Hlavní navigace

Názor k článku Nákupy v zahraničí podraží kvůli DPH od Kajda - EU se holt bude muset spokojit s tím...

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 21. 12. 2010 12:19

  Kajda (neregistrovaný) ---.clnet.cz

  EU se holt bude muset spokojit s tím jak to dopadlo tedy i s účinností až od 1. dubna 2011. Návrh novelizace již prošel třetím čtením a byly schváleny i pozměňovací návrhy včetně posunutí účinnosti celé novely až na 1.dubna 2011 viz odkazy a citace.

  Pozměňovací návrhy
  http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=129&ct1=2

  Citace:
  C. 8. V článku III - Účinnost - se v bodě 1 slova “1. ledna 2011” nahrazují slovy “1. dubna 2011”.

  Schůze PSP při závěrečném hlasování:
  http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/009schuz/s009268.htm#r25

  Poslanec Václav Votava: Nyní budeme hlasovat o změně účinnosti C8. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

  Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 253. Kdo je pro? Kdo je proti?

  V hlasování pořadové číslo 253 přítomno 151, pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Poslanec Václav Votava: Vyčerpali jsme veškeré pozměňovací návrhy, a pokud není námitka, můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Své stanovisko jsem vyjádřil ve svém vystoupení. (Ministr Kalousek: Také jsem vyjádřil své stanovisko ve svém vystoupení.)

  Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 129, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Zahajuji hlasování pořadové číslo 254. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

  V hlasování pořadové číslo 254 přítomno 150, pro 114, proti 4. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji. Končím projednávání bodu 99, sněmovního tisku 129.