Hlavní navigace

Názor k článku Medicína 2.0: Kdy dorazí digitální zdravotnictví s účastí pacienta i do Česka? od anonym - Dobrý den, odpovím na oba poslední příspěvky od befree. Jestliže...

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 21. 10. 2012 23:48

  bez přezdívky

  Dobrý den,
  odpovím na oba poslední příspěvky od befree.
  Jestliže je tak snadné nabourat nemocniční server (k podrobnější analýze by bylo třeba více informací - jaké je zabezpečení, na čem server běží, co je na něm uloženo, odkud nabourání probíhalo, věděl o tomto nabourání někdo,...), pak je na místě tuto skutečnost oznámit odpovědným osobám a nadřízeným, aby mohla být provedena účinná opatření. Domnívám se však, že chybná jednotlivá provedení nemohou být důvodem k odmítnutí samotných nových technologií ve zdravotnictví. Spatřuji v tom spíše důvod k analýzám a k řešením jednotlivých potíží, které mohou sloužit jako vzory pro ostatní. Chápu, že IZIP a podobné příklady , na které příspěvek od befree upozorňoval, u nikoho nemohou vzbudit důvěru. Osobně z toho nejsem nijak šťastný a vnímám zde neschopnost odpovědných lidí vyvodit důsledky či hledat účinná řešení. Ale to se dostáváme trochu jinam, než kam směřoval náš článek.

  Velmi citlivá je také otázka ochrany osobních dat a o tomto tématu je v článku zmínka a odkaz na velmi zajímavou prezentaci i jejího autora, kterého můžete sledovat např. na Twitteru, případně se ho dotázat. Jelikož si uvědomujeme velmi dobře zneužitelnost podobných databází, upozorňujeme již nyní na nutnost kvalitního zabezpečení (této otázce se věnuje mnoho jiných odborných článků). Není to však otázka pouze zdravotní dokumentace. S podobnou problematikou ve zdravotnictví je třeba se vypořádat např. přii uchovávání výsledků genetických vyšetření. Této problematice bude jistě v budoucnu věnována velká pozornost a je možné očekávat celospolečenskou diskuzi. Za připomínku velmi děkuji.

  Jelikož je v článku zmínka o panelu, který se věnoval urgentní medicíně i s odkazem na prezentaci celého panelu, pouze doplním, že vnímám možnosti nových technologií jako doplnění těch stávajících. Potvrzuji tak uvedenou citaci "...existuje vícero způsobů, jak se dopátrat důležitých anamnestických údajů."
  Elektronická dokumentace může řešit duplicity - nejedná se ani o fabulaci a doufám ani o neznalost. V uvedeném příkladu vyšetření RTG či EKG opravdu není řešením duplicit předcházející vyšetření uložené v jakékoliv podobě, pokud se stav pacienta změnil. Ale jak bylo uvedeno již v předcházejícím příspěvku od kolemjdoucího, jsou situace, kdy jedno vyšetření může využít více lékařů, může být podkladem pro konzultaci s klinickým farmakologem či pro konzultaci např. s nutričním týmem. V těchto případech může být výsledek vyšetření cíleně sdílen s předem vybranými odborníky a není třeba ho přenášet či přeposílat. Další výhodou je také možnost začlenění do lékárenské péče s cílem snížit polypragmazii (nekoordinované a neúčelné užívání více léčiv současně), zvýšit pacientovu ochotu spolupracovat (compliance) a zvýšit bezpečnost farmakoterapie pro pacienty.

  Článek je apolitický a má ukázat nové možnosti, které jsou diskutovány a aplikovány ve světě. Reakce diskutujících na nepovedené projekty a pokusy v ČR chápu, ale nemohu na ně reagovat (bylo by třeba více informací a více místa) a s respektem na cíle článku ani nechci reagovat. Za dotazy, které se budou týkat konference, prezentujících či jednotlivých prezentovaných projektů budu samozřejmě velmi rád.