Hlavní navigace

Názor k článku Banner.cz -- když hledáte alternativu

 • 14. 4. 2002 19:29

  Marek Antoš (neregistrovaný)

  Ačkoliv to s tématem článku nemá mnoho společného, rozvinula se tu velmi zajímavá diskuse o tom, zda se má psát protežovat či protěžovat. Se zájmem jsem se proto podíval na stránky Ústavu pro jazyk český AV a zde je výsledek.

  protežovat znamená 'podporovat svým vlivem, prosazovat, chránit, dávat někomu nebo něčemu přednost ke škodě někoho nebo něčeho jiného'. Slovo je převzato z francouzštiny (protéger), původ má v latině. Latinské protegere (které dobře známe ze slova protekce) znamená 'chránit'. Dříve se (podle francouzštiny) užívala i podstatná jména protežér s významem 'ochránce, přímluvce' a protežé 'chráněnec'.

  Sloveso protežovat se často nesprávně zaměňuje výrazem protěžovat. Setkáváme se pak s větami Tato forma patří ke státem protěžovaným. Radní chtěl protěžovat svou firmu. Ovšem protěžovat se nám může třeba velký batoh nebo taška s nákupem -- toto sloveso by vyjádřilo méně užívaný nedokonavý protějšek k protížit se a znamenalo by 'stávat se při dlouhém nesení příliš těžkým'.

  Přestože slova i činy upřednostňovaného člověka mají v očích jeho ochránce a podporovatele větší váhu než skutky ostatních lidí, měli bychom setrvat u podob protežovaný člověk, protežovat -- anebo užít jiného výrazu.

  Pro mne osobně je to překvapivé, ale pravdu tedy mají skutečně ti, kteří tvrdí, že se tam háček psát nemá. To neznamená, že by slovo protěžovat neexistovalo - znamená však něco jiného, než jak je většina lidí cítí.