Hlavní navigace

O IT profesionály bude (zase) zájem

Rita Pužmanová

IT profese byly v nedávné době velice lukrativní a nikdo šikovný se nemusel bát o práci. Situace se ale mění rychle: internetový boom je pryč a část práce se navíc přesouvá do levnějších krajin. Blýská se možná na lepší časy… ale jen pro skutečné profesionály, kteří jsou ochotni se stále učit.

Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Nezaměstnanost, obava ze ztráty místa nebo z nemožnosti udržet v běhu vlastní podnikání, to všechno trápí nejen Čechy, ale i ostatní Evropany, zdálo by se celý svět. Specialisté na IT a komunikační technologie měli po určitou dobu celkem na růžích ustláno, ale i ti se dnes musejí velmi otáčet, aby získali a udrželi si dobrou práci. A navíc jsou země, kde stejnou práci odvedou levněji, kvalitněji a mnohdy spolehlivěji…

Obavy z nezaměstnanosti v Evropě

Nezaměstnanost je hlavní obavou občanů EU, jak vyplývá z výsledků průzkumu Eurobarometr. Nezaměstnanost trápí polovinu dotázaných a tyto obavy v posledních letech stále rostou, nejvíce v nových členských zemích. Přitom ale obavy vyplývající ze zhoršení situace v zaměstnanosti jsou spíše v obecné rovině, protože konkrétní obavy ze zhoršení vlastní pracovní situace jsou podstatně menší (viz obrázek). Dalšími zdroji obav jsou pochopitelně ekonomická situace země a bezpečnost. Dotazy se týkaly pouze té země, v níž účastník průzkumu žije, nikoli globálně EU. Nedávno provedený průzkum v ČR dává výsledkům EU průzkumu za pravdu: nezaměstnanost vede mezi množstvím obav a hrozeb moderního života.

1880
zdroj: Eurobarometer 63 First Results, jaro 2005

Ještě výrazněji vyplývá obava z nezaměstnanosti z výsledků dotazu na dva největší problémy dané země v současné době (viz obrázek), kde dvojnásobně přesahuje otázky ekonomické situace, kriminality nebo zdravotního systému.

1881
zdroj: Eurobarometer 63 First Results, jaro 2005

Podle toho také vypadají priority, které od EU dotázaní občané požadují (viz obrázek). Eurobarometr 63 sledoval na přelomu května a června 2005 mínění téměř 30 tisíc Evropanů (po 1000 z většiny členských a přidružených zemí, včetně Turecka, a po 500 z nejmenších ze­mí).

1882
zdroj: Eurobarometer 63 First Results, jaro 2005

Nedostatek IT profesionálů v EU na spadnutí

Ač je to neuvěřitelné, v Evropě bude zřejmě o IT specialisty za chvíli nouze, protože absolventů příslušných oborů značně ubývá. Přitom požadavků na IT profesionály spíše přibývá než naopak: více než o čistě technické znalosti začíná být zájem o komplexnější schopnosti, z oblastí managementu, obchodu, financí až po komunikační kvality, zejména ve vyjednávání. Proto také evropské společnosti budou muset podle Forrester Research v příštích dvou letech více investovat do vzdělání v těchto oblastech.

Vyšší a další celoživotní vzdělání se stává pomalu a jistě nutností pro všechny, kdo se chtějí na trhu práce dobře uplatnit (viz též Third Report on Economic and Social Cohesion, EU). A to se netýká samozřejmě pouze zaměstnanců, ale také podnikatelů, kterých je v Evropě stále málo. Přestože značná část lidí si přeje být sama sobě vedoucím, mají obavy ze založení vlastního podniku. Podnikatelský duch je v EU stále méně patrný (pouze u 45 procent dotázaných) než v USA (61 procent), jak ukázal průzkum Eurobarometer Becoming your own boss in the EU – Why are there so few Bill Gates and Richard Bransons in the EU? (viz obrázek).

1883
zdroj: Eurobarometer 83

IT specialisté mají v Číně budoucnost

Zmínili jsme odliv práce do zemí s levnou pracovní silou a přitom dostatečnou znalostní základnou. Pro práce v oblasti ICT je novou destinací zejména Čína. Potenciál země doslova žije v mladé generaci, protože 300 milionům Číňanů není ještě 14 let. Univerzity také ročně chrlí miliony absolventů, jen vloni to byly tři miliony (ve srovnání s asi 1,9 milionu v USA). Všichni potřebují uplatnění, takže i počet nových pracovních míst rychle roste: osm miliónů ročně. Na druhou stranu restrukturalizace státních podniků znamená snížení pracovních příležitostí ve spolehlivé „sociální síti“, takže řada lidí hledá zaměstnání v soukromém sektoru.

