Hlavní navigace

Názor k aktualitě T-Mobile znemožňuje fungování virtuálů, rozhodl ČTÚ. Situaci má posoudit ÚOHS od David Slížek - V tom březnovém rozhodnutí stojí toto: "... takové...

  • 29. 5. 2020 15:54

    David Slížek

    V tom březnovém rozhodnutí stojí toto: "... takové cenové rozhodnutí může
    regulační orgán vydat podle § 51 odst. 5 a 6 zákona o elektronických komunikacích jen tehdy, pokud na základě výsledku analýzy relevantního trhu stanoví rozhodnutím podnik s významnou tržní silou, kterému pak může uložit mimo jiné i povinnosti související s regulací cen podle § 56 a 57 zákona 4/6 o elektronických komunikacích nebo (po obdržení souhlasného stanoviska Evropské Komise) jiné povinnosti týkající se přístupu nebo propojení. Správnímu orgánu je z vlastní činnosti známo, že ani navrhovatel, ani odpůrce, nebyl ustanoveni podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu mobilních dat..."