovou­ pokutu

Nova dostala skoro půlmilionovou­ pokutu

Vitalia.cz: Jakákoli změna znaménka varuje

Jakákoli změna znaménka varuje

Vitalia.cz: Co dělat s nedozrálým pomelem?

Co dělat s nedozrálým pomelem?

Měšec.cz: Minimální mzda 2017: až 22 000 Kč měsíčně

Minimální mzda 2017: až 22 000 Kč měsíčně

Vitalia.cz: Víc než polovina lidí je moc silná v pase

Víc než polovina lidí je moc silná v pase

Vitalia.cz: Za nás žádná hyperaktivita nebyla…

Za nás žádná hyperaktivita nebyla…

Root.cz: Mozilla přestane věřit CA WoSign a StartCom

Mozilla přestane věřit CA WoSign a StartCom

Vitalia.cz: Víte, že banány se pěstují v pytlíku?

Víte, že banány se pěstují v pytlíku?

DigiZone.cz: Je tu nový formát programatické reklamy

Je tu nový formát programatické reklamy

Měšec.cz: ZUNO Bank končí, „zadarmo“ už nevydělává

ZUNO Bank končí, „zadarmo“ už nevydělává

Root.cz: Turris Omnia: nerozbitný router pro kutily

Turris Omnia: nerozbitný router pro kutily

120na80.cz: Sem vás dají, když budete v karanténě

Sem vás dají, když budete v karanténě