Hlavní navigace

Názor k článku Skutečně může zaměstnavatel číst vaši poštu? od Igra - Myslím, že je potřeba si nejdříve srovnat vedle...

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 15. 1. 2004 10:48

  Igra (neregistrovaný)
  Myslím, že je potřeba si nejdříve srovnat vedle sebe povinnosti a práva zaměstnavatele a teprve potom hledat řešení, které je v souladu s právním řádem (odkaz na zvyklosti/nešvary u soudu zaměstnavateli nepomohou).

  Co zaměstnavatel nesmí:
  - porušovat zákony včetně zákonů upravujících ochranu přepravovaných zpráv a to zejména
  - získat právo k porušování ústavou zaručených práv osoby formou ustanovení oboustranně stvrzeného dokumentu (např. pracovní smlouva) nebo jednostranně vydaného dokumentu (např. závazného pracovního postupu/řádu).

  Co zaměstnavatel může :
  - zřídit firemní infrastrukturu pro komunikaci (telefony, faxy, email, internet)
  - stanovit pravidla pro použití firemní infrastruktury
  - zpracovávat služební komunikaci (jejímž adresátem je zaměstnavatel a která je zpracovávána/kopírována/zpřístupňována v zastoupení zaměstnavatelem stanoveným pracovníkem) v souladu s potřebami zaměstnavatele/vlastníka
  - uzavírat smlouvy na zajištění výše uvedených infrastruktur dodavateli (např. provozovateli emailových serverů)

  Pro hledání řešení považuji za zásadní stanovení pravidel pro odlišení služební komunikace od soukromé. Tato pravidla mohou mít formu (v pořadí od nejvhodnějšího) dodatku zákona nebo vyhlášky nebo stanoviska ÚOOÚ nebo stanoviska příslušného (?nejvyššího?evropského?jiného?) soudu.

  Protože u emailů nelze provést rozlišení na základě pořadí uvedení jména osoby a firmy (jako u listovních zásilek) je třeba najít způsob, jak toto odlišení provést.

  Toto odlišení je nezbytné pro zajištění ústavou chráněných oprávněných potřeb zaměstnavatele při řešení situací jako :
  - převzetí agendy jiným zaměstnancem při úmrtí/odchodu/onemocnění pracovníka
  - hodnocení kvality komunikace obchodních zástupců se zákazníky
  - kontrole dodržení pokynů nadřízeného pracovníka (např. nabízené podnínky dodání)

  Příkladem právní možnosti zajištění záznamu, kontroly a případného dalšího zpracování služebních zpráv se souhlasem zaměstnance je trvalý záznam telefonních/faxových hovorů pracovníků bank obchodujících s cennými papíry.

  Jako právně nejčistší a technicky realizovatelný se mi jeví postup stanovení pravidel pro provoz firemní komunikační infrastruktury ve kterých jsou všichni jejich uživatelé informováni o povinnosti používat ji POUZE pro služební účely/komunikaci a všechny soukromé zprávy ihned mazat. Povinností pracovníků i zaměstnavatele by např. mohlo být informování o služebním charakteru této adresy. Toto informování nevidím jako nezbytné, protože může být všeobecně akceptováno.

  IMHO nezáleží na METODĚ ODLIŠENÍ služebních a soukromých emailů, ale je potřeba, aby odpovědné státní instituce umožnily zaměstnavatelům ochranu jejich ústavou chráněných práv bez rizika způsobovaného současnou PRÁVNÍ NEJISTOTOU.