Hlavní navigace

Názor k článku Datovým schránkám je 10 let, jejich provoz přišel na 6 miliard od Filip Jirsák - V článku je jedna nepřesnost – okamžik doručení...

  • 1. 7. 2019 13:47

    Filip Jirsák

    V článku je jedna nepřesnost – okamžik doručení orgánu veřejné moci nemusí zákon o datových schránkách řešit, protože to řeší už správní řád v § 37 odst. 5: Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo. To vysvětlení událost EV5 je tam z jiného důvodu, podstatná je ta část „vystupující v postavení orgánu veřejné moci“. Orgány mají jednu datovou schránku, kam jim chodí jak „úřední“ tak „neúřední“ zprávy. Pokud je příchozí zpráva „úřední“, tj. jedná se o podání vůči OVM, postupuje se podle správního řádu a dokument je považován za doručený (podaný) ten samý den.

    Pokud je ale ta zpráva určena úřadu jako běžnému subjektu, ne jako OVM, nejde o podání – úřad v tu chvíli nevystupuje v postavení orgánu veřejné moci a uplatní se klasická desetidenní lhůta resp. doručení přihlášením. Na posouzení člověkem je to z toho důvodu, že to závisí na obsahu toho podání a to není možné vyhodnotit strojově.

    Zrovna nedávno jsme to řešili při zasílání rozhodnutí ministerstva obcím. V tom okamžiku bylo ministerstvo orgánem veřejné moci, obec je pouhým běžným účastníkem řízení a doručení se tedy určuje podle § 17 zákona o datových schránkách.