Hlavní navigace

Kasalova pila využívá BYZNYS

26. 6. 2008

[Tisková zpráva] Kasalova pila, zabývající se pilařskou a stavebně truhlářskou výrobou, začala využívat předností podnikového informačního systému BYZNYS společnosti J.K.R., aby tak zefektivnila svoji činnost a zároveň zkvalitnila vnitropodnikové procesy.

Firma se rozhodla pro změnu podnikového systému v roce 2004. Důvodem k tomuto rozhodnutí byly vzrůstající požadavky na funkčnost podnikového informačního systému a narůstající objem dat spojený se zvyšujícími se nároky na jejich bezpečnost. Původně byl sklad řešen z pohledu nákupu materiálu a prodeje hotových výrobků, přičemž ale chybělo například řízení výrobního procesu, řízení logistiky balíků řeziva, podpora prodeje na firemních prodejnách nebo řízení obchodní činnosti a marketingu. Původní systém řídil hlavně ekonomiku a mzdy, avšak s nedostatečnou evidencí dokladů a jejich snadným dohledáním. To způsobovalo problémy při jejich zaúčtování.

Kasalova pila hledala renomovaný a technologicky vyspělý informační systém, který splní jejich specifické požadavky jako jsou podpora automatického generování údajů ve skladové kartě, podpora manipulace s balíky řeziva nebo podpora čárových kódů.

Konzultanti firmy J.K.R. již v průběhu obchodního jednání dokázali rámcově navrhnout možnosti řešení těchto specifických požadavků Kasalovy pily s ohledem na jejich charakter výroby a s tím související podporu logistiky výrobních jednotek v průběhu výrobních operací.

Implementace systému BYZNYS Win ve společnosti Kasalova pila trvala 3,5 měsíce, přičemž bylo nutné přizpůsobit harmonogram implementace tak, aby nedošlo k ohrožení chodu celé firmy.

Nejsložitější částí implementace byla analýza výrobních procesů a návrh řešení. Nasazení výroby proběhlo ve 2 fázích. Jako první byl implementován modul Skladové hospodářství pro řízení výroby (řízení toku materiálu a pohybu polotovarů napříč jednotlivými pracovišti (sklady)) a následně byl nasazen modul Výroba v celém rozsahu – TPV (plánování a sledování výroby).

„Se systémem jsme spokojení. Zavedení ERP třídy BYZNYS přineslo výrazné zlepšení administrativy a zejména účetnictví," říká Zdeněk Pavlovský, ekonomický ředitel Kasalovy pily, a pokračuje: ,,Úroveň účetnictví v BYZNYSu je v porovnání s předchozími systémy o několik tříd vyšší. Evidence dokladů je přehledná, všechny doklady jsou dohledatelné a to je pro mě, jako účtaře, důležité. Navíc pomocí exportů, které jsou součástí systému BYZNYS Win, jsem schopen poslat si data do vlastní aplikace v MS Excel a dále s nimi pracovat.

Dřevozpracující společnosti jsou z hlediska informačních technologií specifické v několika oblastech. Pro účely přepočtu specifických měrných jednotek, které dřevozpracující firmy používají, jsou využívány doplňující měrné jednotky, které jsou plněny úpravou dle nadefinovaných přepočtů a vzorců z uživatelského číselníku. A jelikož tedy všechny položky musí být šaržovatelné, aby bylo možno přiřadit číslo balíku, byla vytvořena úprava pro automatické generování čísla sortimentu dle výběru z formuláře, který čerpá data z několika speciálních číselníků, ze kterých je složeno speciální číslo sortimentu poskytující informace (jako je šířka, délka, dřevina, atd.) výrobě a skladníkům.

Pro Kasalovu pilu byla dále vytvořena podpora pro sledování procenta certifikace materiálu a výrobků při nákupu a prodeji, což umožní vytváření přehledů a statistik o pohybu certifikovaného sortimentu.

Přínosem implementace podnikového informačního systému BYZNYS Win je zprůhlednění a výrazné zkvalitnění evidence, větší přehled o toku a stavu zásob, lepší operativa při objednávání materiálu, zkvalitnění plánování výroby, zrychlení odbavení zákazníka, zrychlení následné agendy a také snížení chybovosti díky kontrolním mechanismům ERP řešení.

Jelikož Kasalova pila hodlá nadále rozšiřovat a rozvíjet své aktivity, je do budoucna v plánu nasazení dalšího modulu systému BYZNYS Win, a to Mezd a personalistiky.

V návaznosti na důkladnější podporu a řízení výrobních procesů se uvažuje o využití technologie čárových kódů pro snadnější řízení logistiky výrobních manipulačních jednotek – palet řeziva. S nasazením se uvažuje v průběhu příštího roku.

DigiZone.cz: Recenze Westworld: zavraždit a...

Recenze Westworld: zavraždit a...

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Vitalia.cz: Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Podnikatel.cz: Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Podnikatel.cz: Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!

Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!

Root.cz: Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Podnikatel.cz: K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

120na80.cz: Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

DigiZone.cz: Rádio Šlágr má licenci pro digi vysílání

Rádio Šlágr má licenci pro digi vysílání

Měšec.cz: Za palivo zaplatíte mobilem (TEST)

Za palivo zaplatíte mobilem (TEST)

120na80.cz: Stoná vaše dítě často? Upravte mu jídelníček

Stoná vaše dítě často? Upravte mu jídelníček

Vitalia.cz: Jsou čajové sáčky toxické?

Jsou čajové sáčky toxické?

Podnikatel.cz: Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

120na80.cz: Pánové, pečujte o svoje přirození a prostatu

Pánové, pečujte o svoje přirození a prostatu

Podnikatel.cz: Chaos u EET pokračuje. Jsou tu další návrhy

Chaos u EET pokračuje. Jsou tu další návrhy

Podnikatel.cz: 3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

Měšec.cz: Banky mlží o nákladech na předčasnou splátku hypotéky

Banky mlží o nákladech na předčasnou splátku hypotéky

Podnikatel.cz: Na 3. prosince se chystá protest proti EET

Na 3. prosince se chystá protest proti EET

Vitalia.cz: Když přijdete o oko, přijdete na rok o řidičák

Když přijdete o oko, přijdete na rok o řidičák