Hlavní navigace

Názor k článku Roman Strejček: Výrobci a nositelé práv podcenili nástup Internetu od Jirka Lahvička - Tak znova: "5 Tdo 234/2009 Dále považuje Nejvyšší soud za...

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 19. 8. 2009 11:12

  Jirka Lahvička (neregistrovaný) 85.239.226.---
  Tak znova:

  "5 Tdo 234/2009
  Dále považuje Nejvyšší soud za nutné uvést, že jak také vyplývá ze znění ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) autorského zákona, nelze z něj dovozovat, že se omezení autorského práva pro pořizování rozmnoženiny díla pro osobní potřebu vztahuje pouze na pořízení rozmnoženiny z originálu díla nebo z jeho legálně zakoupené kopie pořizovatelem rozmnoženiny, neboť v rámci omezení autorského práva pro pořizování rozmnoženin pro osobní potřebu nestanoví toto ustanovení nic o právní povaze zdroje, ze kterého je možno rozmnoženinu díla pro osobní potřebu pořizovat. Může se tedy jednat jak o originál, tak i o rozmnoženinu díla, přičemž není bez dalšího nikterak vyloučeno, aby zdrojová rozmnoženina, ze které si zhotovitel pořídí vlastní rozmnoženinu pro osobní potřebu, byla pořízena i na základě jednání, které je v rozporu s autorským zákonem. Tato skutečnost nemůže sama o sobě, pokud autorský zákon nestanoví jinak, změnit právní povahu aktu pořízení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu, jež je autorským právem aprobované, což samozřejmě nemá žádný vliv na vznik autorskoprávní a případně i trestní odpovědnosti za předchozí porušení autorského práva. Ustanovení § 30 autorského zákona totiž ani nestanoví podmínku „oprávněného uživatele“ jak to činí autorský zákon v jiných ustanoveních, např. § 36 nebo § 66 (srovnej Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 347, 348)."

  Skutečně nevím, jak to mysleli zákonodárci, ale soud to vykládá jasně - kopii pro vlastní potřebu si můžete pořizovat bez ohledu na původ zdroje (a není to tak zdaleka jenom u nás). Legalita uploadu je samozřejmě odlišná v různých zemích. Prosím dále o jasné rozlišení mezi legalitou a moralitou - to opravdu není totéž. Úroveň článků na Lupě k tomuto tématu mi připadá velmi tristní - nechápu, proč o právní problematice nepíšou lidé s odopovídajícím vzděláním (tj. právníci, kteří se autorským zákonem zabývají) nebo to aspoň s nimi autoři nekonzultují. Tohle doufám není nějaký osobní blogísek nebo školní časopis, kde si každý může psát, co ho zrovna napadne.