Hlavní navigace

Názor k článku Český eGovernment v roce 2020: nové klíče k NIA, spam v datových schránkách i plán na jejich automatické zřizování od Jaromír Talíř - Nemyslím si, že to stát udělá, ale je...

  • 29. 12. 2020 23:42

    Jaromír Talíř

    Nemyslím si, že to stát udělá, ale je to určitě zajímavý výklad. Banka jakožto vydavatel prostředku může být zároveň tím "kdo umožňuje prokázání totožnosti podle zákona upravujícího elektronickou identifikaci". A dá se celkem předpokládat, že již při aktivaci prostředku směrem ke správci národního bodu byl tento prostředek "vůči bance" použit. V takovém případě by nějaký mazaný Perry Mason možná obhájil interpretaci umožňující zřízení datové schránky okamžitě při aktivaci, kterou budou banky hromadně nastavovat všem svým klientům.

    Celkem zajímavá je také situace, jak se tento paragraf vztahuje na množství existujících držitelů elektronických prostředků, u kterých toto "první" použití již proběhlo v minulosti. Zde se nabízí výklad, že těmto uživatelům to bude zřízeno automaticky a nebudou tomu, na rozdíl od nových uživatelů, moci jakkoliv zabránit.