Hlavní navigace

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

8. 10. 2009

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal 8. října Měsíční monitorovací zprávu (dále jen „MMZ“) za měsíc září 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Dne 22. září ČTÚ vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/09.2009–11, relevantního trhu č. 7 – „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“. Tím bylo dokončeno zpracování první analýzy relevantního trhu v roce 2009, který je v seznamu relevantních trhů podle nového Doporučení Evropské komise o relevantních trzích. Tuto analýzu ČTÚ uveřejnil v Telekomunikačním věstníku dne 2. října 2009.

Dne 24. září nabylo právní moci rozhodnutí č. 63 465/2009–610/IX. vyř. včetně přílohy, kterým se určuje počet veřejných telefonních automatů zahrnutých do univerzální služby pro rok 2010. Podle tohoto rozhodnutí dojde pro rok 2010 ke snížení počtu povinně provozovaných VTA o 806 na celkových 6 666.

Tématem měsíce září je vyhodnocení průběhu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání

ČTÚ k 15. září 2009 již potřetí vyhodnotil průběh přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen „přechod“) v jednotlivých územních oblastech. Dokument, který je od 21. září dostupný na internetových stránkách ČTÚ, obsahuje aktuální informace o stavu přechodu k termínu 15. září 2009, o postupné realizaci všech vysílacích sítí pro šíření DVB-T vysílání i porovnání s výchozím stavem pokrytí České republiky, resp. jednotlivých územních oblastí, zemským analogovým a digitálním televizním vysíláním. Na základě výsledků vyhodnocení přechodu k 15. září 2009 lze konstatovat, že přechod probíhá v souladu s časovým harmonogramem stanoveným v TPP. Pokrytí obyvatel České republiky digitálním televizním vysíláním šířeným jednotlivými vysílacími sítěmi u sítě 1 dosahuje 78,7 %, u vysílací sítě 2 dosahuje 63,8 % a 51,8 % u vysílací sítě 3. Pokrytí vysílací sítě 4 trvale stagnuje na hodnotě 26,6 %. V případě analogového vysílání se výrazně změnilo pokrytí obyvatel České republiky pouze u programu ČT2, které kleslo na 55,3 %. Důvodem je ukončování analogového vysílání programu ČT2 a na takto uvolněných rádiových kanálech je zahajováno okamžitě digitální vysílání všech programů České televize sítí 1.

Kontrolní činnost
ČTÚ pravidelně při kontrolách spolupracuje s Českou obchodní inspekcí (ČOI) Při kontrole u prodejců telekomunikačních koncových a rádiových zařízení. V rámci kontrolní činnosti byl ve Verneřicích na Děčínsku, v Rumburku a v Liberci zjištěn prodej rádiově řízených modelů aut pracujících v pásmech 50 MHz a 150 MHz, prodej bezdrátových sluchátek v pásmu 85 MHz a dále prodej bezdrátových zvonků využívajících kmitočty v pásmu 250 až 340 MHz. Tato rádiová zařízení nelze v České republice provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Zjištěné závady řeší ve své kompetenci ČOI.

Nové technologie a služby
Evropská komise v září 2009 rozhodla o zahájení projektu financování výzkumu bezdrátové technologie Long Term Evolution (LTE) Advanced, která umožní až stonásobné zvýšení rychlostí internetu, než jakou poskytují dnešní sítě 3. generace, a dále pokročilejší datovou nástavbu stahování rychlostí až 1 Gb/s, což umožní plné využití náročných služeb on-line a rovněž větší dosah než už stávající technologie GSM. Od 1. ledna 2010 investuje Evropská unie 18 mil. EUR do výzkumu, jenž bude tvořit základ pro mobilní sítě 4. generace.

Více informací včetně tabulek najdete ve vlastní monitorovací zprávě na http://www.ctu­.cz/cs/downlo­ad/monitorova­ci_zpravy/moni­torovaci_zpra­va38-zari_2009.pdf

120na80.cz: Sem vás dají, když budete v karanténě

Sem vás dají, když budete v karanténě

DigiZone.cz: E-liga na FTV Prima: je tu Hearthstone

E-liga na FTV Prima: je tu Hearthstone

DigiZone.cz: RRTV k neodvysílání Show Jana Krause

RRTV k neodvysílání Show Jana Krause

DigiZone.cz: Nova dostala skoro půlmilionovou­ pokutu

Nova dostala skoro půlmilionovou­ pokutu

Vitalia.cz: Víte, že banány se pěstují v pytlíku?

Víte, že banány se pěstují v pytlíku?

Vitalia.cz: Banány z Ameriky levnější než česká jablka

Banány z Ameriky levnější než česká jablka

DigiZone.cz: Volby: nízká účast i nízký zájem o pořady

Volby: nízká účast i nízký zájem o pořady

DigiZone.cz: Je tu nový formát programatické reklamy

Je tu nový formát programatické reklamy

Vitalia.cz: Scan&Shop: Zahrajte si v Globusu na pokladní

Scan&Shop: Zahrajte si v Globusu na pokladní

120na80.cz: Neplivejte pecky z vína

Neplivejte pecky z vína

Podnikatel.cz: Restaurace s menu za 69 Kč. Okrádají stát?

Restaurace s menu za 69 Kč. Okrádají stát?

Vitalia.cz: Víc než polovina lidí je moc silná v pase

Víc než polovina lidí je moc silná v pase

Lupa.cz: Děti, to je kazeta. Sraz starých počítačů

Děti, to je kazeta. Sraz starých počítačů

Vitalia.cz: Inspekce úřadovala na Damejidlo.cz

Inspekce úřadovala na Damejidlo.cz

Podnikatel.cz: Alza.cz 28. října otevře. Dle ČOI poruší zákon

Alza.cz 28. října otevře. Dle ČOI poruší zákon

120na80.cz: Test: hrozí vám zlomenina při osteoporóze?

Test: hrozí vám zlomenina při osteoporóze?

DigiZone.cz: Labelling je uzákoněn, i když nikdo neví...

Labelling je uzákoněn, i když nikdo neví...

Podnikatel.cz: Restauracím klesne DPH z 21 na 15 %. Kdy?

Restauracím klesne DPH z 21 na 15 %. Kdy?

Vitalia.cz: Pane doktore, je to akutní!

Pane doktore, je to akutní!

Podnikatel.cz: Hygiena je věda, tohle ale přehnali

Hygiena je věda, tohle ale přehnali