Hlavní navigace

Názor k článku Pirátské noviny porušují autorský zákon

 • 13. 2. 2012 18:15

  Jirka P (neregistrovaný) ---.157.broadband4.iol.cz

  Samotný princip duševního vlastnictví a copyrightu je ale správně. Myslím že pořád nejlíp to shrnuje ústava Spojených států: "To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries."

  To je ale těžká demagogie. Pokud neumíte anglicky, pak vězte, že "To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries." je jen fragment vytržený z věty a neznamená vůbec nic. Celá věta z ústavy zní:

  The Congress shall have Power * * * To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries

  To znamená, že Kongres smí (nikoli musí nebo má) zavést copyright a patenty, a to pouze za účelem podpory rozvoje výroby a vědění. Rozhodně to neznamená, že "princip duševního vlastnictví je správně," dokonce to ani neznamená, že "copyright a patenty podporují rozvoj výroby a vědění."

  Ve stejném článku je kongres oprávněn ještě k zavedení daní a cel a k zadlužování státu v zahraničí. Podle vaší interpretace by obě tyto věci byly "správně". Tak to ale není - ústava je prostě jen, bez jakéhokoli hodnotového soudu, dává do pravomoci Kongresu. Viz http://www.law.cornell.edu/anncon/html/art1frag71_user.html#art1_sec8cl8.

  Ohledně principu duševního vlastnictví: Princip, který umožňuje někomu zakázat, aby se určité zboží (dílo) šířilo na určitém území, nebo v určité formě (jazyce, formátu), rozhodně není správně. Odporuje i tomu citátu z americké ústavy.