Hlavní navigace

Názor k aktualitě Pornowebem Xvideos se kvůli dětské pornografii zabývá česká policie od nekorektni_byvaly_user_lupy - 30. 11. 2018 "Při poskytování služeb hostingu je dle...

 • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
 • 9. 1. 2021 14:11

  nekorektni_byvaly_user_lupy

  30. 11. 2018

  "Při poskytování služeb hostingu je dle § 5 ISP zákona odpovědnost ISP limitována na situace, kdy je obsah informací nebo jednání uživatele protiprávní a ISP o tom vzhledem k předmětu své činnosti věděl, nebo se o této protiprávnosti prokazatelně dozvěděl a neučinil veškeré kroky k jeho odstranění. Výjimku z limitované odpovědnosti tvoří případy, kdy ISP vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost uživatele (tzv. "aktivní role ISP").[5] Právě tato výjimka je předmětem rozsáhlých debat a byla několikrát interpretována i v evropské judikatuře. Evropský soudní dvůr ("ESD") judikoval, že ISP hraje aktivní roli zejména v případech, kdy uložená data zná nebo kontroluje, tedy ne za situace kdy je jeho chování čistě technické, automatické a pasivní.[6] Pozornost pak vzbudilo rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ("ESLP") ve věci Delfi vs. Estonsko. I když ESLP nepřísluší hodnotit porušení komunitárního práva, v rámci komparace národních právních úprav uzavřel, že "čím víc ISP zasahuje do podoby obsahu třetí strany před jeho zveřejněním – jestli už prostřednictvím předchozí cenzury, úpravy, výběru příjemců tohoto obsahu, vyžádání komentářů pro konkrétní téma nebo považování obsahu za svůj vlastní – tím víc se zvyšuje možnost odpovědnosti ISP za tento obsah." [7] V takovém případě pak může být dovozena odpovědnost ISP vůči třetí straně v občanskoprávních sporech, protože šance, že by bylo možné zahájit řízení vůči samotnému autorovi, se zdá být docela nízká. "

  https://www.epravo.cz/top/clanky/nektere-aspekty-odpovednosti-poskytovatele-sluzby-informacni-spolecnosti-isp-za-obsah-ulozenych-informaci-108456.html

  Pokud Deník N či PČR neprokáže, že xvideos vědělo nějakým způsobem o dětském pornu, tak u soudu absolutně nemají šanci.