Hlavní navigace

Názor k aktualitě Doporučené dopisy elektronicky: poštovní datové zprávy můžete posílat zdarma od Lol Phirae - P.S. Aktuální platné znění zákona: § 18a Dodávání dokumentů fyzických...

 • 25. 3. 2020 21:05

  Lol Phirae

  P.S. Aktuální platné znění zákona:


  § 18a
  Dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob

  Ministerstvo umožní na žádost fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do datové schránky této osoby.

  Již diskutovaný stažený pozměňovací návrh v rámci schvalování zákona o právu na digitální služby:


  2. Za bod 8 se vkládají nové body 9 až 12, které znějí:
  „9. V § 18a odstavec 1 zní:
  „(1) Informační systém datových schránek umožňuje dodávání dokumentů z datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do zpřístupněné datové schránky jiné osoby. Datovou schránku zřízenou na žádost může držitel datové schránky znepřístupnit pro dodávání dokumentů z datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby.“

  a jeho odůvodnění:


  Ad 2.
  Za účelem lepší využitelnosti datových schránek pro komunikaci mezi (soukromými) osobami navzájem se navrhuje upravit § 18a odst. 1 tak, aby přijímání dokumentů do datových schránek osob z datových schránek jiných osob bylo defaultně přípustné (službu v tomto případě hradí odesílatel). U všech dobrovolných držitelů datové schránky, kteří ji mají zřízenou na základě žádosti, bude zachována možnost částečného znepřístupnění jejich datové schránky pro příjem soukromoprávní korespondence, pokud si jí nebudou přát.

  P.S. Další nesmyslnou diskusi na toto téma opravdu nepovedu.