Hlavní navigace

Internetové rádio vs. OSA: nerovný boj

22. 1. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 74287
S ochranou autorských práv se v prostředí Internetu nepotýkají pouze uživatelé výměnných sítí. Svoji zkušenost s Ochranným svazem autorským nám zaslal jeden z provozovatelů amatérského internetového rádia. Ten musí OSA a Intergramu odvádět paušální odměny, přestože autoři, jejichž díla vysílá, o odměnu sami nestojí.

Rád bych reagoval na nedávný rozhovor s ředitelkou IFPI. Shodou okolností jsem právě v těchto dnech jakožto provozovatel serveru www.freemusic.cz zaměřeného na menšinovou a nekomerční hudbu (tenhle koníček je prodělečný) dostal dopis od OSA, ve kterém jsem vyzýván k zaplacení poplatků za provozování internetového rádia. Toto rádio je však pouze opakující se stream nejčastěji stahovaných mp3 z www.freemusic.cz, kam převážně začínající kapely umisťují své mp3. S každou ze skupin je podepsána smlouva, která říká mimo jiné:

1. Autor prohlašuje, že nahrávka, kterou poskytuje k bezplatnému šíření, je jeho vlastnictvím a že k ní má veškerá autorská práva, a že není zcizena jinému autorovi.

4. Odměnou autora za předání nahrávky serveru je její bezplatné vystavení na serveru. Autor se tak dobrovolně vzdává jakékoliv finanční odměny za výkon autorských práv k předávané nahrávce vyplývajících z aktivit serveru. Není dovoleno vyžadovat od kohokoliv při jakékoliv příležitosti poplatky za ochranu intelektuálního vlastnictví chráněného touto smlouvou a Licencí o bezplatném stahování a používání hudby po Internetu, která je nedílnou součástí této smlouvy. Skladby, které jsou součástí této smlouvy, nechrání žádné jiné instituce pro ochranu autorských práv (jako jsou RIAA v USA nebo OSA v České republice, či SOZA na Slovensku). Autoři skladby svým podpisem prohlašují, že OSA jejich autorská práva na skladby, které jsou předmětem smlouvy, nezastupuje a že za ně nebude žádné poplatky požadovat.

Shrnu-li to tedy:

  • Začínající kapely dají na freemusic.cz své skladby, aby si jich někdo všiml. Kapely čestně prohlásí, že nejsou zastupovány OSA ani jinou podobnou organizací a že skladba je výhradně jejich dílem.
  • Jako bonus je z freemusic.cz streamován výběr z jejich mp3. Za to chce OSA měsíčně 5000 korun, Intergram měsíčně 10.000 korun. Opakuji, vysílán je stále se opakující stream bez jakéhokoli průvodního slova či reklamy.
  • OSA a Intergram rozdají vybrané peníze mezi své členy. Skuteční autoři z těchto peněz neuvidí vůbec nic.

Mně to přijde jako Kocourkov, který trestá jednu skupinu autorů hudby a privileguje skupinu jinou.


Poznámka redakce: organizaci OSA jsme požádali o vyjádření, je-li skutečně nutné platit paušální odměny i za autory, kteří si nepřejí být OSA zastupováni. Odpověď nám poskytl Roman Strejček, vedoucí odboru vysílání a online médií a člen představenstva O­SA:

V rozsahu ustanovení § 101 odst. 9 autorského zákona, se účinky licence poskytnuté hromadnou licenční smlouvou kolektivním správcem automaticky ze zákona rozšiřují také na autory (nositele majetkových práv autorských) nezastupovaných smluvně kolektivním správcem OSA.

Nezastupovaný autor má právo přihlásit se do evidence OSA, aby získal autorskou odměnu za taková užití svých děl, a to až tři roky zpětně.

Chtěl bych na tomto místě podotknout, že samotné vypořádání práv autorů hudby a zhudebněných textů s OSA není dostačující. Současně je nezbytné vypořádat též práva výkonných umělců a výrobců zvukového záznamu s Intergramem.

Podmínky OSA pro vysílání původního rozhlasového programu prostřednictvím sítě Internet, tj. původní webcasting:

DT 23

Autorská odměna je stanovena ve výši 5 procent z veškerých hrubých příjmů bezprostředně spojených s provozováním rozhlasového vysílání se stanovením minimální nevratné zálohy na tuto odměnu.

Minimální výše autorské odměny
Rozsah vysílání denně Měsíční odměna
12 hodin – 24 hodin 5000 korun
4 hodiny – 12 hodin 2500 korun
do 4 hodin 1250 korun
Za každou další rozhlasovou stanici
Rozsah vysílání denně Měsíční odměna
12 hodin – 24 hodin 600 korun
4 hodiny – 12 hodin 300 korun
do 4 hodin 180 korun

Autorská odměna je standardně počítána jako určité procento z hrubých příjmů vysílatele. V případech, kdy vysílatel nemá příjmy z vysílání, tj. vysílání není spojeno s pronajímáním vysílacího času, uplatňuje se autorská odměna v paušální výši dle výše uvedeného schématu.

Je správné, že paušální odměny autorům musí platit i internetová rádia?

Autor článku

Autor je provozovatelem serveru www.freemusic.cz....
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).