Hlavní navigace

Názor k článku Jsou české portály skutečně pro každého? od Michal Kubeček - Proti přizpůsobení se handicapovaným uživatelům (a možnostem dostupných...

 • 12. 3. 2004 17:22

  Michal Kubeček (neregistrovaný)
  Proti přizpůsobení se handicapovaným uživatelům (a možnostem dostupných technologií pro ně) jsem ale nic nenamítal, to jste si špatně vyložil. Pouze nevidím nic špatného na tom, pokud se nebudu nutně ve všem přizpůsobovat uživatelům, kteří záměrně a na základě své volby používají nástroje, které neodpovídají jejich potřebám. Konkrétně ve zmíněném případě trvám na tom, že pokud uživatel má problémy se čtením malého písma, je naprosto nelogické, aby používal (prakticky jediný) prohlížeč, který mu ho neumožňuje zvětšit. Jistě, může mít různé důvody, proč ten prohlížeč používá, ale v tom případě pro něj čitelnost textu až tak důležitá nebude, pokud ty jiné důvody pro něj převáží. A za naprosto absurdní považuji představu, že fakt, že si uživatel zvolil prohlížeč, který je pro něj nevhodný, bude vydáván za chybu autora webu.

  Argument, že některé uživatele k používání MSIE nutí zaměstnavatel, také neobstojí. Jak by se asi právo dívalo na zaměstnavatele, který by zaměstnance na vozíčku nutil přestěhovat se do kanceláře, kam se nelze bezbariérově dostat? Není snad situace, kdy zaměstnavatel nutí zaměstnance se zrakovými problémy používat prohlížeč, který mu neumožní zvětšit písmo, projevem přesně stejného jednání? Opět se dostáváme k mé otázce: proč bychom všude jinde měli vidět chybu tam, kde skutečně je, pouze u webu ji svalovat na ty, kdo za nic nemohou, a nutit je, aby ji řešili?

  Takže bariéry zde v žádném případě nedělá autor webu, bariéry si zde vytvářejí částečně uživatelé sami, částečně jim je vytváří někdo další (například jejich zaměstnavatelé). A logika (která v jakékoli jiné situaci bude (i vámi) považována za samozřejmou) mi říká, že bariéru je nejlepší nevytvářet a pokud už vznikne, měl by se o její odstranění postarat v první řadě ten, kdo ji vytvořil. Nutit k tomu někoho, kdo s tím nemá nic společného (a kdo je zde naopak obětí), postrádá logiku.

  Na vaší argumentaci (a samozřejmě i dalších stoupenců téhož názoru) mi vadí dvě věci. Za prvé to, že se snažíte vydávat většinovost MSIE (Wordu, Windows, ...) za cosi na způsob přírodního zákona - něčeho, co je prostě dáno a co se principiálně nedá změnit, i kdyby všichni chtěli. Ale to je očividný nesmysl, každý, kdo tyto programy používá, tak činí dobrovolně a na základě své svobodné volby. Ano, volby, nikdo není s pistolí u hlavy nucen používat MSIE; nanejvýš má jiné důvody, proč je pro něj MSIE vhodnější; je na něm, aby si zvolil, zda jsou pro něj tyto důvody opravdu důležitější. A pokud tato volba není dostatečně informovaná, je to jen proto, že se dotyčný nesnažil informace získat. Za druhé, a to je snad ještě horší, to, že se na uživatele díváte jako na tupou masu, která nemyslí a dokonce toho snad ani není schopna. Takže nutíte někoho jiného, aby je bránil před důsledky jejich vlastních svobodných rozhodnutí, ať to chtějí nebo ne. A takové pohrdání prostým lidem nemohu akceptovat, takové uvažování je mi cizí.