Hlavní navigace

Projekt nejvýkonnější evropské infrastruktury GN2 je úspěšný

28. 11. 2006

[Tisková zpráva] Panevropský projekt GN2 už dosáhnul významných výsledků, a to jak v oblasti implementace, tak v oblasti provozního výkonu. K takovému závěru dospělo každoroční hodnocení projektu, který je realizován v rámci 6. rámcového programu Evropské komise. Hodnotící komise zároveň realizátorům projektu doporučila věnovat větší pozornost managementu projektu, alokaci lidských zdrojů, včasnému plnění cílů a také více úsilí při finalizaci výsledků výzkumu včetně jejich převedení do praxe.

Projekt GN2 (Multi-Gigabit European Academic Network) od září 2004 plynule navazuje na projekt GÉANT. Jeho smyslem je nabídnout evropským výzkumníkům infrastrukturu, která umožní přenášet velké objemy dat v krátkém čase, využívat pokročilé síťové aplikace, například výpočetní gridy, a spolupracovat na společných projektech v reálném čase. Rozvoj sítě GÉANT2 zahrnuje zpřístupnění služeb nejvyšší kvality určených nejnáročnějším uživatelům, tedy vědcům a výzkumníkům. Ti tak získávají vlastní „vlnovou délku“ vedoucí napříč celým kontinentem – end-to-end konektivitu, která umožňuje přímý přístup k pokročilým komunikačním parametrům sítě GÉANT2 i národních sítí pro výzkum a vzdělávání (NREN). Evropští odborníci tak budou schopni vytvořit vlastní „virtuální síť“. Vyvíjené mobilní a roamingové služby evropským vědcům poskytnou možnost připojit se do sítě, kdekoli budou potřebovat. Právě zaručená konektivita mezi koncovými zařízeními (end-to-end performance) a vyřešení požadavků na mobilitu patří mezi priority projektu GN2. Na jeho řešení se podílí 31 organizací zabývajících se problematikou vysokorychlostních sítí pro vědu a výzkum. Mezi nimi nechybí ani sdružení CESNET, jehož odborníci pracují prakticky na všech aktivitách realizovaných v rámci projektu, jak dokládá následující přehled.

Aktivity projektu GN2 jsou rozděleny do těchto kategorií:
Měření a řízení výkonu / Cílem aktivity je vývoj systému pro sledování výkonnostních parametrů v síti GÉANT2 a mezi připojenými NREN, který bude využíván při vyřizování požadavků uživatelů na zajištění požadovaných parametrů spojení nebo při řešení problémů s výkonností sítě. Úkolem odborníků sdružení CESNET je specifikace požadavků na tento monitorovací systém a výzkum v oblasti pasivního monitorování.

Bezpečnost / Aktivita řeší problematiku zabezpečení aktivních prvků a služeb sítě GÉANT2 včetně vybudování proaktivního systému detekce incidentů a boje s nimi (vybudování systému monitorování a detekce anomálií i útoků, databáze incidentů, poplachového systému apod.) a návrhu infrastruktury pro koordinované řešení bezpečnostních incidentů a její pilotní implementace. Sdružení CESNET přispívá vývojem hardwarových zařízení pro speciální monitoring.

Vývoj nových služeb / Úkolem je připravit podmínky pro poskytování vyhrazených přepínaných spojení, a to především poskytování tzv. lambda služeb. Jsou vyhledávány, navrhovány a testovány technologie vhodné pro automatické zřizování a řízení optických spojení na základě požadavků uživatelů. Na této aktivitě se CESNET podílí především definováním požadavků a výběrem vhodných technologií pro uvedený typ služeb.

Testování služeb a technologií / Aktivita je zaměřena na návrh a realizaci testovací infrastruktury pro nové přenosové technologie a síťové aplikace. Testovací infrastruktura vznikne propojením národních testovacích infrastruktur složených z temných vláken, která budou osazována potřebným zařízením v závislosti na typu experimentu. Odborníci sdružení CESNET se podílejí na návrhu vhodné topologie testovací infrastruktury a výběru experimentů v oblasti optických přenosových technologií.

Mobilita a roaming / Náplní aktivity je umožnit uživatelům odkudkoliv transparentní a jednoduchý přístup k prostředkům na síti. K tomuto úkolu je potřeba vyřešit problematiku roamingu včetně vybudování jednotné autentizační a autorizační infrastruktury. Zástupci sdružení CESNET řeší problematiku roamingu v rámci iniciativy eduroam a zároveň se podílejí na stanovení zásad společné autentizační a autorizační infrastruktury.

Významnou pozici sdružení CESNET v evropském síťovém výzkumu dokresluje fakt, že ředitel sdružení Jan Gruntorád byl v prosinci 2004 zvolen do pětičlenného výkonného výboru GN2, který řídí řešení celého projektu. Oceněním kvality odborníků z České republiky je i zvolení Stanislava Šímy do úzké skupiny expertů, jejímž úkolem je projektování topologie sítě GÉANT2 a výběr vhodných optických tras a přenosových technologií.

DigiZone.cz: Nova dostala skoro půlmilionovou­ pokutu

Nova dostala skoro půlmilionovou­ pokutu

Podnikatel.cz: První česká finta, jak lze obejít #EET

První česká finta, jak lze obejít #EET

Podnikatel.cz: Alza.cz 28. října otevře. Dle ČOI poruší zákon

Alza.cz 28. října otevře. Dle ČOI poruší zákon

Vitalia.cz: Scan&Shop: Zahrajte si v Globusu na pokladní

Scan&Shop: Zahrajte si v Globusu na pokladní

DigiZone.cz: Sat novinky: promo Sky 1 HD

Sat novinky: promo Sky 1 HD

120na80.cz: 6 opatření proti chřipce

6 opatření proti chřipce

Vitalia.cz: Co dělat s nedozrálým pomelem?

Co dělat s nedozrálým pomelem?

DigiZone.cz: Labelling je uzákoněn, i když nikdo neví...

Labelling je uzákoněn, i když nikdo neví...

Podnikatel.cz: Dali slevu, která se nevyplatila. Pozor na to

Dali slevu, která se nevyplatila. Pozor na to

Podnikatel.cz: Hygiena je věda, tohle ale přehnali

Hygiena je věda, tohle ale přehnali

Vitalia.cz: Trpí syndromem MBA

Trpí syndromem MBA

DigiZone.cz: RRTV k neodvysílání Show Jana Krause

RRTV k neodvysílání Show Jana Krause

DigiZone.cz: Vybíráte internetovou TV? Tady je srovnání

Vybíráte internetovou TV? Tady je srovnání

Vitalia.cz: Umí delikátní operace a má katalog: Pipinotéku

Umí delikátní operace a má katalog: Pipinotéku

Vitalia.cz: Pane doktore, je to akutní!

Pane doktore, je to akutní!

DigiZone.cz: DVB-T2: problémy českých TV stanic

DVB-T2: problémy českých TV stanic

120na80.cz: Nová pomoc pro rodiče s autisty

Nová pomoc pro rodiče s autisty

DigiZone.cz: Volby: nízká účast i nízký zájem o pořady

Volby: nízká účast i nízký zájem o pořady

Podnikatel.cz: Schillerová: Náklady na EET? Zatím 52 mil.

Schillerová: Náklady na EET? Zatím 52 mil.

120na80.cz: Neplivejte pecky z vína

Neplivejte pecky z vína