Hlavní navigace

Na ČVUT v Praze byla založena Fakulta informačních technologií

29. 4. 2009

[Tisková zpráva] Praha, 28. dubna – Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze souhlasil 22. dubna 2009 s vytvořením nové fakulty ČVUT – Fakulty informačních technologií (FIT). Nová fakulta bude mít sídlo v dejvickém areálu ČVUT, nejprve v Masarykově koleji ČVUT (Thákurova 1, Praha 6), poté v prostorách vzniklých redislokací součástí v souvislosti s výstavbou Nové budovy ČVUT.

Jak FIT vznikala
Projekt založení nové informatické fakulty inicioval v březnu 2008 rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., když pověřil prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc., vedením a koordinací všech nezbytných aktivit tak, aby nová fakulta mohla zahájit svoji činnost od začátku akademického roku 2009/10.

Během roční práce na projektu byly splněny všechny zákonné náležitosti vytvoření nové fakulty. V říjnu 2008 Akademický senát ČVUT projednal souhlasně program pro připravovanou fakultu. V lednu 2009 Vědecká rada ČVUT schválila akreditační materiály pro bakalářský studijní program Informatika a v dubnu 2009 Akreditační komise ČR vyslovila souhlas se zřízením fakulty a s udělením akreditace bakalářského studijního programu pro tuto fakultu.

Proces emancipace informatiky manifestovaný vznikem samostatné fakulty zaměřené na informatiku proběhl v minulých letech na stovkách univerzit po celém světě i v ČR (FIT VUT Brno). Specifikum FIT ČVUT je v tom, že od samého začátku vzniká jako celek odborně pokrývající HW i SW, což se ve světě typicky nevyskytuje.

Proč nová fakulta
Nová fakulta je podle rektora ČVUT nezbytná pro výchovu potřebného počtu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro rozvoj informačního průmyslu a služeb v ČR i v Evropě.

„Důvodem založení fakulty byl souběh několika významných okolností,“ říká prof. Tvrdík. „ČVUT jako nejvýznamnější technická univerzita v Česku má ve svém dlouhodobém záměru zařazenou informatiku jako jeden z prioritních směrů rozvoje. Je také nutné reflektovat, že informatika se ve 21. století stala uznávaným samostatným VŠ oborem v oblasti výzkumu i vzdělávání.“

FIT se chce stát moderní informatickou fakultou, začleněnou do sítě evropských informatických fakult a škol a připravenou ke spolupráci s ICT průmyslem. Projekt vytvoření fakulty podpořilo v průběhu minulého roku několik významných ICT firem (Asicentrum, Comguard, Fujitsu Siemens Computers, IBM, HP, Microsoft, O2, Oracle, Sabris, Sun Microsystems, T-Mobile) a sdružení SPIS. „S těmito a dalšími firmami budeme připravovat modely oboustranně prospěšné spolupráce,“ doplňuje prof. Tvrdík.

Jaká bude forma a obsah studia
FIT se bude v souladu s tradicí a zkušenostmi zakládajícího týmu z dnešní katedry počítačů zaměřovat na čistou informatiku v celé její šíři. Připravovaný bakalářský studijní program se člení do šesti oborů se společným prvním rokem studia. Tyto obory zahrnují spektrum od Teoretické informatiky až po Web a multimédia. Společnou teoretickou část programu Informatika tvoří matematické předměty, teoretická informatika, výuka architektur ICT systémů a ekonomicko-společenské disciplíny.

Žádoucí informatické dovednosti a potřebné znalosti mohou studenti získat absolvováním oborových předmětů jednotlivých oborů v průběhu 2. a 3. ročníku. Studenti budou mít možnost si zapisovat předměty různých oborů s tím, že absolvent získá diplom, který je dán mírou shody s určeným obsahem oboru a volbou tématu bakalářské práce. Tento systém dovoluje i snadnou realizaci individuálního mezioborového studia.

