Hlavní navigace

Názor k článku Skutečně může zaměstnavatel číst vaši poštu? od Josef Aujezdský - sem pouze zkopíruji příspěvek uvedený výše. To se...

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 19. 1. 2004 23:14

  Josef Aujezdský (neregistrovaný)
  sem pouze zkopíruji příspěvek uvedený výše. To se snad smí.

  aby naše komunikace mohla někam vést, je nutné si ujasnit termíny - co je to firma, co je to doména

  obchodní firmu chápu ve smyslu § 8 ObchoZ, tzn. název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Je dobré si uvědomit, že firmou fyzické osoby podnikatele je jeho jméno a příjmení. Ohledně výkladu, co je to obchodní firma Vás můžu odkázat na náš člának na www.ucetnisvet.cz.

  právní podstata doménového jména, to je daleko zapeklitější oříšek. Spolu s většinou se kloním k názoru, že se jedná pouze o závazkový právní vztah mezi registrátorem a třetí osobou.

  A zde možná narážíme na důvod, z kterého usuzuji, že jméno a příjmení fyzické osoby, je důležitější než doménové jméno. Mezi jménem a příjmením fyzické osoby a jménem a příjmením (i když možná zkomoleným - bez diakritiky) této osoby uvedeným v emailové adrese je přímý vztah (je zde absolutní ochrana jména fyzické osoby dle § 11 a násl OZ).

  Zatímco vztah mezi obchodní firmou podnikatele a "jeho" doménovým jménem je daleko komplikovanější a navíc vzdálenější. Nejenom, že se obchodní firma podnikatele a doménové jméno nikdy úplně neshoduje (připomínám povinnost podnikatele používat svojí obchodní firmu přesně tak, jak zapsána v obchodním rejstříku - tzn. včetně dodatku, velkých a malých písmen atd.) Velmi často je doména pouze zkratkou obchodní firmy podnikatele apod. Navíc ne každý podnikatel má své doménové jméno, doménová jména některých podnikatelů jsou používána pro freemailové služby, některé doménové jména podobné obchodním firmám podnikatelů jsou squattované spekulanty. Jeden podnikatel může mít neomezeně doménových jmen - a o všech bude tvrdit, že pošta tam došlá je jeho?

  A hlavně největším rozdílem je, že mezi podnikatelem a registrátorem domény je závazkový právní vztah - tento relativní (ve smyslu právním) vztah je jediným určovatelem. Nikdo nemá absolutní právo na držení jakékoliv domény, zatímco každý člověk má vždy právo na ochranu svého jména a příjmení. Z těchto důvodů lze dle mého názoru usuzovat, že daleko směrodatnějším údajem případ, kdy odesílatel v adrese uvede jméno a příjmení.

  tak snad tak