Hlavní navigace

Oponentní rada: Loňské výsledky výzkumného záměru sdružení CESNET mají světovou úroveň

5. 2. 2007

[Tisková zpráva] Výsledky dosažené v loňském roce v rámci výzkumného záměru sdružení CESNET Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace jsou na světové úrovni. Důležitým aspektem je také velký praktický aplikační dopad těchto výsledků pro výzkumné týmy, které se v České republice věnují výzkumu v jiných oblastech a využívají vysokorychlostní sítě pro vzájemnou komunikaci a spolupráci. K takovému závěru dospěla oponentní rada, která hodnotila výsledky řešení výzkumného záměru za uplynulý kalendářní rok v rámci průběžného oponentního řízení předepsaného MŠMT coby poskytovatelem institucionální podpory.

Podkladem oponentního řízení, které se uskutečnilo 5. února letošního roku v Praze, byla průběžná roční zpráva o řešení výzkumného záměru (viz http://www.cesnet.cz/doc/2006/zprava/). Výzkumný záměr byl zahájen v roce 2004 a jeho plánované ukončení je stanoveno na rok 2010.

Podle oponentní rady, kterou tvoří přední odborníci z oblasti informačních a komunikačních technologií, byl výzkumný záměr v roce 2006 řešen na vysoké odborné úrovni. Prostředky vynaložené v průběhu řešení odpovídají dosaženým výsledkům a jejich čerpání bylo podle oponentní rady účelné.

Oponentní rada konstatovala, že cíle stanovené na rok 2006 byly splněny s výjimkou nasazení služby OSCP (Online Certificate Status Protocol). V případě tohoto cíle je technické řešení pro prostředí sítě CESNET2 navrženo, ověřeno a připraveno, avšak z důvodů návaznosti na ostatní evropské národní sítě pro vědu a výzkum se řešitelé rozhodli uvést službu do provozu až v první polovině roku 2007.

Oponentní rada ocenila i fakt, že řešitelský tým výzkumného záměru je zapojen do relevantních mezinárodních projektů v řešené oblasti, a to především do projektů GN2 a EGEE II, v nichž jsou navíc reprezentanti sdružení CESNET – Ing. Jan Gruntorád, CSc., a Doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc. – členy řídích výborů těchto projektů, což jasně dokazuje úroveň řešitelského týmu a jeho uznání v zahraničí.

Pro další období oponentní rada řešitelům doporučila pokračovat v přenosu výsledků jednotlivých aktivit do praxe, podobně jako se to povedlo například v případě optického zesilovače CLA, a zajistit ochranu těchto výsledků pomocí užitných vzorů či patentů.

Výzkumný záměr Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace navazuje na výzkumný záměr Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace, který sdružení řešilo v letech 1999–2003 a jehož výsledky úspěšně obhájilo na začátku roku 2004. Současný výzkumný záměr na dosažené výsledky navazuje. Cílem výzkumného záměru je rozvíjet a postupně přetvářet síť CESNET2 v integrované informační a komunikační prostředí. Součástí je řešení problematiky optických a IP sítí, výpočetních i přístupových gridů, mobility, multimediálních služeb či problematika End to End Performance. Výzkumný záměr počítá s účastí sdružení CESNET na významných mezinárodních projektech. Důraz je kladen na jeho zapojení do projektu nejvýkonnější evropské infrastruktury GN2, který v rámci 6. rámcového programu EU navazuje na projekt GÉANT.

Podnikatel.cz: Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

DigiZone.cz: ČT láká na jarní programové tipy

ČT láká na jarní programové tipy

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Měšec.cz: Kdy vám stát dá na stěhování 50 000 Kč?

Kdy vám stát dá na stěhování 50 000 Kč?

DigiZone.cz: Recenze Westworld: zavraždit a...

Recenze Westworld: zavraždit a...

DigiZone.cz: Rádio Šlágr má licenci pro digi vysílání

Rádio Šlágr má licenci pro digi vysílání

Root.cz: 250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

Podnikatel.cz: 3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

120na80.cz: Pánové, pečujte o svoje přirození a prostatu

Pánové, pečujte o svoje přirození a prostatu

Měšec.cz: Golfové pojištění: kde si jej můžete sjednat?

Golfové pojištění: kde si jej můžete sjednat?

Root.cz: Mirai má nový cíl 5 milionů routerů

Mirai má nový cíl 5 milionů routerů

Vitalia.cz: Jsou čajové sáčky toxické?

Jsou čajové sáčky toxické?

Měšec.cz: Finančním poradcům hrozí vracení provizí

Finančním poradcům hrozí vracení provizí

Měšec.cz: Platby do zahraničí: pozor na tučné poplatky

Platby do zahraničí: pozor na tučné poplatky

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Root.cz: Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Vitalia.cz: Nahradí sluch, ale zvuk je zcela jiný

Nahradí sluch, ale zvuk je zcela jiný

Měšec.cz: Za palivo zaplatíte mobilem (TEST)

Za palivo zaplatíte mobilem (TEST)

DigiZone.cz: Flix TV má set-top box s HEVC

Flix TV má set-top box s HEVC

Vitalia.cz: Pravda o přibírání na zimu

Pravda o přibírání na zimu