Hlavní navigace

Názor k aktualitě Filmařskou anticenu Zlatý citrón dostali členové Rady České televize od anonym - Tak dobře.. Paragraf 5: (2) Člen Rady nesmí zastávat...

 • 24. 1. 2021 21:59

  bez přezdívky

  Tak dobře..

  Paragraf 5: (2) Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů;....

  Matocha v tom svazu zastává přesně jakou funkci? Pokud víte, nebo někdo ví, že se porušuje zákon, k tomu je trestní oznámení. Pokud vím, právoplatně obviněn z ničeho zatím nebyl. Takže zatím jde jen hospodské keci. Až bude, dobře mu tak.

  <hr />

  Pro zánik funkce člena dozorčí komise platí přiměřeně § 6 odst. 1 a 2.

  Paragraf 6 odst. 1:

  § 6

  (1) Členství v Radě zaniká:

  a) uplynutím funkčního období,

  b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce předsedovi Poslanecké sněmovny,

  c) odvoláním z funkce,

  d) dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena Rady stanovené v § 4 odst. 3,

  e) úmrtím.

  Pro odvolání je potřeba více hlasů, než jen jeden. Takže nějaká diskuse proběhnout musela.

  Dozorčí komise ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu včetně řízení schůzí dozorčí komise. Dozorčí komise rovněž přijímá svůj jednací řád.

  <hr />

  Paragraf 8 l) určovat mzdu generálního ředitele.

  Tady jste se asi popletl, nebo šlo o překlep.

  Odstavec (4) Rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadů.

  Nic o "vyjadřování se" v médiích v zákoně nevidím. Paragraf mluví o zasahování, což je zásadní rozdíl. Rada nesmí přímo zasahovat do vysílání. A ona to dělá? Nevšiml jsem si. Názor není nařízení ani zasahování, je to jen názor. I soudce má svůj názor, ale rozhodne podle zákona.

  Tak to vidím já.

  24. 1. 2021, 22:04 editováno autorem komentáře