Hlavní navigace

Názor k článku Skutečně může zaměstnavatel číst vaši poštu? od Daniel.Peder@infoset.cz - "Tato správa "--firemní--(moje pozn.)" domény a poštovního serveru...

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 16. 1. 2004 1:17

  Daniel.Peder@infoset.cz (neregistrovaný)
  "Tato správa "--firemní--(moje pozn.)" domény a poštovního serveru se v ničem neliší od freemailové služby"

  Naopak, zde je diametrální rozdíl.

  S freemailem máte jakousi dohodu o tom, že jeho prostřednictvím budete přijímat a odesílat korespondenci týkající se vaší osoby.

  Se zaměstnavatelem žádnou takovou dohodu nemáte.

  Zaměstnavatel ani jeho technické prostředky tu (narozdíl od freemajlu) nejsou od toho, aby svým zaměstnancům poskytovaly jakékoliv služby, a už vůbec ne poštovní.

  Zaměstnanec zde má *právě-a-pouze* oprávnění při komunikaci zastupovat zaměstnavatele a k tomuto účelu jsou mu zaměstnavatelem přiděleny komunikační prostředky jako je telefon, fax, papírová pošta, e-mail, sms atd...

  (Navíc se jistě také shodneme na tom, že zaměstnanec není oprávněn používat zaměstnavatelem svěřené prostředky pro osobní účely.)

  A jsme doma.

  Jestliže je zde zaměstnanec v roli fyzické osoby oprávněné jednat v zastoupení jiné osoby(zaměstnavatele) pak není myslitelné, že by zastupovaná osoba(zaměstnavatel) neměla právo kdykoliv nahlížet do veškerých písemností které se jí týkají.

  A zároveň z výšeuvedeného plyne, že veškerá komunikace proudící přes zaměstnavatelovy komunikační prostředky se týká zaměstnavatele.

  Poto je zaměstavatel bez vší pochybnosti oprávněn kdykoliv nahlížet do libovolných zpráv, tedy i do těch, které se objeví v jeho e-mailovém serveru a teprve v případě, že zjistí, že jakousi náhodou mu některé zprávy nebyly adresovány (to jsme u toho problému s určením adresátáa), měl by se zachovat v souladu s pravidly o zachování listovního tajemství.

  Dokážete mi to vyvrátit pane Aujezdský ?