Hlavní navigace

Česko znovu chystá cenzuru internetu. Přílepkem loterijního zákona

17. 6. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 74287
Chystanou změnou loterijního zákona se poskytovatelé internetu stávají zodpovědní za to, na jaké weby se jejich uživatelé dostanou. Musí odfiltrovat ty špatné a pokuta je nemine, když se netrefí do „těch správných špatných“.

Dne 21. června 2011 se bude v poslanecké sněmovně schvalovat ve třetím čtení návrh loterijního zákona, ve kterém poslanci chtějí schválit zdánlivě nesouvisející přílepek „odpovědnost provozovatelů elektronických prostředků“. Ten provozovatelům elektronických prostředků ukládá povinnost cenzurovat hazardní stránky pod pokutou 10 miliónů Kč.

Provozovatel elektronických prostředků je dle zákona provozovatel sítě elektronických komunikací, elektronických komunikačních zařízení, koncových telekomunikačních zařízení a elektronické pošty, do které spadá jakákoliv “textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva … která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení uživatele, dokud si ji nevyzvedne“.

Tito provozovatelé mají dle tohoto návrhu zákona „zajistit nemožnost připojení uživatelů ke stránkám elektronických prostředků nabízejícím či umožňujícím účast na nepovolených loteriích či ke stránkám obsahující reklamu na tyto služby" (!), a to pod pokutou do výše 10 000 000 Kč.

Záměr zákona postihovat nelegální internetový hazard se zdá v pořádku, avšak celý problém tohoto zákona však spočívá v tom, že je nejednoznačný a v mnoha místech naprosto absurdní – např. vzhledem k tomu, že není zakázaná například reklama společnosti BWIN, která zdobí většinu českých stadionů, tak provozovatelům stránek a poskytovatelům připojení hrozí desetimiliónová pokuta za to, pokud umožní svým uživatelům přístup k této reklamě např. prostřednictvím videa z utkání! Budeme se tedy bát sdílet videa na Facebooku nebo nedej Bože na naše internetové stránky? A kdo bude vlastně odpovědný za „nemožnost připojení uživatele“ – poskytovatel připojení, provozovatel videoslužby, majitel webového serveru, nebo majitel internetových stránek?

Jak určit nepovolenou stránku

Další absurdita tohoto zákona spočívá v kontextové reklamě – služba Google Adsense umožňuje uživatelům z celého světa zadávat inzerci, která se pak zobrazuje pomocí iframes (vnořené stránky) na partnerských webech, které tak získávají podíl ze zisku z této služby. Webmasteři stránek však mají pouze omezenou kontrolu nad tím, co Google zobrazuje na jejich stránkách a tato pravidla se vytváří v mezinárodních centrálách daleko za hranicemi vlivu našich zákonodárců. Vzhledem k tomu, že zákon nijak nepostihuje zadávání inzerce na nepovolené loterie, se tak dostáváme do situace, kdy bude stačit investovat pár korun do internetové reklamy, aby široké spektrum příjemců této reklamy platilo desetimiliónové pokuty.

Navíc: jak budou tyto zakázané stránky definovány? Kdo určí, která stránka bude vložena na blacklist, a která ne? A kdo bude kontrolovat přístupnost těchto stránek? Podoba zákona v současné podobě předpokládá, že provozovatelé elektronických prostředků prostě nelegální stránky už v okamžiku jejich vzniku nezobrazí. Ale jak to bude technicky řešeno? Tohle bude zřejmě zajímavý výzkumný projekt: vzniknou snad týmy lidí, kteří se budou zabývat tím, jak vytvořit algoritmus, který dokáže automaticky rozpoznat internetovou hazardní hru…? Navíc jak si tento zákon poradí s anonymními proxy servery a obecně anonymní a šifrovanou komunikací, kterou nelze kontrolovat?

To zakážeme po vzoru Francie hashování a šifrování na Internetu? Pravda: co kdyby bankovní transakce nebo utajená vojenská komunikace byla ve skutečnosti maskovaná reklama na nelegální loterii?

Domnívám se, že zákonodárci by se měli při zvedání rukou příští úterý se vážně zamyslet nad tím, jaké budou jejich činy mít dopad nejen na nelegální internetové podnikání.

Znění inkriminované části poslední novely loterijního zákona:

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o některých službách informační společnosti

Čl. VII

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a) zní:

Ҥ2a

Odpovědnost provozovatelů elektronických prostředků

Provozovatelé elektronických prostředků jsou povinni zajišťovat nemožnost připojení uživatelů ke stránkám elektronických prostředků nabízejícím či umožňujícím účast na loteriích či jiných podobných hrách provozovatelů, kteří k tomu nemají povolení vydané podle zvláštního právního předpisu 4a) , obsahujícím reklamu na takové služby či činnosti, nebo takové činnosti propagujícím či podporujícím.”.

4a) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.”.

2. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

“c) pro povinnosti vyplývající z § 2a Ministerstvo financí.”.

Marketing Meeting balicek

1.              V § 11 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

“(3) Právnické osobě nebo fyzické osobě, která poruší povinnost vyplývající z ustanovení § 2a, se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.”

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

V letech 2008 až 2010 působil na Ministerstvu obrany České republiky, kde se zabýval komunikačními strategiemi, informačními operacemi a konkrétně kybernetickou obranou. Dnes pracuje pro PR agenturu PP Partners.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).