Hlavní navigace

Mučení sociálních sítí aneb Safer Internet Day

Autor: 29
Jan Rylich

Jak už stránkách Lupy zaznělo, v úterý 10. února proběhl tzv. „Safer Internet Day“ neboli Den bezpečnějšího Internetu. Evropská komise při této příležitosti uspořádala mezinárodní konferenci, která měla jednak shrnout dosavadní aktivity EK v této oblasti, a zároveň také informovat o nových projektech. Mezi klíčová témata tentokrát patřily sociální sítě a kybernetická šikana.

Doba čtení: 5 minut

Letošní ročník Dne bezpečnějšího Internetu byl v pořadí již šestý, a kromě mnoha různých akcí po celém světě se do programu zapojila i samotná Evropská komise. Nebylo to ostatně poprvé – kupříkladu v minulém roce zorganizovala v Bruselu tzv. „Fórum mladých“, ve kterém zástupci dětí a mladistvých z devíti evropských zemí hovořili o problémech na webu ze svého úhlu pohledu, a diskutovali o možných řešeních (podrobnosti viz reportáž Chceme děti na Internetu bezpečné, nebo svobodné?).

logo SID 2009

Logo letošního ročníku „Dne bezpečnějšího Internetu“.
Obrázky: © European Communities, 2009

Konference z minulého úterý se konala pro změnu v Lucembursku (v budově Chambre de Commerce), a to pod patronátem Viviane Redingové, komisařky EU pro informační společnost a média. Většinu účastníků tentokrát už netvořily děti a mládež, ale sešly se zde v podstatě všechny zainteresované skupiny – zástupci Evropské komise, sítí Insafe a Inhope, a především různých společností a portálů, jako Facebook, Google, Bebo, Yahoo, MySpace, Microsoft a další.

Lucembursko a projekt LuSI

Ačkoliv je za centrálu Evropské unie obecně považovaný Brusel, administrativa zaměřená na ochranu dětí na Internetu sídlí právě v Lucembursku. Jeden z hostů konference, ministr obrany a komunikací Jean-Louis Schiltz, také připomenul, že Lucembursko má v EU významnou pozici i co se týče ICT infrastruktury, penetrace mobilních telefonů či dostupnosti vysokorychlostního Internetu. Za zmínku stojí i poměrně vysoké využívání peer-to-peer sítí a „Web 2.0“ služeb.

Není tedy divu, že Lucembursko bere bezpečnost svých uživatelů velmi vážně, a snaží se jít příkladem i ostatním zemím Evropské unie. Kupříkladu zatímco většina států „oslavuje“ Den bezpečnějšího Internetu, v Lucembursku je tomuto tématu věnovaný celý týden, kdy probíhají různé informační akce, odborné a tiskové konference, vzdělávací kurzy a podobně.

Organizace, která se bezpečnosti na Internetu v Lucembursku věnuje, se nazývá LuSI (Luxembourg Safer Internet), a na konferenci ji zastupoval její koordinátor, pan Luu-Ly Mai. Kromě celé řady aktivit (jako jsou webové stránky, letáky, brožury, informační materiály apod.) se LuSI může pochlubit i velkým množstvím partnerů – kromě sítí Insafe a Inhope spolupracují např. s policií, několika ministerstvy, soukromými firmami atd. Pan Mai také zdůraznil, že by uživatelé měli více používat „zdravý rozum“, protože celá řada problémů (např. falešné e-maily nebo komunikace s neznámými lidmi) bývá podezřelá už na první pohled.

SID 2009 - 1

Ministr Jean-Louis Schilz a komisařka Viviane Redingová.
Obrázky: © European Communities, 2009

Sociální sítě a kyber-šikana

Zaměření Evropské komise právě na sociální sítě a kybernetickou šikanu není nijak překvapivé. Podle statistik je v současné době jen v Evropě cca 42 milionů uživatelů sociálních sítí, a odhaduje se, že do roku 2012 jejich počet vystoupá na více než 107 milionů. Zároveň se i do poněkud „dospělejších“ sítí typu Facebook začínají registrovat poměrně mladí uživatelé, a je tedy nejvyšší čas se této oblasti trochu věnovat.

Zrovna o Facebooku se poslední dobou hovořilo poměrně často, a to nejen v souvislosti s nedávnou mediální masáží, ve které novináři vypreparovali z proslovu evropského komisaře Jacquese Barrota jen to, co se jim hodilo do bulvárních titulků. Facebook je tedy jen jedním příkladem z mnoha – ale má také svá specifika. Například působí „seriózněji“ než různé seznamky pro náctileté, takže i jeho uživatelé mají tendenci o sobě sdělovat více informací (což bývá umocněno i tím, že mezi prvními kontakty bývají blízcí přátelé či členové rodiny). Facebook sice nabízí také celou řadu zajímavých funkcí, jak nastavit, které informace kdo uvidí, ale tyto „vychytávky“ bohužel zná a využívá pouze zlomek zkušenějších uživatelů.

