Hlavní navigace

Názor k článku Jak jsem kupoval CDMA od L.A. - Uplatní-li zákazník reklamaci do sedmi dnů od data...

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 18. 8. 2004 12:58

  L.A. (neregistrovaný)
  Uplatní-li zákazník reklamaci do sedmi dnů od data prodeje, lze mu zařízení bezplatně vyměnit za nové.

  Dle občanského zákoníku lze požadovat výměnu věci i později:

  § 616 ObčZ

  3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou;

  (4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

  § 622 ObčZ

  (1) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.