Hlavní navigace

Názor k článku Kauza okleštění: už i T-Mobile chce smluvní pokuty v plné výši od Honza - Prostě u nás se jedná o §1752 NOZ...

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

  • 22. 4. 2015 13:15

    Honza (neregistrovaný) ---.ipv6.broadband.iol.cz

    Prostě u nás se jedná o §1752 NOZ a o §63 odst. 6 ZoEK... Je to úplně stejný. § 1752 NOZ se týká změny smlouvy - tedy když operátor nedodrží náležitosti a ujednání ze smlouvy, tak má účastník právo se domáhat neplatnosti změny smlouvy. § 63 odst. 6 upravuje informační povinnost. Ta kdyby nebyla ze strany operátora dodržena, tak ČTÚ na základě zjištění (např. stížnosti účastníka) může zahájit správní řízení za správní delikt dle ZoEK a uložit pokutu operátorovi. Ale to nemá vliv na platnost změny smlouvy, dokud se nezačne dovolávat druhá strana neplatnosti a nepožádá o rozhodnutí v této věci.
    Pokud chceš změnu zákona, tak se obrať na svého poslance. Úřad si nemůže vymyslet do ZoEK nový správní delikt a dát pokut 1 mld. Kč za nedodržení ustanovení občanského zákoníku ;-D