Hlavní navigace

Názor k článku Nova nepřijde o kompenzační licenci pro Novu Cinema, rozhodla RRTV od ivovi - Uz jesme to psal drive, podle ktereho zakona...

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 2. 4. 2010 9:10

  ivovi (neregistrovaný) ---.isibrno.cz
  Uz jesme to psal drive, podle ktereho zakona by jste chteli Nove ihned odebrat komp. licenci?
  http://www.digizone.cz/clanky/porusuje-nova-technicky-plan-prechodu/nazory/145557/

  Myslim, ze rada proste rozhodla podle zakonu, at se to nekomu libi nebo ne.

  http://www.rrtv.cz/cz/static/faq/atv-nova-susice-klatovy.pdf

  "Představa, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v případě nevypnutí některých
  analogových vysílačů bude moct odebrat kompenzační licenci Nova Cinema, pramení ze
  skutečnosti, že provozovatel tohoto programu byl podle zákona povinen doručit Radě
  písemné prohlášení, že vrátí soubor technických parametrů vysílání stanovený v licenci v
  souladu s TPP, a písemný závazek ukončit zemské analogové televizní vysílání do 10. října
  2010, případně do pozdějšího termínu stanoveného v TPP [přechodná ustanovení čl. IV. bod
  4. písm. a) zákona č. 304/2007 Sb.]. V zákoně však žádná sankce za porušování tohoto
  prohlášení a závazku není, nelze patrně vydat ani upozornění na porušení zákona, protože
  zákon stanovil pouze povinnost učinit takové prohlášení a takový závazek (což bylo splněno),
  aniž by ale upravil právní následky porušení prohlášení nebo závazku Podle přechodných ustanovení čl. IV. bod 8. zákona č. 304/2007 Sb., kompenzační licence
  zaniká:
  a) dnem dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální
  televizní vysílání,
  b) uplynutím lhůty 360 dnů ode dne jejího udělení, nezahájí-li její držitel v této lhůtě vysílání,
  nebo
  c) z důvodů uvedených v § 24 zákona č. 231/2001 Sb.
  Neukončí-li držitel kompenzační licence zemské analogové televizní vysílání nejpozději 10.
  října 2010, kompenzační licence uplynutím této lhůty zaniká. Tato kompenzační licence
  nezaniká, stanoví-li vláda v nařízení, kterým se vydává Technický plán přechodu zemského
  analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání pozdější den
  dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní
  vysílání a nemožnost ukončit zemské analogové televizní vysílání nejpozději 10. října 2010
  byla vyvolána okolnostmi nezpůsobenými držitelem této kompenzační licence.
  Z výše uvedené právní úpravy vyplývá, že úvaha o zahájení řízení je předčasná, neboť
  zákonné důvody zániku kompenzační licence podle přechodných ustanovení zákona č.
  304/2007 Sb., ani zákonné důvody odnětí licence podle zákona č. 231/2001 Sb., nejsou v této chvíli dány."