Hlavní navigace

Názor k aktualitě Sčítání lidu, domů a bytů 2021 začalo, online formulář byl řadu hodin nedostupný [AKTUALIZOVÁNO] od anonym - Dle smlouvy to běží v SPCSS. Takže je...

  • 27. 3. 2021 13:30

    bez přezdívky

    Dle smlouvy to běží v SPCSS. Takže je třeba volat p. Dzurilla Vladimír, Ing.

    Dodavatel prohlašuje, že je mu známa specifikace virtualizované infrastruktury zahrnující technologickou infrastrukturu a HW komponenty, datová úložiště, síťové prvky a služby spojené se zajištěním provozu technologické infrastruktury pro Fáze 2 až 7 (viz vymezení Fází v odst. 4.1 níže), jež budou poskytnuty ze strany Státní pokladny Centrum sdílených služeb (dále také jen „SPCSS“), v rozsahu specifikovaném v příloze 1 této Smlouvy (dále jen „Infrastruktura SPCSS“), na které bude Dodavatel realizovat předmět plnění podle této Smlouvy.