Nejčastější rizika na sociálních sítích (a na Internetu obecně) nejsou spojená jen s následným osobním kontaktem (například setkání s nějakým podvodníkem nebo pedofilem), ale především se samotným kontaktem virtuálním. I ve světě jedniček a nul si lidé mohou vyvádět poměrně nepříjemné věci – od krádeží a zveřejňování fotografií (viz třeba nedávná kauza Líbimseti.cz), přes nadávky, obtěžování a sledování (stalking), až po zneužívání osobních informací a kontaktních údajů. A jak zmínil i Jiří Peterka ve svém článku o SID 2009, většina „kybernetických útočníků“ jsou v podstatě vrstevníci svých obětí.

V této souvislosti byl na konferenci oficiálně představen také nový videoklip, který zábavnou formou upozorňuje právě na nebezpečí kyberšikany. Mladá dívka v něm prochází poměrně nepříjemnou transformací, zatímco si ostatní mladí uživatelé „hrají“ s jejími fotkami a všelijak jí nadávají nebo ji zesměšňují. Zmíněný krátký klip je společně s dalšími informacemi (v mnoha jazykových variantách) dostupný také na webových stránkách www.keepcontrol­.eu.

SID 2009 - 2

Zleva: Jean-Louis Schiltz, Viviane Redingová a Antti Peltomäki.
Obrázky: © European Communities, 2009

Pravidla bezpečnějšího síťování

Jedním z nejdůležitějších bodů konference byla prezentace a podpis „Dohody“ největších hráčů na evropském trhu v oblasti komunitních a sociálních sítí. Tato Dohoda zavazuje signatáře k implementaci sedmi „pravidel bezpečnějšího síťování“ (viz pdf dokument „Safer Social Networking Principles“[PDF, 106 kB]), která by měla pomoci k lepší a efektivnější ochraně uživatelů, zejména těch nejmladších (do 18 let).

Pravidla se věnují různým tématům, například doporučují důslednější kontrolu věku uživatelů, nebo navrhují možnost co nejpreciznějšího nastavení uživatelských účtů a přístupu ostatních k osobním údajům. Stranou nezůstala ani snaha nabídnout rychlé a přehledné mechanismy k detekci a hlášení nevhodného, závadného či ilegálního obsahu. Nezbývá tedy než doufat, že kromě všudypřítomných tlačítek na oznamování problémů bude k dispozici i fungující podpora, která se těmito problémy bude opravdu zabývat.

Tento soubor pravidel a doporučení je výsledkem činnosti pracovní skupiny pro sociální sítě (Social Networking Task Force), která vznikla v dubnu loňského roku. Dokument také připomíná nedávný Evropský rámec pro bezpečnější používání mobilních telefonů (European Framework for Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children) z roku 2007. V násle­dujících měsících tedy můžeme s napětím sledovat, co provozovatelé komunitních webů vymyslí, a jakým způsobem se o zvýšení bezpečnosti postarají. Evropskou komisi by měli o svých plánech informovat do dubna 2009.

SID 2009 - 3

Signatáři dokumentu. V čele komisařka Redingová a ministr Schiltz.
Obrázky: © European Communities, 2009

Závěrem

Pro úplnost ještě dodám, že na konferenci zazněly například některé výsledky aktuální studie Eurobarometru, zaměřené na rodiče, děti a jejich využívání Internetu, proběhla krátká diskuse s mladými uživateli sociálních sítí, a byla vyhlášena i šestice vítězů znalostního „Safer Internet Day“ kvízu. Rozdávaly se také různé brožury a informační materiály (např. Family e-safety kit), které se snad přes novináře dostanou do rukou i samotným uživatelům.

TVCON 2018 Tip goNET

Na konkrétní výsledky si sice budeme muset ještě chvilku počkat (přinejmenším do dubna), ale myslím si, že konference byla poměrně vydařená. Samozřejmě nejen svou organizací a zajímavou mezinárodní účastí, ale především obsahem a diskutovanými tématy. Je jasné, že ani celý „měsíc bezpečnějšího Internetu“ by nevyřešil všechny problémy a možná rizika, ale domnívám se, že vzdělávacích a osvětových akcí není nikdy dost.

SID 2009 - 4

Skupinové foto vítězů kvízu Insafe.
Obrázky: © European Communities, 2009

Anketa

Jsou vaše děti členy některé online veřejné sociální sítě?

Našli jste v článku chybu?