Hlavní navigace

Názor k článku OBS - kvalitní způsob práce nebo dobře provozované letadlo? od anonym - Můj kamarád se dostal do projektu Easy Capital...

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 25. 7. 2006 19:53

  anonymní
  Můj kamarád se dostal do projektu Easy Capital -> až po podpisu si uvědomil co provedl a požádal mě o pomoc -> ->
  Vážený doktore Jane Karle,

  po dlouhém telefonickém rozhovoru, který jsme spolu uskutečnili dne 25.7.2006 jsme se zaobírali možností, kdy komisionáři budou moci odstopit od smlouvy bez jakékoliv finanční náhrady, pokuty, penále pro Vaši stranu www.eurofinancial.cz

  Tato skutečnost vyplívá z následujícího:

  Dne 19.7.2006 se za mnou dostavil Tomáš Pejša nar. 19.05.88, bytem Hornické Domy 162/2, který s Vámi uzavřel komisionářskou smlouvu č. U0607016 a žádal mě o pomoc při odstoupení této smlouvy. Bylo mi podrobně vysvětleno, jak se do tohoto projektu dostal a za jakých podmínek mu byla předložena smlouva, kterou podepsal za přítomnosti ředitele regionální pobočky v Ústí nad Labem. Vzhledem k tomu, že sám pořádám zábavné odborné přednášky "Obrana proti sociotechnice" pro veřejnou správu, policii ČR a veřejnost jsem pochopil, že projekt EASY CAPITAL vedený pod hlavičkou Vaší společnosti je pro mě velmi zajímavý. Sám jsem se nabídl, že budu nápomocen při jednání s Vaší společností ohledně pomoci pro Tomáše Pejšu.

  Za přítomnosti Tomáše Pejši jsem se zůčastnil dne 20.7.2006 pracovní příležitosti v pobočce v Ústí nad Labem na Mírovém nám. a nezklamal jsem se. Projekt do kterého T.P. vstoupil je velmi propracovaný a není pochyb, že mladí lidé, kteří jsou na tento nábor zváni jsou šikovně manipulováni a prostřednictvím jejich kamarádů vyzíváni, aby se zapojili do projektu Easy Capital, který jim slibuje bussnies. Nebudu rozepisovat body smlouvy, však je patrno, že se jedná o letadlo šikovně maskováno za makléřskou činnost.

  Po technických přípravách, kdy jsem se vybavil audio a video soustavou umístěnou v mé sádře jsem měl možnost nahrát a potom analyzovat veškerý průběh školení, který poslouží jako důkazní materiál v případě, že se nedopracujeme k řešení nastalé situace (odstoupení od smlouvy bez jakékoliv fin. nároků). Během přednášky byli účastníci několikrát úmyslně klamáni a přesvědčováni, že tento projekt je naprosto výhodný a pro jejich osoby výnosný, ale hlavní body a činnost budoucí není pořádně vysvětlena, ale pouze naznačována. Úmyslně jsou vybíráni lidé, kteří neměli možnost zařadit se do trhu práce a nemají dostatek zkušeností s obchodním právem. Tedy nejsou schopni posoudit, zda-li tato nabízená činnost, není v rozporu se zákonny či dobrými mravy. Komisionáři, kteří jsou v projektu již zapojeni, přitakávají přednášejícímu a prostřednictvím šikovných otázek a odpovědí vysloveně lákají a tahají za nitky posluchačů, kteří nabývají dojmu, že veškerý tento projekt je pracovní nabídka (na kterou byli nalákáni) a ne pouhým nákupem Vašich služeb.

  V čase určeném pro diskuzi jsem se ptal na jednoduchou otázku, zda-li je potřeba pro vykonávání činnosti makléře (vyhledávání nových klientů) ŽL. První odpovědí bylo NE. Až po několikáté co jsem vysvětlil živnostenský zákon bylo vysvětleno nějakým záhadným a ilegálním způsobem, že Vaše společnost peníze šikovně vypere a následně předá komisionáři. Po této otázce jsem byl verbálně napaden, že této věci nerozumím a že mé zkušenosti jsou jaksi na bodu mrazu a tím pádem jsem získal potřebnou sílu a averzi vůči Vaší společnosti.  Nelíbí se nám:

  -Budoucí komisionáři jsou vybíráni prostřednictvím jejich kamarádu a to tím způsobem, že je jim nabízena možnost práce, však není vysvětleno o co jde.

  -Vstoupení do projektu je podmíněno zaplacením poplatku 20.000 Kč nebo si objednat životní pojištění (850,- Kč měsíčně).

  -Hlavní činnost je spojená s náborem nových lidí, kteří by se do tohoto projektu zapojili.

