Hlavní navigace

Názor k článku Bankovní identita startuje. Potrvá jí to nejspíše celý leden od LRA - Ten právní konstrukt, kdy se bankám přihrál trh...

 • 11. 1. 2021 10:44

  LRA

  Ten právní konstrukt, kdy se bankám přihrál trh se soukromoprávní eIdentitou je nešťastný. Vnitro jako žába na prameni brání použití ekvivalentu "státem vydávané" elektronické identity v soukromoprávním užití pod záminkami zodpovědnosti za škodu.

  eIDAS sice v článku 11 specifikuje odpovědnost za škodu ale pouze pro přeshraniční transakce. Zajimavé je, že pokud by v jiné státu EU bylo možné použít notifikované systémy pro soukromoprávní užití, je český stát tak jako tak zodpovědný podle článku 11. Neexistuje žádný rozumný důvod, proč by stát nemohl definovat takové podmínky, které by byly z hlediska zodpovědnosti pro stát rozumě bezpečné.

  Nedostupnost důvěryhodné státem vydané elektronické identity tedy dopadá pouze na tuzemské subjekty a brání jim rozvíjet odpovídající služby.

  Všechny propagační materiálny EU na téma eIDAS jsou plné popisu benefitů, které má eIdentita přinášet businessu (např. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eidas-toolkit-smes-en). V Česku benefity z eIdentity neexistují.

  Jaké záruky dnes stát dává soukromoprávním subjektům, pokud pro ztotožnění použijí kartičku OP? Nemyslím si, že by chtěl někdo požadovat vyšší míru záruky pro případný elektronický ekvivalent ukázání občanky. Stát by takovou službu měl zpřístupnit soukromníkům v rámci fair usage zdarma pro extenzivní využívání pak za poplatek. S přesně popsanými podmínkami včetně definice "nezodpovědnosti" a provozu v režimu best effort. Na případných soukromoprávních konzumentech takové identity by bylo, jskou míru důvěry do ní vloží.