O rozvoji domácího trhu s informačními a komunikačními technologiemi v Číně jsme si již leccos stihli za poslední týdny říci (články Zaměřeno na východ, Čína, Internet a síť nové generace, Hi-tech Země středu, Čína, mobilní sítě třetí a čtvrté generace, Technologické střípky z Číny, Čína, Evropa a konkurenceschop­nost a Internetové společnosti a možnosti investic v Číně), ale podívejme se, jak to vypadá na trhu práce v této oblasti. Sice jsme naznačili, že Čína stále těží z toho, že pracovní síla je tam levnější než jinde ve světě, ale to se už přestává týkat inženýrských profesí. Celosvětový průběžný průzkum platů v této oblasti ukazuje, že zatímco technikům platy v USA nijak zvlášť nerostou (ale už nejsou ani zmrazeny), Čína i Indie patří mezi země, kde růst dosahuje dvoumístné cifry.

V USA růst zhruba odpovídá inflaci, podobný růst zaznamenávají i technické profese v Evropě, kde ovšem platy stále nedosahují hodnot zámořských pracovníků. V USA měl nepříznivý dopad na platy outsourcing IT prací do zahraničí, ale tato situace se začíná měnit, protože řada projektů důležitých pro business se vrací zpátky. Takže roste zájem o specialisty, kteří mohou řešit tyto projekty na domácí půdě. A platy přiměřeně rostou, zhruba o pět procent. Podle průzkumu mezi 50 tisíci IT profesionály v Severní Americe a Evropě, provedeného Foote Partners, se v průměru zvýšily platy o šest procent v oblasti „síťařiny“ a o čtyři procenta ve vývoji aplikací. Lepší podmínky mají pracovníci s certifikacemi, především od Cisco Systems.

V Číně platy techniků a inženýrů rostou stejnou rychlostí jako v USA v době boomu internetových společností. To je jistě jeden z důvodů, proč již mnohem méně čínských odborníků utíká za lepší pracovní příležitostí do USA nebo jinam. Zahraničním společnostem se vyplatí stěhovat svoji výrobu i výzkum a vývoj do Číny či Indie, kde nabírají místní pracovníky a nabízejí jim stále lepší podmínky. I s rostoucími platy se místní zaměstnanci zahraničním společnostem vyplatí, protože i náklady na důchodové a zdravotní pojištění jsou v asijských zemích nižší. Přední společnosti už skoro přestávají najímat drahé síly v Evropě (vyjma bývalého sovětského bloku, kde lze nalézt ještě levnou sílu s potřebným vzděláním i znalostmi).

Výzkumné ústavy a univerzity v Číně ale otevírají své dveře zahraničním odborníkům, zejména pro nové perspektivní obory. Napovídají tomu inzeráty, které se objevují v mezinárodních specializovaných médiích (např. IEEE Spectrum).

Za plotem tráva zelenější?

Přesun za prací do (po všech stránkách) cizí země ale s sebou vždy nese značnou zátěž: pro pracovníka samotného, ale také pro jeho rodinu (ať se stěhuje s ním, nebo zůstává opuštěná doma). Záleží samozřejmě na mnoha okolnostech, zejména na péči, kterou zaměstnavatel přesunuvšímu se pracovníkovi poskytuje – od rad, pomoci se stěhováním a zabydlením, se seznámením se s prostředím a jazykem. Nejdůležitější ale je finanční stránka věci, protože bez významnější finanční podpory se takový přesun za „lepší“ prací může snadno stát noční můrou.

KL19

A pak je tu schopnost adaptace, která je ale u každého jedince jiná – někdo je od přírody dobrodružný typ, takže změny prakticky všech stránek života mu jdou k duhu, někdo je zase domácký typ, který bez známé stravy, TV programů a mateřského jazyka prostě uvadá. Někdo potřebuje kolem sebe komunitu lidí ze své země, někdo jiný se zase lépe cítí sám v cizím prostředí, protože mu to pomůže snadněji se otrkat a zejména dosáhnout nejrychleji konverzační úrovně zvládnutí cizího jazyka.

Na závěr malá ukázka toho, jak probíhá zabydlování v Číně (trochu specifická pro Američany): článek na The Wall Street Journal Online, Deep Inside China, Expats Struggle to Cope.

Další doporučené zdroje


Advancement of the knowledge society: Comparing Europe, the US and Japan, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Anketa

Bojíte se o zaměstnání?