  -Jsou předkládány grafy, tabulky růstu platu (odměny), který mají vyvolat představu reálného profesního růstu. Přičemž, takovýto způsob zisku je v dané lhůtě nereálný.

  - V případě otázky na tělo je odpověď přesunuta na druhou kolej.

  -Nabízíte za nemalou částku 850 Kč,- produkt "Váš úspěch " "Životní pojištění", a to bez jakékoliv možnosti se o svém budoucím rozhodnutí s někým předem v klidu poradit a vyhodnotit serióznost a reálnost nabídky, pak se očividně jedná o něco, co lze jen při velké dávce fantazie nazvat produktem - daleko výstižnějším názvem pro tento produkt bude slovo podvod.. Výše vstupního poplatku se mění jak v časovém horizontu, tak i u jednotlivých pyramidových společností. Ale zásadním prvkem získávání nových členů je vždy skutečnost, že své rozhodnutí musíte učinit okamžitě v průběhu "obchodního jednání", tedy v atmosféře davové psychózy, kdy je Vám zcela programově vymýván mozek a za tohoto stavu je na Vás vytvářen tlak s jediným cílem - donutit Vás přestat přemýšlet a zapojit Vás do mašinérie již předem zmanipulovaného davu.

  -V § 250 trestního řádu se uvádí: Kdo ke škodě cizího majetku sebe, nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu, nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. Ale firmě jako Vy provozujícím letadlo pod pláštíkem MLM - Multilevel Marketing stačí prodávat cokoli, třeba návod jak zbohatnout, a tím zákon obejít. Prokazování tohoto úmyslu podvádět je pak složité. Navíc se každý napálený snaží dostat své peníze zpět, a proto loví další a další důvěřivce, aniž by si uvědomil, že se stává potenciálním spolupachatelem trestného činu. Smlouvy s klienty jsou však po právní stránce dobře sestaveny a domáhání se svých práv u občanského soudu je velmi komplikované, ne-li nemožné.  PROTO:

  - jsem se obrátil na Televizi Nova -> Radek John a podrobně jsme mu vylíčili problém do kterého jsme se dostali. Nyní jsme ve fázi oťukávání. (předat veškeré dokumenty-> výpovědi, smlouvy, audio a video nahrávky)

  - máme v úmyslu podat podmět k prošetření hospodářské kriminálce (předat veškeré dokumenty-> výpovědi, smlouvy, audio a video nahrávky)

  - informovat veřejnost prostřednictvím www.senzapárty.net www.seznamzábavy.cz a dále prostřednictvím televize Lyra, se kterými při odhalování jiných podvodů spolupracuji již 2 roky.(předat veškeré dokumenty-> výpovědi, smlouvy, audio a video nahrávky)

  - případně bojovat u soudu (předat veškeré dokumenty-> výpovědi, smlouvy, audio a video nahrávky)


  NÁVRH:

  Jak jsem již řekl, ohlásili se mi tři osoby, které chtějí z projektu vystoupit

  Abychom se distancovali jakýmkoliv způsobem od Vaší společnosti a přestali shromažďovat a postupně se s Vámi dostat do sporu prostřednictvím již napálených osob, jejich rodičů, mé agentury, televize Nova a policie jsme ochotni přijmout pouze jednu variantu smíru.

  a to:

  - do 2 dnů od tohoto mailu budeme kontaktováni a panu Tomaši Pejšovi dáte výpověď komisionářské smlouvy č. U0607016 a to tím způsobem, že z výpovědi bude zcela jasně patrno, že se vzdáváte všech smluvních pokut, penálů a dalších ujednání, které by měli za následek jakoukoliv jeho finanční újmu či jakékoliv závazky vůči EuroFinancial s. r. o. . Důvod odstoupení od smlouvy bude citlivý a nebude jakýmkoliv způsobem podkopávána schopnost T.P. a nebude mu přičítáno za vinnu toto odstoupení. Navrhuji, aby bylo uvedeno, že odstoupení je na základě dohody.

  Další dva lidé zůstanou v anonymitě do té doby, dokud s panem Tomášem Pejšou nebude věc vyřízena v jeho prospěch.
  V případě, že se tak nestane či budete termín odstoupení od smlouvy prodlužovat, přistoupíme k již uvedeným a ověřeným praktikám.

  Jsem s pozdravem

  FABIO ART AGENCY
  Fabio Jungmann
  U Nemocnice 1750/4
  400 01 Ústí nad Labem
  775/121 115
  Icq: 248-723-651
  info@FabioAgency.cz www.FabioAgency.cz
  IČO: 71827005
  DIČ: CZ8603063194