Hlavní navigace

Názor k článku Skutečně může zaměstnavatel číst vaši poštu? od Poledna - Snad mi prominete,pana doktora zdravím,Vás všechny rovněž. Zdánlivě...

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 24. 1. 2004 18:42

  Poledna (neregistrovaný)
  Snad mi prominete,pana doktora zdravím,Vás všechny rovněž.
  Zdánlivě to nesouvisí:
  ÚS 220/97-
  Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 18. 6. 1997 s odvoláním na porušení čl. 18 Listiny základních práv a svobod napadl postup MPSV ve věci jeho petice ..... uplatněné v souladu s ustanovením § 1 zák. č. 85/1990 Sb., které se v zákonné lhůtě s peticí nevypořádalo, ačkoliv k tomu bylo podle § 5 odst. 2 a 3 cit. zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, povinno.-
  Listina základních práv a svobod v čl. 18 odst. 1 sice stanoví, že každý je ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu oprávněn se sám nebo s jinými obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy se žádostmi, návrhy a stížnostmi, nicméně nezakládá konkrétní záruky kladného či záporného “meritorního vyřízení” věci, dokonce ani právo na reakci příslušného orgánu. Subjektivní právo na “vyřízení” petice tak není ústavně založeno.V daném případě nelze proto nečinnost příslušného státního orgánu považovat za zásah do základních práv nebo svobod, zaručených ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy, neboť v podání petice nebylo bráněno a ústavně zaručený výkon petičního práva tak narušen nebyl, když zákonná úprava, pokud jde o odpověď či “vyřízení” věci, nemá charakter konkrétnějšího provedení ústavní úpravy.
  Za této situace Ústavnímu soudu nezbylo než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnout jako návrh zjevně neopodstatněný. - Závěr Ústavního soudu je pochopitelně konečný.
  -----------------------------------------------------------------
  Je to totéž? Jistě že ne,pan doktor Aujezdský popisuje přesný případ,na tomto příkladu se lze přesvědčit,že ani Ústavně zaručená práva nemusí byt nutně kohesní,bez dopracování zákonem jsou většinou pouze deklarativní,i když velmi důležitá.
  Zákon nesmí jinak vyložit zákon vyšší právní síly,což je Ústava,LZP a nově právo ES(EU na rozdíl od ES nejsou právnickou jednotkou,ale pro jednodušší výklad postačí).
  -----------
  Podobně:
  K čemu je nám LSZ deklarativní Článek 6
  (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
  Je to závážná teze,bez dopracování zákonem opět jen deklarativní.Pokud neurčíme buď-anebo,popřípadě -"je zakázáno",lze tento výklad podjímat pouze jako deklaraci.Ale je to správně,ať se nám to nělomu líbí a někomu ne.Ono to ani v Zákonu nejvyšší právní síly jinak nejde.Téměř vždy je určeno dopracování Zákonem.Inu jednoduše,-změnit Ústavní Zákon není jen tak,díky ES(EU)to bude prakticky neproveditelné.
  Proto pochopte pana doktora,že jeho výklad nemůže být jiný,než právní (Ono číst "je hodno" a "je zakázáno" je kardinální rozdíl.)
  Stejně jako nález Ústavního soudu,který jste mohli číst,a který predikoval rozhodnutí,že sice máte právo podat petici,ovšem nemusí se tím nikdo zabývat.
  Zaměstnavatel je prakticky vždy v pozici "domácího",který může pomocí jiných prostředků (zablokování přístupu na "síť" nemůže být nikdy považováno za porušení odst.13 LZP),a nikdy by se neposařilo soudu najít spravedlivé rozhodnutí,kterým by toto podepřel.
  Pana kolegu ještě jednou zdravím,Vás všechny taky,musím jít něco dělat - jen přečtení bylo na dlouho.
  Takže pan doktor má samozřejmě pravdu,dokonce s tím téměř všichni souhlasí,jen je nutné pochopit,že pracujeme s velmi obecnými Zákony,ovšem nenahraditelnými.
  Nebylo by se o co opřít.
  Pokud není právo vynutitelné,pouze deklarované (takový je i celý stále chybějící Zákon o zdravotní péči - 20/1966 Sb.už opravdu nestačí),je to jen krůček dopředu.
  Uvidíme.Pro mne,který zažil řízení naší bratrostranou a právním dokladem byly Vyhlášky,je to nastupující opravdu konečně PRÁVO.Ani Rudé,ani růžové.Je mladičké a ještě bude bolet.
  Zaplaťpánhůh. Kdo jste dočetli,děkuji.