Studenti mají navíc úplnou volitelnost v rozsahu 20% předmětů. Vybírat lze z nabídky libovolné fakulty ČVUT, samotná FIT bude nabízet široké portfolio volitelných předmětů zaměřených na nejvýznamnější a nejmodernější informační technologie (Java, C++, C#, .NET, SQL, Python, Ruby, XML, XLST, AJAX, PHP, TCP/IP, VoIP, Unix, Linux, EDI, OpenMP, atd.). Na jejich výuce se budou podílet rovněž špičkoví odborníci z průmyslové praxe.

Program byl navržen s přihlédnutím k celosvětově uznávaným doporučením Computing Curricula zpracovaným ACM a IEEE Computer Society a je srovnatelný s kvalitními programy významných evropských univerzit. Je plně kompatibilní s evropským kreditním systémem (ECTS), takže studenti mohou bez problémů vyjíždět na studijními pobyty na evropské univerzity, se kterými má ČVUT dohodu o výměnných pobytech Erasmus/Socra­tes/Athens.

Podrobnější informace o připraveném programu najdete na http://novypro­gram.informati­ka.cvut.cz/

Jak se uplatní absolventi FIT
Na uvedené stránce je možné nalézt i profily absolventů jednotlivých oborů a možnosti jejich uplatnění. Výhodou absolventů bude velmi solidní teoretický základ, který umožňuje značnou flexibilitu z hlediska uplatnění na trhu práce. Mohou např. pracovat na pozici SW tester, programátor-analytik, Java programátor, programátor PHP/SQL, C++ programátor, správce sítě, Learning System Expert, Web designer, HW designer nebo IT Specialista, apod. Absolventi kromě toho budou moci pokračovat na magisterském studiu na FIT ČVUT, jiné fakultě ČVUT nebo na kterékoli univerzitě ve světě (při splnění jazykových předpokladů).

Jak se bude FIT dále rozvíjet
Plán rozvoje FIT předpokládá postupný nárůst počtu studentů bakalářského studijního programu Informatika na celkem 2200 studentů. Do dvou let bude připravena akreditace navazujícího magisterského programu Informatika (s titulem Ing.) a dále programu doktorandského (Ph.D.).

Nově akreditovaný bakalářský studijní program připravil kolektiv zahrnující téměř všechny pracovníky dnešní katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT, kteří také tvoří personální základ FIT. Jedná se o kolektiv, který má s výukou informatiky dlouholeté zkušenosti. Katedra počítačů letos slaví 45 let své existence a vychovala tisíce absolventů, kteří pracují na školách, ve státní správě, ve výzkumných ústavech a v ICT průmyslu na všech úrovních.

Další informace o nové fakultě mohou zájemci nalézt na http://www.fit­.cvut.cz/

DigiZone.cz: Recenze Westworld: zavraždit a...

Recenze Westworld: zavraždit a...

Měšec.cz: Kdy vám stát dá na stěhování 50 000 Kč?

Kdy vám stát dá na stěhování 50 000 Kč?

Podnikatel.cz: Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Podnikatel.cz: E-Ježíšek si i letos zařádí. Nákupy od 2 do 5 tisíc

E-Ježíšek si i letos zařádí. Nákupy od 2 do 5 tisíc

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

DigiZone.cz: Další dva kanály nabídnou HbbTV

Další dva kanály nabídnou HbbTV

Měšec.cz: Golfové pojištění: kde si jej můžete sjednat?

Golfové pojištění: kde si jej můžete sjednat?

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Vitalia.cz: Dáte si jahody s plísní?

Dáte si jahody s plísní?

DigiZone.cz: HD programy ČT i v UPC Horizon

HD programy ČT i v UPC Horizon

Root.cz: Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

Měšec.cz: Platby do zahraničí: pozor na tučné poplatky

Platby do zahraničí: pozor na tučné poplatky

Podnikatel.cz: Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!

Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!

Vitalia.cz: Pravda o přibírání na zimu

Pravda o přibírání na zimu

120na80.cz: Co všechno ovlivňuje ženskou plodnost?

Co všechno ovlivňuje ženskou plodnost?

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět

Root.cz: 250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo

Vitalia.cz: Spor o mortadelu: podle Lidlu falšovaná nebyla

Spor o mortadelu: podle Lidlu falšovaná nebyla

Podnikatel.cz: Na 3. prosince se chystá protest proti EET

Na 3. prosince se chystá protest proti EET