Hlavní navigace

Názor k článku Elektronické dokumenty: kdo by měl zajišťovat digitální kontinuitu? od LRA - Pro efektivní řešení problému digitální kontinuity bude do...

 • 4. 11. 2019 16:47

  LRA

  Pro efektivní řešení problému digitální kontinuity bude do budoucna potřebné změnit výrazným způsobem přístup. Zkoumání aktuálního stavu legislativy je dobré pouze jako východisko, co je třeba změnit. Určitě nenastane velký třesk, ale trochu výraznější otočení kormidlem by pomohlo.

  Legislativa by měla pojmout problematiku nastolení právního prostředí v digitálním světě koncepčně. Zároveň by bylo vhodné se rozhlédnout po nových technologických možnostech a od snahy propojovat svým návrhem izolované ostrůvky do fungujícího celku se pokusit vytvořit decentralizované distribuované prostředí základních služeb pro tvorbu důvěry.

  eIDAS v tomto smyslu celkem dobře identifikoval potřebné služby, ale opět je postavil jako izolované ostrůvky. Pro elektronický podpis existuje sada požadavků a technických specifikací. Pro uchovávání podepsaných dat se je ještě ani nepodařilo vytvořit. Standardy pro důvěryhodné doručování (mimochodem zcela opomíjene českými architekty egov zahleděnými do proprietárních datových schránek) jsou zase zcela jiný šálek kávy. A centralizovaná eIdentita tomu dává korunu. A teď existuje snaha z takové nesourodé hromady ingrediencí upéctd dort. Jak ověřili Kočička a Pejsek, takový dort není k jídlu. Všehny ty ingredience mají v tuto chvíli navíc jediný základ - elektronický podpis, který je čím dál více kvantově ohrožovaný.

  Je otázka, zda veškerý systém důvěryhodnosti stavět na jediném pilíři - elektronickém podpisu a jeho dlouhodobé validitě.

  A jak by tedy mohl celý důvěryhodný svět budoucnosti vypadat?

  Decentralizovaný systém kombinující sílu řetězených hashů pro zajištění něměnnosti minulosti s elektronickým podpisem validovaným na bázi distribuovaného konsensu právě v okamžiku, kdy je dotýčný dokument vkládán do globální historie, systém doručování postavený na tomtéž mechanizmu a na zpřístupnění dokumentů nap. v šifrované formě P2P protokolem ala bittorent. Pár základních primitiv (ala bitcoin tx ale pro dokumenty) doplněných možnosti tvorby "smartcontracts". Vše právě s využitím smart contractů doplněno o organizační opatření ála třicetidenní odklad provedení změny v katastru.

  Základní kostru systému provozuje v permissioned režimu stát a na její bázi si zajišťuje vše, co se nyní s nevalným úspěchem pokouší vynucovat neimplementovatelný standard NSESSS. Na tuto bázovou infrastrukturu, která mimo jíné poskytuje službu e-notáře se mohou navazovat soukromoprávní subjekty, které přepoužijí technologii a standardy svými prostředky provozují návanou síť a obě části systému se navzájem podporují z hlediska důvěryhodnosti.

  Existuje celá řada inspirativních technologií v této oblasti: Hyperledger Fabric - na této platformě by bylo možné ihned budovat a dokonce přepoužít industry standardy (certifikáty). Holochain, Scuttlebut, IPFS, MaidSafe, IOTA a samozřejmě Bitcoin/Ethereum - tady všude je možné brát inspiraci, vidět více či méně fungující distribuované sítě, které jsou skutečně životaschopné a jsou postaveny na některých z výše uvedených paradigmat.