Hlavní navigace

Názor k článku O dalším rozvoji pozemní digitální televize u nás má být jasno v půlce roku 2015 od radioing - Jen doplním: Pozor na často se opakující tvrzení,...

 • 14. 10. 2014 21:33

  bez přezdívky

  Jen doplním: Pozor na často se opakující tvrzení, že pokud je vzdálenost nejvzdálenějších vysílačů v síti SFN modulačního formátu COFDM menší než délka ochranného intervalu (neuvažuji možný časový posuv na vysílačích), je vše OK a signály všech vysílačů se na výsledném signálu podílejí konstruktivně. To není pravda.
  Demodulátor přijímače zpracovává úsek signálu délky rovné užitečné části symbolového intervalu (např. při DVB-T 8k je to 896 us). Z důvodu mnohacestného šíření a možnosti provozu SFN je užitečná část symbolového intervalu rozšířena o ochranný interval (DVB-T 8k je to max. 224 us, přepočteno na vzdálenost něco přes 67 km).
  1. Pokud je vzdálenost vysílačů větší než dovoluje ochranný interval, není možné ze součtu přijatých časově posunutých signálů vyseknout úsek o délce rovné užitečné části symbolového intervalu (ortogonalizace) tak, aby v něm nebyly přítomny i části předchozích nebo následujících symbolů. Dochází k takzvané intersymbolové interferenci - část signálů od vysílačů, které zasahují do užitečné části symbolu předchozím nebo následujícím symbolem, se projevuje jako rušivý signál degradující střední SNR. Platí čím silnější interferující vysílač - tím horší střední SNR; čím více časově posunutý signál interferejícího vysílače - tím taktéž horší střední SNR (Pozn.: Dalo by se tedy tvrdit, že signály jen mírně za hranou - vzájemné zpoždění těsně nad ochranným intervalem - ještě nemusí znamenat katastrofu. Akademicky je to fakt, v reálné implementaci Rx ale dochází za těchto podmínek ke ztrátě synchronizace Rx s fatálními následky.)
  2. Pokud je vzdálenost vysílačů menší než ochranný interval, je možné ze součtu přijatých signálů od všech vysílačů vyseknout úsek o délce užitečné části symbolového intervalu tak, aby obsahoval pouze aktuální symbol. Žádný z vysílačů tedy negeneruje interferující signály a vše by mělo být OK. Teorie z přelomu tisíciletí dokonce hovořily o zisku sítě SFN a tvrdily, že bude možné dokonce mírně snížit výkony na vysílačích. Ale chyba lávky. Ve středních hodnotách přijatého výkonu sice něco jako zisk sítě existuje, nicméně signály se sčítají vektorově. Výsledný scénář je pak poněkud pesimističtější, zvláště v místech, kde se setkávají signály přibližně stejného výkonu. Příklad: Pokud na anténu přichází dva signály stejného výkonu vzájemně opožděné o délku ochranného intervalu rovnou 1/4 délky užitečné části symbolového intervalu, potom se soustava chová jako hřebenový filtr, kde každá čtvrtá subnosná je zcela potlačena (zaniká v šumu). Faktické "vymazání" čtvrtiny nosných (= +- čtvrtiny dat) pokud přímo nevede na ztrátu synchronizace Rx, znamené pro v DVB-T použitý blokový i konvoluční kód nerozlousknutelný oříšek, byť výkon naměřený měřičem výkonu bude vyšší, než kdybysme jeden z vysílačů vypnuli. Zkrátka mnohacestné šíření i SFN vyhovující délce použitého ochranného intervalu jsou analogické filtraci signálu s následky, které mohou za nepříznivých okolností vést k nemožnosti příjmu signálu sebelepším přijímačem.
  DVB-T2 tady moc nepomůže - nabízí pouze větší robustnost signálu (LDPC, rotace apod.) a delší ochranné intervaly.