Hlavní navigace

Názor k článku Medián Petra Koubského: Copyright nezanikne, zájem o něj ano od Jago - Přesně tak, snad jen pro upřesnění: V Listině se...

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 24. 10. 2013 18:11

  Jago (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  Přesně tak, snad jen pro upřesnění:
  V Listině se praví: Článek 7 odst.1: Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.
  Cituji ze zákona o přestupcích (§ 60 odst. 1 a 2): 1) Každý je povinen podat správním orgánům nezbytné vysvětlení k prověření došlého oznámení o přestupku; podání vysvětlení může být odepřeno, jestliže by takovým osobám nebo osobám jim blízkým (§ 68 odst. 4) hrozilo nebezpečí postihu za přestupek, popřípadě za trestný čin nebo by porušily státní nebo služební tajemství anebo zákonem výslovně uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti.
  (2) Tomu, kdo se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu k podání vysvětlení podle odstavce 1, nebo tomu, kdo bezdůvodně podání vysvětlení odmítá, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 5000 Kč.