Hlavní navigace

Startuje strategický projekt Velká infrastruktura CESNET

11. 3. 2011

[Tisková zpráva] Velká infrastruktura CESNET, tak zní název strategického pětiletého projektu akademického sdružení CESNET, jehož financování v minulých dnech schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Projekt Velká infrastruktura CESNET je naplánován na léta 2011 až 2015 a plynule naváže na dosavadní výzkumný záměr sdružení CESNET Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace.

     Cílem projektu Velká infrastruktura CESNET je rekonstrukce národní výzkumné sítě CESNET2 na tzv. velkou infrastrukturu. Tou se rozumí široké spektrum zařízení, vybavení, zdrojů, ale i služeb, které jsou výzkumnými týmy používány k výzkumné činnosti. Jejím hlavním úkolem je zajištění podmínek pro efektivní spolupráci rozsáhlých vědeckých týmů, a to jak osob, tak experimentálních zařízení, jejichž jednotlivé části mohou být umístěny i v různých zemích.

     Velká  infrastruktura CESNET je jedním z prioritních projektů popsaných v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace (viz http://www.msmt­.cz/vyzkum/schva­leny-text-cestovni-mapy). Tento dokument vznikl v reakci na evropskou cestovní mapu (tzv. ESFRI Roadmap) a řeší zapojení českých velkých infrastruktur do Evropského výzkumného prostoru. Česká vláda jej schválila v březnu loňského roku.

     Projekt Velká infrastruktura CESNET zachová osvědčenou strategii průběžných ročních inovací infrastruktury, která umožňuje pružně reagovat na technický rozvoj oboru a na vyvíjející se potřeby uživatelů.

 

     Schválený  projekt v sobě integruje čtyři složky:

  • komunikační infrastrukturu
  • gridy
  • datová úložiště
  • prostředí pro spolupráci
 

     V oblasti komunikační infrastruktury, která je nezbytným základem pro další složky e-infrastruktury, je stěžejním úkolem projektu vytvoření vícevrstvé národní komunikační infrastruktury, která bude v jednotlivých vrstvách propojena se sítěmi uživatelů i se zahraničními národními výzkumnými sítěmi, evropskou sítí GÉANT a globální experimentální infrastrukturou. Svým uživatelům nabídne například souběžnou podporu protokolů IPv4 i IPv6 s možností speciálních pokročilých konfigurací či poskytování vyhrazených služeb v jednotlivých vrstvách, zejména lambda služeb a dálkového přístupu k výzkumným zařízením uživatele v reálném čase. Základem bude vláknová infrastruktura umožňující přenosové rychlosti 40 Gb/s a vyšší. 

     V oblasti­gridů je cílem projektu vybudovat plnohodnotnou národní gridovou infrastrukturu (NGI), a to rozvojem a rekonstrukcí současných gridových aktivit sdružení CESNET, konkrétně projektu MetaCentrum. Úkolem je propojit v rámci české akademické komunity nově pořizované výpočetní prostředky (zejména clustery, které v současnosti zprovozňují nejrůznější vědecké skupiny) a poskytnout k nim jednotný a bezbariérový přístup na národní i mezinárodní úrovni. Velmi podstatnou částí budování NGI je také integrace s evropským prostředím EGI (European Grid Initiative).

     Kapacity datových úložišťbudou poskytovány ve dvou úzce souvisejících oblastech. První z nich jsou datová úložiště clusterů a výpočetního gridu obecně, druhou pak úložiště pro vědecká, výuková a související obecná data. Z pohledu uživatelů plánuje projekt v oblasti obecných úložných kapacit poskytování „neomezené“ úložné kapacity, která bude zajišťována tzv. Hierarchical Storage Management (HSM) řešením. To kombinuje rozsáhlé úložné kapacity na magnetických páskách s předřazenými diskovými poli.

     V oblasti prostředí pro spolupráci je smyslem projektu poskytnout infrastrukturu, umožňující spolupracovat bez extenzivního cestování a tudíž výrazně efektivněji a ekologičtěji. Projekt se soustředí hlavně na vybudování a provoz páteřní infrastruktury a na podporu zapojení výzkumných týmů. Kromě toho bude zajišťovat koordinaci a standardizaci prostředí mezi jednotlivými institucemi. Připojeným institucím bude poskytována podpora na uživatelské a technické úrovni formou školení a seminářů.

     Nedílnou součástí projektu jsou také podpůrné služby nezbytné pro provoz základních služeb e-infrastruktury, jako jsou infrastruktura důvěry, zajištění bezpečnosti infrastruktury a jejích služeb či sledování infrastruktury a jejích parametrů. Zvláštní důraz bude kladen na podporu uživatelů.

Vitalia.cz: Víte, že banány se pěstují v pytlíku?

Víte, že banány se pěstují v pytlíku?

Vitalia.cz: Radlery míří do propadliště pivních dějin

Radlery míří do propadliště pivních dějin

Měšec.cz: ZUNO Bank končí, „zadarmo“ už nevydělává

ZUNO Bank končí, „zadarmo“ už nevydělává

Vitalia.cz: Trpí syndromem MBA

Trpí syndromem MBA

DigiZone.cz: DVB-T2: ČRa a přechodová síť 12

DVB-T2: ČRa a přechodová síť 12

Měšec.cz: Kolik najezdíte, tolik zaplatíte na povinném ručení

Kolik najezdíte, tolik zaplatíte na povinném ručení

120na80.cz: 6 opatření proti chřipce

6 opatření proti chřipce

DigiZone.cz: DVB-T2: V lednu třetí přechodová síť

DVB-T2: V lednu třetí přechodová síť

Podnikatel.cz: Padla banka působící v Česku. Jste klienty?

Padla banka působící v Česku. Jste klienty?

Podnikatel.cz: Výše záloh na sociální a zdravotní OSVČ 2017

Výše záloh na sociální a zdravotní OSVČ 2017

Vitalia.cz: Bubble tea: Tři a půl tuny nebezpečných kuliček

Bubble tea: Tři a půl tuny nebezpečných kuliček

Vitalia.cz: Tipy, jak poznat dobré víno podle etikety

Tipy, jak poznat dobré víno podle etikety

Měšec.cz: Úrazové pojištění jen tahá z lidí peníze

Úrazové pojištění jen tahá z lidí peníze

Root.cz: Turris Omnia: nerozbitný router pro kutily

Turris Omnia: nerozbitný router pro kutily

Měšec.cz: Přišli jste o všechno, jak se dostat k penězům?

Přišli jste o všechno, jak se dostat k penězům?

Root.cz: WoSign a StartCom se oddělí a vymění vedení

WoSign a StartCom se oddělí a vymění vedení

DigiZone.cz: Labelling je uzákoněn, i když nikdo neví...

Labelling je uzákoněn, i když nikdo neví...

Lupa.cz: Děti, to je kazeta. Majitelé starých počítačů měli sraz

Děti, to je kazeta. Majitelé starých počítačů měli sraz

Měšec.cz: Minimální mzda 2017: až 22 000 Kč měsíčně

Minimální mzda 2017: až 22 000 Kč měsíčně

DigiZone.cz: Jak se natáčí dabing seriálu South Park?

Jak se natáčí dabing seriálu South Park?